Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeNEWSEconomy What is anti-dumping duty?

[Mp4] What is anti-dumping duty?

 

International trade is a driving force in the global economy.

 

Every day, the U.S. imports foreign goods and exports domestically produced goods to countries all over the world.

 

Free and fair global trade is good for everyone. It fosters healthy competition, creates jobs, and stimulates innovation.

 

But sometimes foreign companies, often with the help of their governments, try to gain an unfair advantage in other markets. This can lead to unfair market distortion and illegal trade practices.

 

For example, imagine The Dog House, a small U.S-owned business that manufactures and sells pet supplies across the United States. The Dog House was doing very well for many years. But recently, they noticed that their products weren’t selling as well as they used to. Even lowering their prices … didn’t help sales.

 

The Dog House learned that their customers were buying their pet supplies from a foreign-owned company whose prices were far below their own and less than all other U.S-owned pet supply stores.

 

The foreign company could sell at such low prices because it received below market loans and other unfair subsidies from their government. This enabled them to sell their products at unreasonably cheap prices.

 

U.S. producers like The Dog House can’t compete with unfairly subsidized imports and may go out of business. By eliminating its U.S. competitors, the foreign-owned company would have full discretion over market pricing. These kinds of market distorting actions by companies and governments destroy healthy competition.

 

Not only does eliminating domestic competition come at the expense of U.S. workers and product innovation; it is also illegal under international trade agreements. Thankfully, this is where the U.S. Government can help.

 

In the face of unfairly traded foreign goods, the U.S. Government has tools that help defend U.S. companies facing unfair trade practices.

 

The U.S. Government can investigate the unfair trade practices of foreign companies and their governments.

 

As a result, import duties can be imposed on the foreign company’s goods to counter any market distorting prices and ensure free and fair trade.

 

Through this process, the U.S. Government is able to protect American jobs, ensure that domestic businesses remain competitive, and encourage market innovation.

 

If The Dog House had closed its doors, Americans would have lost their jobs, and the entire U.S. pet supply industry could have been jeopardized.

 

By defending domestic companies against the unfair trade practices of foreign exporters, the U.S. Government makes trade work for American industries.

 

WORD BANK:

anti-dumping duty /ˌæn.taɪˈdʌm.pɪŋ ˈduː.t̬i/ (n): thuế chống bán phá giá

driving force (n): động lực

domestic /dəˈmes.tɪk/ [B2] (adj): trong nước

foster /ˈfɑː.stɚ/ (v): thúc đẩy

stimulate /ˈstɪm.jə.leɪt/ [B2] (v): kích thích

distortion /dɪˈstɔːr.ʃən/ (n): sự bóp méo

subsidy /ˈsʌb.sə.di/ [C1] (n): khoản trợ cấp

unreasonable /ʌnˈriː.zən.ə.bəl/ [B2] (adj): bất hợp lý

go out of business (v): phá sản

eliminate /iˈlɪm.ə.neɪt/ [C1] (v): loại bỏ

discretion /dɪˈskreʃ.ən/ [C2] (n): quyền quyết định

at the expense of sb/sth [C2] (pre): gây tổn hại cho ai/cái gì

in the face of sth [C2] (pre): trước tình trạng gì đó

investigate /ɪnˈves.tə.ɡeɪt/ [B2] (v): điều tra

import duty (n): thuế nhập khẩu

impose sth on sb/sth /ɪmˈpoʊz/ [C1] (v): áp đặt cái gì lên ai/cái gì

counter /ˈkaʊn.t̬ɚ/ (v): chống lại

jeopardize /ˈdʒep.ɚ.daɪz/ (v): gây nguy hiểm


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular