Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateMekong Delta province exudes charm amid annual flooding season

Mekong Delta province exudes charm amid annual flooding season

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

An Giang Province in the Mekong Delta near the Cambodian border is busy yet peaceful during the much-awaited flooding season.

 

The bustling scene at Long Xuyen floating market in the early morning.

 

To see the floating market at its busiest, visitors need to be up early. The market gets very busy from 5 a.m. onwards as hundreds of boats gather to trade agricultural produce including fruits, vegetables, flowers and fish.

 

A boat trip to explore the floating market costs VND200,000 ($8) for a group of 7-10 people.

 

The shot was part of a photo series captured by Huynh Van Thai, a resident in Mekong Delta’s An Giang who wants to promote the beauty of his hometown to tourists.

 

He is now an administrator of a Facebook travel group called “Wandering An Giang” with nearly 400,000 members.

 

A panoramic view of Ta Pa field in Tri Ton District with paddy fields stretching out in vast swathes of brilliant green and yellow.

 

During the harvest season, the rice fields become a yellow carpet adorned by forests of green palmyra palms that provide fruits used to produce pandan honeycomb cake, palm sugar and refreshing beverages.

 

A lonely palm tree stands amid a rice field.

 

People harvest straw mushrooms in An Thanh Trung Commune in Cho Moi district.

 

A man uses a basket trap to catch fish during the flooding season.

 

Located along the upper branches of the Mekong River in Vietnam, An Giang is the first province here to welcome the annual flooding season that brings fish to the paddy fields along with alluvial deposits to fertilize the next crop.

 

Rows of palm trees have become a symbol of An Giang. The tree is mainly grown in the border districts of Tri Ton and Tinh Bien.

 

In the photo stands rows of iconic palm trees behind Khmer-style pagoda Reachatuasnaram Sdach Toth in Tinh Bien District.

 

Farmers herd a flock of ducks across a flooded plain in Tinh Bien.

 

A woman rows her boat on a flooded field to harvest white water lilies in Van Giao Commune, Tinh Bien.

 

A man catches fish on a river next to a field of white reeds on the outskirts of Long Xuyen Town, capital of An Giang.

 


Farmers lead buffaloes home through a flooded field in Tinh Bien.

 

Fishermen pull out their nets to harvest seafood in My Phuoc Ward, Long Xuyen Town.

 

Old women weave bamboo baskets in My An Commune in Cho Moi District.

 

Source: https://e.vnexpress.net/photo/places/mekong-delta-province-exudes-charm-amid-annual-flooding-season-4537496.html

WORD BANK:

delta /ˈdel.tə/ (n): đồng bằng

much-awaited (adj): được nhiều người mong đợi.

bustling /ˈbʌs.lɪŋ/ (adj): nhộn nhịp

floating market (n): chợ nổi

from … onwards /ˈɒn.wədz/ [C2] (adv): từ … trở đi

produce /ˈprɒdʒ.uːs/ [C2] (n): nông sản

promote /prəˈməʊt/ (v): quảng bá

wander /ˈwɒn.dər/ [B2] (v): đi lang thang

panoramic /ˌpæn.ərˈæm.ɪk/ (adj): toàn cảnh

paddy field /ˈpæd.i ˌfiːld/ (n): cánh đồng lúa

stretch out /stretʃ/ [B2] (v): vươn ra, trải ra

swathe /sweɪð/ (n): dải đất, vạt đất

brilliant /ˈbrɪl.jənt/ [B1] (adj): rực rỡ

harvest /ˈhɑː.vɪst/ [B2] (n): thu hoạch

carpet /ˈkɑː.pɪt/ (n): tấm thảm

adorn sth with sth /əˈdɔːn/ (v): tô điểm

palmyra palm (n): cây thốt nốt

pandan honeycomb cake (n): bánh bò nướng

palm sugar /ˈpɑːm ˌʃʊɡ.ər/ (n): đường thốt nốt

refreshing /rɪˈfreʃ.ɪŋ/ [C1] (adj): tươi mát

beverage /ˈbev.ər.ɪdʒ/ (n): thức uống

straw mushroom (n): nấm rơm

basket trap (n): vó

branch /brɑːntʃ/ [B2] (n): nhánh

alluvial deposits /əˈluː.vi.əl dɪˈpɒz.ɪt/ (n): phù sa bồi đắp

fertilize /ˈfɜː.tɪ.laɪz/ (v): bón phân, làm cho đất trở nên màu mỡ

iconic /aɪˈkɒn.ɪk/ (adj): mang tính biểu tượng

herd /hɜːd/ (v): chăn

flock /flɒk/ (n): đàn

plain /pleɪn/ (n): đồng bằng, cánh đồng

water lily /ˈwɔː.tə ˌlɪl.i/ (n): hoa súng

reed /rid/ (n): lau sậy

weave /wiːv/ (v): đan


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular