Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeHealthcare Why is laughter the best medicine?

[Mp4] Why is laughter the best medicine?

 

Mark Twain once said, “Humanity has unquestionably one really effective weapon—laughter. Power, money, persuasion, supplication, persecution—these can lift at a colossal humbug—push it a little—weaken it a little, century by century, but only laughter can blow it to rags and atoms at a blast. Against the assault of laughter nothing can stand.” Twain was right, except he forgot to mention laughter’s ability to profoundly affect our health.

 

 

Laughter is the best medicine for many scientifically proven reasons:

 

1. Laughter is one of the best stress relievers. A good bout of laughter can keep the muscles in your entire body relaxed for up to 45 minutes. Now imagine cracking a few good jokes all day long. You’ll never have a crick in your neck or an aching back again.

 

2. Dr. Gulshan Sethi, a doctor of cardio-surgery at Tucson Medical Center says that laughter is like internal jogging. It tones all the internal organs and strengthens the abdominals without ever doing a single sit-up.

 

3. Laughter induces better social relations. The contagious nature of a smile or a good laugh help us to connect with others leading to friendships and even romantic closeness. In fact, couples who laugh together are more likely to stay married longer. People who have enduring relationships have also proven to outlive those who have few friends and are unmarried.

 

4. Laughter boosts our body’s immune response. Studies have found that laughing at a funny movie or finding humor in a stressful situation helps to increase the production of natural killer cells – white blood cells that attack cancer, colds, and foreign bacteria.

 

5. Laughter combats depression. When we laugh our bodies dump a bunch of good neuropeptides into our blood stream including oxytocin and dopamine.

 

6. Laughter reduces physical pain. Perceived pain levels in participants of many different studies are lowered when they laugh. Life may cause us pain here and there, but laughter helps us to deal with it better.

 

7. Finally, laughter is a measurable trait found to be higher in those who are more resilient. If you want to find a successful person who can take the punches of life just as easily as the accolades, you’ll find someone who laughs a lot. Laughter builds character and lessens rigidity.

 

 

Mark Twain was a smart man. That’s why he also said “Those that respect the law and love sausage should watch neither being made.” Made you laugh!

 

Source: Health Chronicle

WORD BANK:

unquestionably /ʌnˈkwes.tʃə.nə.bəl/ (adv): chắc chắn

supplication /ˌsʌp.ləˈkeɪ.ʃən/ (n): sự cầu xin

persecution /ˌpɜr·sɪˈkju·ʃən/ (n): bắt bớ

colossal /kəˈlɑː.səl/ (adj): khổng lồ

humbug /ˈhʌm.bʌɡ/ (n): kẻ bịp bợm

rag /ræɡ/ (n): giẻ rách

atom /ˈæt̬.əm/ [B2] (n): nguyên tử

assault /əˈsɑːlt/ [C2] (n): tấn công

profoundly /prəˈfaʊnd.li/ [C2] (adv): sâu sắc

bout /baʊt/ (n): giai đoạn ngắn

crack a joke (v): kể chuyện cười

crick /krɪk/ (n): cứng

cardio /ˈkɑːr.di.oʊ/ (n): tim mạch

surgery /ˈsɝː.dʒər.i/ [B2] (n): phẫu thuật

internal /ɪnˈtɝː.nəl/ [B2] (adj): bên trong

tone up /toʊn/ (v): làm săn chắc (cơ bắp)

abdominal /æbˈdɑː.mə.nəl/ (adj): thuộc về cơ bụng

induce /ɪnˈduːs/ (v – formal): tạo ra, gây ra

contagious /kənˈteɪ.dʒəs/ (adj): dễ lây lan

enduring /ɪnˈdʊr.ɪŋ/ (adj): lâu dài

outlive sth /ˌaʊtˈlɪv/ (v): sống lâu hơn ai đó

boost /buːst/ [B2] (v): tăng cường

humor /ˈhjuː.mɚ/ (n): sự hài hước

natural killer cell (n): tế bào tiêu diệt tự nhiên

combat sth /ˈkɑːm.bæt/ [C2] (v): chống lại cái gì

dump sth /dʌmp/ (v): thải ra cái gì

neuropeptide /nʊr.oʊˈpep.taɪd/ (n): peptide thần kinh

perceive /pəˈsiːv/ [C1] (v): cảm nhận

measurable /ˈmeʒ.ɚ.ə.bəl/ (adj): có thể đo lường

trait /treɪt/ [C1] (n): đặc điểm

resilient /rɪˈzɪl.jənt/ (adj): kiên cường

punch /pʌntʃ/ (n): cú đấm, khó khăn

accolade /ˈæk.ə.leɪd/ (n): lời khen ngợi

rigidity /rɪˈdʒɪd.ə.t̬i/ (n): sự cứng nhắc


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


Lớp luyện thi IELTS online

Bạn đang có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS cho đầu vào đại học, đi du học, xin việc hay xin cư trú và đang phân vân chưa biết học ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ luyện thi IELTS online với giáo viên uy tín và chất lượng, cũng như học phí phải chăng, thì thầy Trung (Admin và dịch giả chính của Read to Lead) có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. 

Hãy liên hệ (nhắn tin) tới trang Facebook cá nhân của mình (https://www.facebook.com/nguyen.trung.509) để tìm hiểu về lớp học và được tư vấn cũng như được học thử nha!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular