Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeDiscoveryArchitectureNew villa in old village fuses contemporary and traditional

New villa in old village fuses contemporary and traditional

[Reading level: C1 – Advanced]

In the middle of Hung Yen Province’s 300-year-old Nom Village, this cosmopolitan villa exudes modernity but underneath the shiny surface are the foundational elements of robust northern Vietnamese architectural styles.

 

The two-story, 280-square-meter house in the northern province’s Van Lam District, belongs to a septuagenarian couple.

 

Every weekend, the owners’ children and grandchildren, who live and work in Hanoi, return to the village for family gatherings. The owners wanted to have a plush living space in harmony with the picturesque remote village’s natural surroundings.

 

A team of architects took the client’s requests into account and designed a northern-style living space. The home’s greenery blurs the boundaries between inside and outside, helping its inhabitants connect with nature.

 

The building is split into two blocks. Lai Chau black stone tiles, chosen for their understated beauty and sense of antiquity, cover the roof, as though part of a forest canopy. This natural stone is also resistant to heat and cold, and it does not crack or chip in bad weather.

 

The front entryway is designed to let visitors explore the entire property’s landscape. This path leads to a large main hall space with a long veranda, recreating the most traditional of northern house designs.

 

The steep slope of the roof is typical of northern architecture and serves to drain rainwater and prevent it from leaking into the house.

 

The roof is also moved away from the base of the wall. This provides shade and keeps rain from getting on the wooden poles and walls that make up the enclosure. This layout not only increases the amount of usable space, but it also offers a porch that is shielded from the sun.

 

The architect used many canopies to make natural sunshades that look like green curtains. This keeps the house cool and cuts down on glare from the light-colored walls around the house.

 

Wooden window systems not only block the harmful effects of direct sunlight, but they also let air in, keeping the house cool at all times.

 

The main functional space is divided into two distinct blocks: the shared living area and the private sleeping quarters.

 

A courtyard, connected by halls and lengthy verandas, separates these two areas. The use of this as a design element is common in northern homes.

 

Before each functional space, buffers are set up to create a smooth transition between spaces and give people the privacy they need.

 

The living room’s raised ceiling serves to both promote airflow and as a conduit to the upstairs child bedroom (representing a bird’s nest). Meanwhile, a glass wall brings inhabitants closer to the outdoor space.

 

The garden separates the master bedroom block from the rest of the house and lets light and breezes into the building. Large glass walls are used in the garden’s design at strategic points to continue blurring the inside-outside boundaries even further.

 

The living area and kitchen share an open space, letting in natural light and cool air from the garden.

 

Using a variety of rural materials like Lai Chau black stone tiles, wood, and other natural elements provides the property with a laid-back and rustic vibe.

 

The area that connects the two main blocks is a wonderful spot for the whole family to unwind. In this area, homeowners can cast their gaze forward to a vast lake surrounded by calming green vegetation.

 

The house took 1.5 years to design and construct. The cost was not disclosed by the owners.

 

Source: https://e.vnexpress.net/photo/style/new-villa-in-old-village-fuses-contemporary-and-traditional-4546612.html

WORD BANK:

cosmopolitan /ˌkɒz.məˈpɒl.ɪ.tən/ [C1] (adj): mang tính quốc tế

exude /ɪɡˈzjuːd/ (v): toát lên, tỏa ra

shiny /ˈʃaɪ.ni/ [B1] (adj): bóng bẩy

robust /rəʊˈbʌst/ (adj): mạnh mẽ, đậm chất

septuagenarian /ˌsep.tʃu.ə.dʒɪˈneə.ri.ən/ (n): người ở độ tuổi 70-79

plush /plʌʃ/ (adj): sang trọng

in harmony with sth /ˈhɑː.mə.ni/ [C2] (pre): hài hòa với cái gì

picturesque /ˌpɪk.tʃərˈesk/ [B2] (adj): đẹp như tranh vẽ, thơ mộng

take sth into account [B2] (v): cân nhắc, tính đến cái gì

greenery /ˈɡriː.nər.i/ (n): cây xanh

blur /blɜːr/ (v): làm mờ

boundary /ˈbaʊn.dər.i/ [C1] (n): ranh giới

tile /taɪl/ (n): gạch ngói

understated /ˌʌn.dəˈsteɪ.tɪd/ (adj): tinh tế, không phô trương

antiquity /ænˈtɪk.wə.ti/ (n): cổ kính

canopy /ˈkæn.ə.pi/ (n): tán cây

chip /tʃɪp/ (v): sứt mẻ

veranda /vəˈræn.də/ (n): mái hiên

porch /pɔːtʃ/ (n): mái hiên

slope /sləʊp/ [B2] (n): dốc

drain /dreɪn/ [C2] (v): thoát nước

pole /pəʊl/ (n): cột

enclosure /ɪnˈkləʊ.ʒər/ (n): bao quanh

layout /ˈleɪ.aʊt/ [C1] (n): cách bố trí, bày biện

shield /ʃiːld/ [C1] (v): che chắn

glare /ɡleər/ [C2] (n): ánh sáng chói

quarter /ˈkwɔː.tər/ [C2] (n): khu

hall /hɔːl/ (n): sảnh

buffer /ˈbʌf.ər/ (n): đệm, phần đệm

raised (adj): được nâng lên cao

ceiling /ˈsiː.lɪŋ/ (n): trần nhà

conduit /ˈkɒn.dʒuː.ɪt/ (n): đường dẫn, ống dẫn

breeze /briːz/ [B1] (n): cơn gió nhẹ

laid-back /ˌleɪdˈbæk/ [C2] (adj – informal): thư giãn, thoải mái

rustic /ˈrʌs.tɪk/ (adj): mộc mạc

vibe /vaɪb/ (n): không khí, cảm giác, tâm trạng

unwind /ʌnˈwaɪnd/ [C2] (v – formal): thư giãn

cast one’s gaze /ɡeɪz/ (v): phóng tầm mắt

disclose /dɪˈskləʊz/ [C2] (v): tiết lộ


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular