Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeLISTENING How Japan’s bullet trains changed travel

[Mp3] How Japan’s bullet trains changed travel

 

Today’s high-speed trains will have you cruising along at 350 kilometers per hour. A ticket is about the same as a flight, and the door-to-door time on some of the world’s most popular routes is the same or less than getting a plane. But decades ago, rail travel was in decline. It faced fierce competition from the air and auto industries. Then came Japan’s bullet train.

 

By the late 1950s, Japan’s economic miracle had transformed the war-ravaged nation. Its economy was growing quickly. The area between Tokyo and Osaka was booming with industry. People were flocking to the capital for work but the rail line connecting the two major cities couldn’t take the stress. In 1958, the government panel was set up to tackle the problem and several potential solutions arose. Among them, building the world’s first high-speed rail line.

 

Many were skeptical, but two men were true believers. Shinji Sogo was the then president of the state-run Japanese National Railways. The other, Sogo’s colleague, veteran engineer Hideo Shima. Up against bureaucratic obstacles and fierce opposition – the two drove the project forward.

 

In 1959, to Tokaido Shinkansen line started construction under Sogo’s leadership. Shima was appointed the project’s chief engineer. His team designed a sleek and revolutionary cone-shaped front, from which the bullet train got its name. Rather than being pulled by an engine in front, each carriage of the bullet train was driven by an individual electric motor, which has been proven to be safer, faster and more efficient. Apart from the train itself, the team also built wider tracks, which were more costly but allowed for greater stability and higher speeds.

 

3,000 bridges and 67 tunnels were built on the 515-kilometer line to allow clear and largely curveless path. Older trains were banned from the new line. Equipped with advanced technologies, the new train were able to travel as fast as 210 kilometers per hour, a breakthrough in the passenger rail industry and the world’s fastest at the time. The journel time between Tokyo and Osaka was cut from 6 hours to 4.

 

On October 1st, 1964, the new line opened, just in time for the Tokyo Olympic Games. (… JAPANESE …)

 

But neither Sogo nor Shima was invited for the inauguration. They both resigned in 1963 because the project’s budget came in at double what was promised – 400 million yen, the equivalent of 3.6 billion US dollars today. But despite their premature departure, the Tokaido Shinkansen line was an immediate success and quickly turned a profit. It trainsformed the nation, allowing more people to work in metropolitan areas and became a symbol of Japan’s postwar re-emergence as an economic and tech power.

 

Now, over 300 trains operate on the line everyday. And the trip between Tokyo and Osaka has shortened to two and a half hours. The number of passengers also soared, reaching 165 million in 2016.

 

After success of the Tokaido Shinkansen line, Japan has continued expanding its high-speed rail network and plans to build more. Following Japan’s lead, countries like France, Germany and China have also developed high-speed railways. By the end of 2018, the total length of high-speed rail network in the world will be over 46,000 kilometers, and over half of it is in China.

 

WORD BANK:

fierce /fɪəs/ [B2] (adj): khốc liệt

bullet train /ˈbʊl.ɪt ˌtreɪn/ (n): tàu cao tốc

miracle /ˈmɪr.ə.kəl/ [B2] (n): phép màu

ravage /ˈræv.ɪdʒ/ (v): tàn phá

flock /flɒk/ (v): đổ xô, di chuyển theo nhóm

arise /əˈraɪz/ [C1] (v): xuất hện, nổi lên

skeptical /ˈskep.tɪ.kəl/ [C2] (adj): hoài nghi

veteran /ˈvet.ər.ən/ (adj): kỳ cựu

bureaucratic /ˌbjʊə.rəˈkræt.ɪk/ (adj): mang tính quan liêu

obstacle /ˈɒb.stə.kəl/ [C1] (n): sự trở ngại, vật cản

appoint /əˈpɔɪnt/ [C1] (v): bổ nhiệm

sleek /sliːk/ (adj): trơn, bóng

revolutionary /ˌrev.əˈluː.ʃən.ər.i/ [B2] (adj): mang tính cách mạng

carriage /ˈkær.ɪdʒ/ (n): toa tàu

apart from [B1] (pre): ngoài, ngoại trừ

breakthrough /ˈbreɪk.θruː/ [B2] (n): bước đột phá

inauguration /ɪˌnɔːɡjəˈreɪʃən/ (n): lễ khánh thành

premature /ˈprem.ə.tʃər/ (adj): sớm

departure /dɪˈpɑː.tʃər/ [B1] (n): sự ra đi

metropolitan /ˌmet.rəˈpɒl.ɪ.tən/ (adj): thuộc về đô thị lớn

emergence /ɪˈmɜː.dʒəns/ (n): sự nổi lên, sự xuất hiện

soar /sɔːr/ [C2] (v): tăng vọt


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular