Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeDiscovery How did life begin on earth?

[Mp4] How did life begin on earth?

 

No one knows exactly how life on earth emerged, but what we do know is that at some point primitive cells living in the ocean began using the sun’s energy to power life-giving chemical reactions. These cells formed a bridge between earth, and sun.

 

Delicate engines which harness the fires of our star using sunlight to turn carbon dioxide and water into food. This process known as photosynthesis, unleash the sun’s creative power, and drove the evolution of complexity from primitive bacteria to plants, and trees, and ultimately to you and me.

 

“Now photosynthesis is a process that’s very easy to describe in words. The plants take energy from the sun and use it to react carbon dioxide and water together to make sugars, and a waste product, oxygen. It’s really easy to say, very difficult to do. I mean, there’s a part of that photosynthetic machinery. Everything you see here, every plant on the planet called photosystem too. It’s comprised of 46,630 atoms all working together in an intricate machine, very efficient. It took billions of years of the evolution. Then we eat the plants, or we eat something that’s eaten the plants, and we do the reverse reaction. We take those sugars, and we breathe in that waste product, oxygen, react them together release a bit of energy, a bit of the stored sunlight if you like, and we use that energy to maintain our structure to grow, to live.”

 

WORD BANK:

primitive /ˈprɪm.ə.t̬ɪv/ [C1] (n): nguyên thủy, nguyên sơ

cell /sel/ [B2] (n): tế bào

harness /ˈhɑːr.nəs/ (v): khai thác, điều khiển

photosynthesis  /ˌfoʊ.t̬oʊˈsɪn.θə.sɪs/:  quá trình quang hợp

comprised of  /kəmˈpraɪz/ [C1]: bao gồm

intricate /ˈɪn.trə.kət/ (adj): phức tạp

atom /ˈæt̬.əm/ [B2] (n): nguyên tử

evolution /ˌev.əˈluː.ʃən/ [B2] (n): sự tiến hóa


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular