Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB1 - IntermediateNew powder could help cut CO2 emissions

New powder could help cut CO2 emissions

[Reading level: B1 – Intermediate]

Scientists at the University of Waterloo have created a powder that could capture carbon dioxide (CO2) from factories and power plants.

 

The advanced carbon powder, developed using a novel process in the lab of Zhongwei Chen, a chemical engineering professor at Waterloo, could filter and remove CO2 from emissions at facilities powered by fossil fuels before it is released into the atmosphere with twice the efficiency of conventional materials.

 

“This will be more and more important in the future,” Chen said. “We have to find ways to deal with all the CO2 produced by burning fossil fuels.”

 

The new process, which involves manipulating the size and concentration of pores, could also be used to produce optimized carbon powders for applications including water filtration and energy storage, the other main strand of research in Chen’s lab.

 

CO2 molecules stick to the surface of carbon when they come in contact with it, a process known as adsorption. Since it is abundant, inexpensive and environmentally friendly, that makes carbon an excellent material to capture CO2, a greenhouse gas that is the primary contributor to global warming.

 

The researchers, who collaborated with colleagues at several universities in China, set out to improve adsorption performance by manipulating the size and concentration of pores in carbon materials.

 

The technique they developed uses heat and salt to extract a black carbon powder from plant matter. Carbon spheres that make up the powder have many, many pores and the vast majority of them are less than one-millionth of a metre in diameter.

 

“The porosity of this material is extremely high,” said Chen, who holds a Tier 1 Canada Research Chair in advanced materials for clean energy. “And because of their size, these pores can capture CO2 very efficiently. The performance is almost doubled.”

 

Once saturated with carbon dioxide at large point sources such as fossil fuel power plants, the powder would be transported to storage sites and buried in underground geological formations to prevent CO2 release into the atmosphere.

 

Source: https://uwaterloo.ca/news/news/new-powder-could-help-cut-co2-emissions?fbclid=IwAR1u3l1RcfcX3nOajSAWQK9R_ETcb6aCcTr7wS1MTW5Yl_YxPIPv5uZiXKo

WORD BANK:

advanced /ədˈvɑːnst/ [B1] (adj): tiên tiến

novel /ˈnɒv.əl/ (adj): mới

filter /ˈfɪl.tər/ [C2] (v): lọc

efficiency /ɪˈfɪʃ.ən.si/ [B2] (n): tính hiệu quả

conventional /kənˈven.ʃən.əl/ [B2] (adj): thông thường

manipulate /məˈnɪp.jə.leɪt/ (v): kiểm soát, thao túng

concentration /ˌkɒn.sənˈtreɪ.ʃən/ [B2] (n): mật độ

pore /pɔːr/ (n): lỗ nhỏ

optimize /ˈɒp.tɪ.maɪz/ (v): tối ưu hóa

strand /strænd/ (n): nhánh, phần

molecule /ˈmɒl.ɪ.kjuːl/ (n): phân tử

adsorption /ædˈzɔːpʃən/ (n): sự hấp thụ

abundant /əˈbʌn.dənt/ (adj – formal): phong phú, nhiều

extract /ɪkˈstrækt/ [B2] (v): chiết xuất

sphere /sfɪər/ (n): khối cầu

the vast majority of /məˈdʒɒr.ə.ti/ [B2] (quant): phần lớn

diameter /daɪˈæm.ɪ.tər/ (n): đường kính

porosity /pɔːˈrɒs.ə.ti/ (n): độ xốp

saturate /ˈsætʃ.ər.eɪt/ (v): bão hòa


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular