Mexican researchers say they created facemask that neutralizes COVID-19

0
1314

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Researchers at the National Autonomous University of Mexico (UNAM) have created a facemask using silver and copper nanolayers that neutralizes SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, the university’s official gazette said on Thursday.

 

UNAM is calling the triple-layered antimicrobial facemask SakCu; Sak means silver in Mayan and Cu is the chemical symbol for copper.

 

To test the mask, researchers took drops with the virus from COVID-19-positive patients at the Hospital Juarez in Mexico and placed them on the silver-copper film deposited in polypropylene.

 

UNAM said that if the viral concentration was high, the virus disappeared by more than 80% in about eight hours and if the viral load was low, in two hours none of the virus RNA was detected.

 

“Upon contact with the silver-copper nanolayer, the SARS-CoV-2 membrane breaks and its RNA is damaged,” the gazette said. “Thus, even if SakCu is disposed of improperly, it will not be a problem as it does not remain contaminated, unlike many of the masks that are thrown away.”

 

The facemask is reusable and can be washed up to 10 times without losing its biocide properties.

 

UNAM is not mass-producing the facemask and said that it currently has the capacity to produce 200 of them per day.

 

The research was led by UNAM’s Materials Research Institute. It has not been peer reviewed.

 

Source: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/mexican-researchers-say-they-created-facemask-that-neutralizes-covid-19-2021-08-27/?utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2C9636TgV8q4TLkcIT8HtFZq7YRs04afVQkiEw374z1FqQF5xtDEYTI3Y

WORD BANK:

copper /ˈkɒp.ər/ (n): đồng

nanolayer (n): lớp nano

neutralize /ˈnjuː.trə.laɪz/( v): vô hiệu hóa

gazette /ɡəˈzet/( n): tạp chí

antimicrobial /ˌæn.ti.maɪˈkrəʊ.bi.əl/ (adj): kháng khuẩn

deposit /dɪˈpɒz.ɪt/ (v): lắng cặn

concentration /ˌkɒn.sənˈtreɪ.ʃən/ [B2] (n): nồng độ

membrane /ˈmem.breɪn/ (n): màng

dispose /dɪˈspəʊz/ (v): vứt bỏ

biocide /baɪ.əʊ.saɪd/ (n): diệt khuẩn

peer review /ˌpɪə rɪˈvjuː/ (v): bình duyệt


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here