Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateNo-Face and God of the Soil give Hue a cultural twist

No-Face and God of the Soil give Hue a cultural twist

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

A modern and an ancient folk character join hands to add a piquant cultural touch to Hue, Vietnam’s former imperial capital.

 

Four friends in Hue came up with the idea to have No-Face, a fictional character in “Spirited Away,” a famous 2001 Japanese-animated fantasy film, and Tudigong, the God of the Soil in Chinese folk religion, take a tour of the town’s attractions.

 

One of the attractions was the Thuy Xuan incense village. Located on Huyen Tran Cong Chua Street, about seven kilometers from Hue’s center, Thuy Xuan is a verdant village at the foot of Vong Canh Hill beside the Perfume (Huong) River.

 

This is a favorite spot for many visitors because the brightly painted bundles of incense sticks are an irresistible lure for photographers, both amateurs and professionals. The fragrance of lit incense sticks only adds to the attraction.

 

The two characters strike a pose at the Hue Citadel, home to the Nguyen Dynasty, Vietnam’s last royal family (1802-1945).

 

Located on the northern side of the Perfume River, across from the central part of the town, the citadel is one of the country’s biggest tourism draws. One way to enter this UNESCO World Heritage Site is through the Meridian Gate, which is off Le Duan Street.

 

Dinh Hoang, one of the four friends and photography enthusiasts, said: “We want to bring joy and laughter to people through these photos and at the same time, promote the image of Hue to the world.”

 

The above photograph was taken at the flag tower of the citadel. The flag pole is 37 meters high and is the highest in all of Vietnam.

 

The tower was built in the early 19th century during the reign (1802-1820) of Gia Long, the first emperor of the Nguyen Dynasty.

 

The group completed the photoshoot in just 1.5 hours, from 4 p.m. to 5:30 p.m. The above cute photograph was taken on the banks of the iconic Perfume River, famous for its peaceful and poetic setting.

 

In autumn, flowers from orchards upriver fall into the water, giving the river a perfume-like aroma, hence the name, locals say. The river associates with cultural life of Hue and an inspiration behind many songs and poems.

 

Behind the characters is Truong Tien Bridge, another symbol of Hue which runs 453 meters over the river.

 

The modern and ancient characters chill at a café by the Perfume River.

 

Hoang said that Tudigong was the symbol of luck and wealth, so this character is welcomed by everyone.

 

Many young people were keen to have their pictures taken with the unlikely duo.

 

“The process of making this photo shoot was really fun, we had a good laugh from start to end. Everywhere we went, people looked at us with curiosity, especially the little ones who were fascinated and scared at the same time,” Hoang said.

 

Source: https://e.vnexpress.net/photo/places/no-face-and-god-of-the-soil-give-hue-a-cultural-twist-4162805.html?fbclid=IwAR2sFGFjFgryUNgQkvYZMdXNt6ZJsUELKIc7kFH1OQ8szgYhU3G3xYXF_co

WORD BANK:

folk character /fəʊk ˈkær.ək.tər/ (n): nhân vật dân gian

piquant /ˈpiː.kənt/ (adj): thú vị

imperial /ɪmˈpɪə.ri.əl/ (adj): thuộc về hoàng đế

fictional /ˈfɪk.ʃən.əl/ [C2] (adj): hư cấu

incense /ˈɪn.sens/ (n): hướng, nhang

verdant /ˈvɜː.dənt/ (adj): xanh tươi

bundle /ˈbʌn.dəl/ [C2] (n): bó

irresistible /ˌɪr.ɪˈzɪs.tə.bəl/ [C2] (adj): không thể cưỡng lại

lure /lʊər/ [C2] (n): sức hút

fragrance /ˈfreɪ.ɡrəns/ [C2] (n): hương thơm

strike a pose (v): tạo dáng

citadel /ˈsɪt.ə.del/ (n): thành lũy

enthusiast /ɪnˈθjuː.zi.æst/ (n): người có đam mê với thứ gì

flag pole /flæɡ pəʊl/ (n): cột cờ

reign /reɪn/ [C2] (n): triều đại

iconic /aɪˈkɒn.ɪk/ (adj): đầy tính biểu tượng

poetic /pəʊˈet.ɪk/ [C2] (adj): nên thơ

orchard /ˈɔː.tʃəd/ vườn cây ăn trái

aroma /əˈrəʊ.mə/ (n): mùi thơm

associate with sth /əˈsəʊ.si.eɪt/ [C1] (v): gắn liền với cái gì

inspiration /ˌɪn.spɪˈreɪ.ʃən/ [B2] (n): nguồn cảm hứng

chill /tʃɪl/ (v): thư giãn

unlikely /ʌnˈlaɪ.kli/ [C2] (adj): không có thật

duo /ˈdʒuː.əʊ/ (n): bộ đôi

curiosity /ˌkjʊə.riˈɒs.ə.ti/ [B2] (n): sự tò mò


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular