Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeLISTENING Why do India and China have so many people?

[Mp3] Why do India and China have so many people?

India and China, together, are home to over 2.7 billion people. That’s as many humans as in the next 20 most populous countries combined, or in the whole other 170 countries in the world.

 

Over the last 300 years, India and China each added more than a billion people to their populations, way more than any other country, but they have actually been growing at about the same rate as the rest of the world.

 

They have a lot more people today because they had a lot more people a few hundred years ago, when the world began its period of modern, and rapid, population growth. It’s like comparing a big bank account and a small one. If they both grow at about the same rate over many years, the big one gains a lot more money, simply because it started with more.

 

So the billion-dollar, er, billion-person question, is why did India and China have so many people when they started their rapid growth? We can’t know for sure, since so many variables factor into long-term population dynamics, but the two most plausible explanations are food and area.

 

Having lots of fertile land and good access to fresh water makes it possible to grow lots of food, which in turn makes it possible to nourish a lot of people. Even today, the 10 most populated countries in the world all have a relatively large amount of farmland. And Asia – and in particular south and east Asia – has tons of farmland, lots of river valleys, and the ability to grow food year-round. Plus, domestication of plants and animals essentially started in Asia, giving populations an early leg – or wing – up. As such, Asia’s been the most densely populated region of the world for a really long time.

 

Area matters too; countries like Pakistan and Bangladesh may be filled with farms and densely-populated, but because they’re smaller in area than India and China, they simply cannot contain as many people.

 

Of course, a few other things happened in India and China in the last few thousand years, and some of them helped the populations grow, and some of them shrank the populations, but through it all, the large and fertile lands of India and China were able to sustain lots of people, such that when the era of modern population growth came around, they had a head start. Or rather, a hundred-million-head start.

 

WORD BANK:

populous /ˈpɒp.jə.ləs/ (adj): đông dân

populated /ˈpɒp.jə.leɪ.tɪd/ (adj): đông dân

densely populated /ˈdens.li ˈpɒp.jə.leɪ.tɪd/ (adj): đông dân (mật độ cao)

variable /ˈveə.ri.ə.bəl/ [C1] (n): yếu tố biến đổi, yếu tố khác nhau

dynamic /daɪˈnæm.ɪk/ (n): động lực

plausible /ˈplɔː.zə.bəl/ [C2] (adj): hợp lý, có lý

fertile /ˈfɜː.taɪl/ [C2] (adj): màu mỡ

nourish /ˈnʌr.ɪʃ/ (v): nuôi dưỡng

relatively /ˈrel.ə.tɪv.li/ (adv): tương đối

domestication /dəˌmes.tɪˈkeɪ.ʃən/ (n): sự thuần hóa

river valley /ˈrɪv.ər ˈvæl.i/ (n): lưu vực sông

give sb a leg-up (idiom): giúp cho ai có một cơ hội để phát triển

shrink /ʃrɪŋk/ [B2] (v): làm co lại, làm giảm số lượng

sustain /səˈsteɪn/ [C2] (v): duy trì, chịu đựng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular