Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
Google search engine
HomeHealthcare What happens when you drink too much water

[Mp4] What happens when you drink too much water

 

What do you think of when you hear the word “poison”? Arsenic? Cyanide? How about water?

 

Life couldn’t exist without water, but in the right circumstance, water can be as dangerous as any poison.

 

Your kidneys filter out excess waste and water from your bloodstream. But they can only process 800 to 1,000 milliliters of water an hour, and if you somehow managed to drink more than that without throwing up, you could run into trouble because you’re drinking faster than your kidneys can process it.

 

So the excess ends up in your cells. Normally, your cells are surrounded by a carefully balanced solution of sodium and water, which flows in and out through tiny holes in the cellular membrane. So it keeps the sodium concentration, both in and out of the cell, balanced.

 

But when you drink too much water, the sodium solution gets diluted. It’s not salty enough. So some of that excess water rushes into the cell to restore balance. And that causes it to swell up. Doctors call this water intoxication, and it’s a big problem.

 

Now, most of your cells can handle the swelling to a degree, since soft, flexible tissue like fat and muscle can stretch.

 

But for the cells in your brain, it’s another story, because your skull isn’t stretchy. It’s bone. It’s hard, like a rock. So, as your brain swells it builds up pressure in your head, at first you might experience headaches, confusion, or drowsiness, but as the pressure increases, you risk brain damage, coma, and even death. And it could all be over in less than 10 hours.

 

A 64-year-old woman for example, died the same evening after drinking between 30 to 40 glasses of water.

 

And a group of US Army trainees suffered vomiting and seizures after downing over two liters per hour after a tough day of training.

 

But it’s marathon runners who need to be especially careful.

 

A study found that one in six marathon runners develop at least mild water intoxication, because the race stresses their body, including the kidneys. So they don’t excrete water as efficiently, which can cause water to back up into the blood more easily.

 

And the problem isn’t unique to water. For example, the same thing can happen if you down too much beer at once. That’s called potomania.

 

The good news is, severe water intoxication is rare, and is more likely to happen in people who have kidney issues, since they can’t process water properly to begin with.

 

Plus, there is an easy way to stay safe. The average healthy adult needs somewhere around three to four liters of water a day. And since this can come from food and other drinks too, drink when you’re thirsty, and then stop.

 

Source: TED-Ed

WORD BANK:

arsenic /ˈɑːr.sən.ɪk/ (n): thạch tín

cyanide /ˈsaɪə.naɪd/ (n): xyanua

filter /ˈfɪl.tɚ/ (v): lọc

excess /ɪkˈses/ /ˈek.ses/ (adj, n): dư thừa, thứ dư thừa

throw up [B2] (v): nôn

run into trouble (v): gặp rắc rối

solution /səˈluː.ʃən/ (n): dung dịch

sodium /ˈsoʊ.di.əm/ (n): natri

cellular /ˈsel.jə.lɚ/ (adj): thuộc về tế bào

membrane /ˈmem.breɪn/ (n): màng

dilute /daɪˈluːt/ (v): pha loãng

swell /swel/ (v): sưng lên

water intoxication /ɪnˌtɑːk.səˈkeɪ.ʃən/ (n): ngộ độc nước

flexible /ˈflek.sə.bəl/ [B2] (adj): dẻo

stretch /stretʃ/ (v): giãn ra

stretchy /ˈstretʃ.i/ (adj): co giãn

skull /skʌl/ (n): hộp sọ

confusion /kənˈfjuː.ʒən/ [B2] (n): lú lẫn

drowsiness /ˈdraʊ.zi.nəs/ (n): buồn ngủ

coma /ˈkoʊ.mə/ (n): hôn mê

trainee /ˌtreɪˈniː/ [C1] (n): học viên

vomit /ˈvɑː.mɪt/ [C2] (v): nôn mửa

seizure /ˈsiː.ʒɚ/ (n): cơn co giật

tough /tʌf/ [B2] (adj): khó khăn, vất vả

excrete /ɪkˈskriːt/ (v): bài tiết

at once (adv): cùng một lúc

to begin with [B1] (adv): ngay từ đầu


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


Lớp luyện thi IELTS online

Bạn đang có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS cho đầu vào đại học, đi du học, xin việc hay xin cư trú và đang phân vân chưa biết học ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ luyện thi IELTS online với giáo viên uy tín và chất lượng, cũng như học phí phải chăng, thì thầy Trung (Admin và dịch giả chính của Read to Lead) có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. 

Hãy liên hệ (nhắn tin) tới trang Facebook cá nhân của mình (https://www.facebook.com/nguyen.trung.509) để tìm hiểu về lớp học và được tư vấn cũng như được học thử nha!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular