[Mp3] Concorde – the first supersonic passenger jet airliner

0
2079

Concorde – supersonic passenger jet airliner.

Concorde – máy bay phản lực thương mại siêu thanh.

Concorde was a cooperation project between the United Kingdom and France,  who signed the treaty in 1962 to design and build a supersonic transport, inspired by Chuck Yeager’s 1947 blast through the sound barrier.

Concorde là một dự án hợp tác giữa Anh và Pháp, 2 nước đã ký hiệp ước vào năm 1962 để thiết kế và sản xuất một phương tiện giao thông siêu âm, lấy cảm hứng từ Chuck Yeager khi ông vượt qua qua hàng rào âm thanh vào năm 1947.

The USA and the Soviet Union also planned their own version of a supersonic transport in competition. Concorde made its first test flights on the 2nd of March 1969 from Toulouse France but it had been beaten two months before by the Soviet Tu-144, which also resembled the Concorde in appearance.

Hoa Kỳ và Liên Xô cũng lên kế hoạch cho phiên bản riêng của họ về một phương tiện vận tải siêu thanh trong cuộc cạnh tranh. Concorde đã thực hiện các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 2 tháng 3 năm 1969 từ Toulouse, Pháp nhưng dòng máy bay này đã bị đánh bại hai tháng trước đó bởi Tu-144 của Liên Xô, có ngoại hình cũng giống như chiếc Concorde.

On the 21st of January 1976, the first commercial flights began with Air France and British Airways. Concorde had a cruising speed of 2179 kilometers or 1,354 miles per hour, which was March 2 – twice the speed of sound. A New York to London flight would only take three hours, therefore making it much faster than a regular commercial flight.

Vào ngày 21 tháng 1 năm 1976, các chuyến bay thương mại đầu tiên [của Concorde] bắt đầu với hãng Air France và British Airways. Concorde có tốc độ bay 2179 km hay 1,354 dặm một giờ, tương đương March 2 – gấp đôi tốc độ âm thanh. Một chuyến bay từ New York đến London sẽ chỉ mất ba giờ, do đó khiến cho nó nhanh hơn nhiều so với một chuyến bay thương mại thông thường.

Eventually, flights would be limited between London, Paris and New York due to the costs to operate Concorde. For example the cost of a ticket in 1996 was 7,574 dollars for London.

Cuối cùng, các chuyến bay sẽ bị giới hạn giữa London, Paris và New York do chi phí để vận hành Concorde. Ví dụ, giá vé vào năm 1996 là 7.574 đô la cho một chuyến đi tới London.

Concorde measured nearly 204 feet or 62.1 meters in length with a wingspan of 83 feet 8 inches or 25.5 meters. This could change slightly when in flight due to the heats generation and the aircraft was painted in a special reflective white paint to reduce the heat. The aircraft featured a droop nose, a design feature that was necessary so the pilots vision wasn’t restricted during landing and takeoff because of its high angle of attack.

Concorde có chiều dài 204 feet hay 62,1 mét với sải cánh 83 feet 8 inch hay 25,5 mét. Điều này có thể thay đổi đôi chút khi đang bay do sự sinh nhiệt và máy bay được sơn một lớp sơn màu trắng phản chiếu đặc biệt để giảm nhiệt. Chiếc máy bay này có đặc điểm là một cái mũi có thể chúc xuống, một tính năng thiết kế cần thiết để tầm nhìn phi công không bị hạn chế trong khi hạ cánh và cất cánh vì góc tiếp xúc [với đường băng] cao của máy bay.

On the 25th of July, 2000 a Concorde from Paris to New York crashed, killing all 109 people on board. The cause was a burst tire that ruptured a fuel tank, leading it to erupts into flames.

Vào ngày 25 tháng 7 năm 2000, một chiếc Concorde từ Paris đến New York bị gặp nạn, khiến tất cả 109 người trên máy bay thiệt mạng. Nguyên nhân là một chiếc lốp xe máy bay bị nổ làm vỡ thùng nhiên liệu, khiến nó phát lửa.

Concorde would be retired in 2003 by Air France and British Airways due to financial losses. Because development was so costly, Concorde was not financially profitable. However, it ensured that Europe would be ahead in aerospace development.

Concorde sẽ được Air France và British Airways cho nghỉ hưu vào năm 2003 do thua lỗ tài chính. Vì chi phí phát triển quá tốn kém, Concorde không thể mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, dòng máy bay này đảm bảo rằng châu Âu sẽ đi trước trong việc phát triển hàng không vũ trụ.

WORD BANK:

supersonic /ˌsuː.pəˈsɒn.ɪk/ (adj): siêu thanh, siêu âm (nhanh hơn tốc độ của âm thanh)

treaty /ˈtriː.ti/ [C2] (n): hiệp ước

inspire /ɪnˈspaɪər/ [B2] (v): truyền cảm hứng

resemble /rɪˈzem.bəl/ [C1] (v): giống như

reflective /rɪˈflek.tɪv/ (adj): phản chiếu

feature /ˈfiː.tʃər/ [B2] (v): có đặc điểm là gì

droop /druːp/ (v): ngả xuống, chúc xuống

burst /bɜːst/ [B2] (v): nổ

rupture /ˈrʌp.tʃər/ (v): vỡ, làm vỡ

erupt /ɪˈrʌpt/ (v): bùng lên, làm bùng lên (lửa)

profitable /ˈprɒf.ɪ.tə.bəl/ [B2] (adj): có lợi (về tài chính)

aerospace /ˈeə.rə.speɪs/ (n): hàng không vũ trụ

TẢI FILE MP3 CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://short2win.net/AU6Nfw0K

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://short2win.net/m8K3zM

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead