Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeHealthcare How to get rid of a cold fast?

[Mp4] How to get rid of a cold fast?

 

When your head is pounding like a jackhammer, your nose is running like Niagara Falls and even your favorite foods start to taste like cardboard, you’d do almost anything to get rid of your cold.

 

Before you resort to pouring yourself a tall glass of bleach to get rid of your symptoms, there are some better (uhm uhm) non-crazy ways to cure your cold.

 

  1. Get some sleep

The body can do miraculous things when we let it rest.

We often catch a cold when we’re feeling run down, or even exhausted.

Sometimes, just getting some extra rest is all you need to help the immune system do its dirty work or cleaning our nasty viruses and foreign bacteria from the body.

Just one day of extra rest can boost the immune system.

 

2. Hydrate

Water taken generously even when you are not ill helps the body to flush toxins out, and it is even more important to stay hydrated when you are sick.

If you add some lemon and honey to your water and warm it, this can also help to loosen phlegm and reduce congestion.

 

3. Rely on nature’s herbal helpers like ginger, garlic, oregano oil, astragalus root, olive leaf and calendula. These are natural anti-virals which support the body as adaptogens.

Add some turmeric and organic coconut oil – natural antibacterials to your diet – and your cold hasn’t got a chance.

 

Follow these simple cold remedies and you won’t need to flush your nose and throat like a cleaning lady wielding a toilet brush and caustic chemical cleaners.

No desperate acts required!

 

WORD BANK:

pound /paʊnd/ (v): giã, đập

jackhammer /ˈdʒækˌhæm.ɚ/ (n): búa khoan

running nose (n): chảy nước mũi

get rid of sth (v): thoát khỏi, loại bỏ

resort to sth /rɪˈzɔːrt/ [C2] (v): tìm tới cái gì như một biện pháp bất đắc dĩ

bleach /bliːtʃ/ (n): thuốc tẩy

miraculous /məˈræk.jə.ləs/ (adj): kỳ diệu

run down (adj): mệt mỏi

exhausted /ɪɡˈzɑː.stɪd/ [B1] (adj): kiệt sức

immune system /ɪˈmjuːn ˌsɪs.təm/ [C2] (n): hệ miễn dịch

nasty /ˈnæs.ti/ [B1] (adj): gây khó chịu

bacterium /bækˈtɪr.i.əm/ (n): vi khuẩn

boost /buːst/ [B2] (v): tăng cường

flush /flʌʃ/ (v): xả, thải

stay hydrated /haɪˈdreɪ.t̬ɪd/ (v): uống đủ nước

loosen /ˈluː.sən/ (v): làm loãng

phlegm /flem/ (n): đờm

congestion /kənˈdʒes.tɪd/ (n): tắc nghẽn

astragalus root /əˈstræɡ.ə.ləs/ (n): rễ xương cựa

calendula /kəˈlen.dʒə.lə/ (n): cúc vạn thọ

adaptogen /əˈdæp.tə.dʒen (n): chất thích ứng

turmeric /ˈtɝː.mər.ɪk/ (n): nghệ

antibacterial /ˌæn.t̬i.bækˈtɪr.i.əl/ (n): thuốc kháng sinh

wield /wiːld/ [C2] (v): cầm, sử dụng

caustic /ˈkɑː.stɪk/ (adj): có tính ăn da, có tính ăn mòn

desperate /ˈdes.pɚ.ət/ [C2] (adj): tuyệt vọng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular