Malaysia’s Parkson may close fifth Vietnam mall

0
2962

Malaysia’s Parkson is apparently shutting down its fifth mall in Vietnam after suffering serious losses in recent years.

[Tập đoàn] Parkson của Malaysia dường như đang đóng cửa trung tâm mua sắm thứ 5 tại Việt Nam sau khi bị lỗ nặng trong những năm gần đây.

Although the company has not made any official announcement, its name-board has been taken down from the Cantavil An Phu building in Ho Chi Minh City’s District 2.

Mặc dù công ty này không đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào, bảng hiệu của hãng đã được gỡ xuống từ tòa nhà Cantavil An Phú ở Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh.

If it shuts down, it would be the second outlet in HCMC that the company is downing the shutters on this year, following Parkson Flemington in District 11, and would bring the number of Parkson stores in Vietnam down to five, of which three are in HCMC, one in northern Hai Phong City and one in central Da Nang City.

Nếu bị đóng cửa, đó sẽ là cửa hàng thứ hai tại TP HCM mà công ty [Parkson] đang dừng hoạt động trong năm nay, sau Parkson Flemington ở Quận 11, và sẽ khiến số lượng cửa hàng Parkson bị đóng cửa tại Việt Nam tăng con số 5, trong đó có 3 cửa hàng ở TP.HCM, một ở \ thành phố Hải Phòng ở miền bắc và một ở thành phố Đà Nẵng ở miền trung.

Previously, the firm had shut down its two outlets in Hanoi.

Trước đó, hãng này cũng đã đống cửa 2 cửa hàng ở Hà Nội.

Parkson, the first international mall to open in HCMC, has been reporting losses in recent years. Among its four markets – Malaysia, Indonesia, Myanmar and Vietnam, the last mentioned has been the worst performer in the fourth quarter of the fiscal year ending June 30, according to a report by Parkson Retail Asia.

Parkson, trung tâm thương mại quốc tế đầu tiên mở tại TP HCM, đã báo cáo lỗ trong những năm gần đây. Trong bốn thị trường của hãng – Malaysia, Indonesia, Myanmar và Việt Nam, Việt Nam được cho là thị trường tồi tệ nhất trong quý IV của năm tài khóa kết thúc vào ngày 30 tháng 6, theo báo cáo của Parkson Retail Asia.

Vietnam had a negative growth of -14.6 percent in the fourth quarter and -8.3 percent in the fiscal year ending June 30 this year, it said.

[Parkson] Việt Nam có mức tăng trưởng âm 14,6% trong quý IV và  âm 8,3% trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6 năm nay.

“The operating environment in Vietnam remains challenging amidst a crowded retail scene, wherein intensive promotional activities had to be carried out to capture sales,” the report said.

“Môi trường hoạt động ở Việt Nam vẫn tiếp tục đầy thách thức trong bối cảnh một khu vực bán lẻ đông đúc, trong đó các hoạt động quảng bá chuyên sâu phải được thực hiện để tăng doanh số bán hàng”, báo cáo cho biết.

Vu Vinh Phu, former chairman of the Hanoi Supermarket Association, said that Parkson was able to operate well when it first came to Vietnam more than 10 years ago as the number of competing malls then in the country was low.

Ông Vũ Vĩnh Phú, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, cho biết Parkson đã có thể hoạt động tốt khi lần đầu tiên đến Việt Nam hơn 10 năm trước do số lượng các trung tâm thương mại cạnh tranh trong nước còn thấp.

But market has become much more competitive now, with many new malls offering more than just a shopping experience, making them a place for entertainment and food, Phu told local media.

Nhưng thị trường đã trở nên cạnh tranh hơn nhiều, với nhiều trung tâm mua sắm mới mang đến [cho khách hàng] nhiều điều hơn là chỉ có trải nghiệm mua sắm, tạo cho họ một nơi để giải trí và ăn uống, ông Phú nói với phương tiện truyền thông địa phương.

Even though Parkson is one of the earliest comers, without a change in strategy, it will have to leave Vietnam sooner or later, he added.

Mặc dù Parkson là một trong những hãng đầu tiên, vì không có sự thay đổi trong chiến lược, sớm hay muộn thì họ sẽ phải rời Việt Nam, ông nói thêm.

Parkson, a premium retail group from Malaysia, entered Vietnam in 2005 and developed a premium shopping mall chain in the big cities of HCMC, Hanoi, Hai Phong and Da Nang.

Parkson, một tập đoàn bán lẻ cao cấp từ Malaysia, đã gia nhập [thị trường] Việt Nam vào năm 2005 và đã phát triển một chuỗi trung tâm mua sắm cao cấp tại các thành phố lớn gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng.

It was touted as one of the highest-potential players in the retail market, planning to open 2-3 malls a year in Vietnam’s big cities.

Họ được xem là một trong những người chơi có tiềm năng cao nhất trong thị trường bán lẻ, với dự định mở từ 2 đến 3 trung tâm mua sắm mỗi năm tại các thành phố lớn của Việt Nam.

The entrance of other foreign companies like Thailand’s Central Group, South Korea’s Lotte and Japan’s Aeon as well as Vietnamese firms like Vingroup, Bitexco and Sun Group has changed things.

Sự xuất hiện của các công ty nước ngoài khác như Tập đoàn Central Group của Thái Lan, Lotte của Hàn Quốc và Aeon của Nhật Bản cũng như các công ty Việt Nam như Vingroup, Bitexco và Sun Group đã làm thay đổi mọi thứ.

Japanese retailer Aeon owns a mall in Hanoi’s Long Bien District and has another one in Ha Dong District under construction. It is planning other malls in Hai Phong and HCMC.

Nhà bán lẻ Nhật Bản Aeon sở hữu một trung tâm mua sắm ở Quận Long Biên của Hà Nội và có một trung tâm mua sắm khác đang được xây dựng ở quận Hà Đông. Họ đang lên kế hoạch cho các trung tâm mua sắm khác ở Hải Phòng và TP HCM.

Vietnam’s Sun Group opened the Sun Plaza mall in April and is building another one in Hanoi.

Tập đoàn Sun của Việt Nam đã khai trương trung tâm mua sắm Sun Plaza vào tháng 4 và đang xây dựng một trung tâm khác tại Hà Nội.

Vietnam was one of 30 countries with the most vibrant retail market in the world, with retail sales of $129 billion last year, an 11 percent growth over the previous year, according to the Ministry of Industry and Trade.

Việt Nam là một trong 30 quốc gia có thị trường bán lẻ sôi động nhất trên thế giới, với doanh thu bán lẻ lên tới 129 tỷ đô la vào năm ngoái, tăng 11% so với năm trước, theo Bộ Công Thương.

Source: https://e.vnexpress.net/news/business/companies/malaysia-s-parkson-may-close-fifth-vietnam-mall-3821508.html

WORD BANK:

official /əˈfɪʃ.əl/ [C2] (adj): chính thức

announcement /əˈnaʊns.mənt/ (n): thông báo

outlet /ˈaʊt.let/ [C2] (n): cửa hàng

shutter down /ˈʃʌt.ər/ (v): dừng hoạt động (một doanh nghiệp, một cơ sở kinh doanh)

fiscal year /ˈfɪs.kəl ˌjɪər/ (business term): năm tài khóa, năm tài chính

amidst /əˈmɪdst/ [C1] (pre): giữa, trong

intensive /ɪnˈten.sɪv/ [B2] (adj): chuyên sâu

premium /ˈpriː.mi.əm/ (adj): cao cấp

tout /taʊt/ (v): biết đến

vibrant /ˈvaɪ.brənt/ (adj): sôi động

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.xyz/cNdP7pdKw

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead