[Mp3] 3D Printing

0
2372

3D printing is a recent technological innovation that has started making its way into the marketplace.  It is a way of making three-dimensional objects from computer models.  3D printing works by adding together layers of material.  This sequence is repeated until the layers form a shape that people can use for almost any purpose.  The almost unlimited potential of 3D printing is quickly leading to a revolution in how things are made and manufactured.  As with most technology, 3D printing may help to create things that could benefit humanity.  However, it could also be used to create things that could harm other people.

 

One of the promising aspects of 3D printing is that it may help doctors treat patients in need.  Currently, 3D printing is being used to create prostheses that helps replace missing noses and eyeballs.  Being able to print a prostheses at a local hospital significantly cuts down on the usual wait time for a new prostheses.  Dentists are also using 3D printers to create custom toothbrushes for patients’ unique set of teeth.  The toothbrush matches the specific grooves and indents of a person’s teeth, which means that they get a much cleaner mouth than with regular toothbrushes.  Many scientists see the potential for 3D printing to create replacement organs for people who need organ transplants.  This would save lives as it eliminates the need for such patients to wait for an organ donor.

 

Although many people believe 3D printing is a positive technology that could help humanity, it may also open a can of worms.  There is a recent controversy about the ability of 3D printing to produce military hardware such as guns.  Recently, one organization released the plans needed to produce a 3D plastic gun.  Anyone with the proper technology and with the determination to make a gun could potentially do so.   Will the future of 3D printing provide hope or danger to humanity?

 

WORD BANK:

dimension /ˌdaɪˈmen.ʃən/ [B2] (n): chiều (không gian)

sequence /ˈsiː.kwəns/ [C2] (n): trình tự

layer /ˈleɪ.ər/ [B2] (n): lớp

revolution  /ˌrev.əˈluː.ʃən/  (n): cuộc cách mạng

manufacture /ˌmæn.jəˈfæk.tʃər/ [B2] (v): sản xuất

prosthesis /ˈprɒs.θiː.sɪs/ (n): bộ phận giả

groove /ɡruːv/ (n): rãnh

indent /ɪnˈdent/ (n): vết lõm

organ /ˈɔː.ɡən/ [C1] (n): tạng

transplant /trænˈsplɑːnt/ (v, n): cấy ghép

eliminate /iˈlɪm.ɪ.neɪt/ [C1] (v): loại bỏ

donor /ˈdəʊ.nər/ [C2] (n): người hiến

open a can of worms (idiom): gây ra nhiều vấn đề

controversy /ˈkɒn.trə.vɜː.si/ [C1] (n): sự tranh cãi

determination /dɪˌtɜː.mɪˈneɪ.ʃən/ [B2] (n): quyết tâm


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead