Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB1 - IntermediateMicrosoft Internet Explorer is finally dead

Microsoft Internet Explorer is finally dead

[Reading level: B1 – Intermediate]

Microsoft has finally killed Internet Explorer.

 

The browser will be finished on 17 August, 2021, the company said.

 

In a blog post, Microsoft explained that the Microsoft Teams web app will no longer support Internet Explorer 11 – the most recent and final iteration of the browser – from November 30, 2020.

 

The remaining Microsoft 365 apps and services will end support for the browser next year.

 

Replacing the browser is Microsoft Edge, the computer giant’s new browser which relies on Chromium open-source software, developed by Google for Google Chrome. That gives Edge more features than Internet Explorer.

 

There is an older version of Edge which does not use Chromium; that version will also be phased out on 9 March 2021.

 

With many websites and applications still using Internet Explorer, Microsoft is trying to avoid having two active browsers at once.

 

Instead, Microsoft Edge’s Internet Explorer Legacy mode means that users can stay on one browser – to “seamlessly experience the best of the modern web in one tab while accessing a business-critical legacy IE 11 app in another tab”, the company says.

 

The closure of Internet Explorer, and Microsoft’s non-Chromium browsers, has been on the cards for years. Internet Explorer 8, 9, and 10 were discontinued in 2016, while Microsoft Edge was introduced one year before, in 2015.

 

The move towards Chromium for Microsoft’s browser, compared to its previous proprietary browser, has larger ramifications for the future of the open internet. Those concerns have become more pressing in recent months because of, among other things, the fallout between the US government and TikTok.

 

Chromium is now the basis of Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Vivaldi, Avast Secure Browser, and Opera.

 

This means that Google has greater influence when it comes to what features are developed, practices accepted, and which usability concerns are deemed vital.

 

Nonetheless, the new Edge browser includes a range of features that differentiate it from others like Google Chrome.

 

This includes turning on tracking protection by default, which blocks both advertisements and almost all third-party tracking code.

 

Source: https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/microsoft-internet-explorer-out-of-use-11-edge-a9676176.html?fbclid=IwAR1993Ex2UdRBudcuZQsUZIDOhpzgtz8sanm7fqcMkzTupCHH-nBa5Jn8ro

WORD BANK:

browser /ˈbraʊ.zər/ [B2] (n): trình duyệt

iteration /ˌɪt.ərˈeɪ.ʃən/ (n): phiên bản

giant /ˈdʒaɪ.ənt/ [C2] (n): gã khổng lồ

open-source software /ˌəʊ.pənˈsɔːs ˈsɒft.weər/ (n): phần mềm mã nguồn mở

phase out /feɪz/ (v): loại bỏ

seamlessly /ˈsiːm.ləs.li/ (adv): liên tục, liền mạch

be on/in the cards [C2] (idiom): rất có thể sẽ xảy ra

proprietary /prəˈpraɪə.tər.i/ (adj): độc quyền

ramification /ˌræm.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃənz/ (n): tác động

pressing /ˈpres.ɪŋ/ (adj): cấp bách

fallout /ˈfɔːl.aʊt/ (n): căng thẳng, ảnh hưởng xấu

deem /diːm/ [C2] (v): coi là

vital /ˈvaɪ.təl/ [B2] (adj): quan trọng

differentiate /ˌdɪf.əˈren.ʃi.eɪt/ [C1] (v): làm cho khác biệt, phân biệt

by default /dɪˈfɒlt/ (adv): theo mặc định


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular