Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelC1 - AdvancedOil prices go negative for the first time in history

Oil prices go negative for the first time in history

[Reading level: C1 – Advanced]

Crude oil prices dropped into negative territory for the first time in history Monday, as financial fireworks collided with evaporating demand and scarce storage. The decline below zero means that sellers are effectively paying buyers to take the oil off their hands.

 

By late Monday afternoon New York time, the front month WTI contract was sitting at minus $38.45/barrel, down an eye-watering 310.45% on the day.

 

“It’s like trying to explain something that is unprecedented and seemingly unreal,” said Louise Dickson, an oil analyst at Oslo based Rystad Energy.

 

That descent into negative territory marks a remarkable and apparently unstoppable decline over the course of the day. However, while analysts warn the market is weak, the sheer scale of the decline is largely a reflection of a technical clash—rather than real-world trading.

 

The price currently reflects the May contract, which will expire on Tuesday, rather than the June contract—which is currently seeing the bulk of the trading, and is therefore far more reflective of the WTI price as a whole.

 

The May contract, therefore, is hugely illiquid—and whoever is left holding the contracts when it closes could be forced to take delivery of barrels of oil that no one, it is safe to say, currently wants.

 

“What’s very apparent is someone lost their shirt,” said Bjarne Schieldrop, chief commodities analyst at SEB in Oslo. A drop to negative $40/barrel is “pure financial action”, rather than a reflection of the true market, he said.

 

The June WTI contract on Monday, for example, settled at $20.43/barrel – similar to prices seen last week. The gap between May and June, which was at points at least $60/barrel, was the largest gap between two back-to-back month contracts ever seen, Bloomberg reported—reflecting that the market is dramatically weaker in the near term than it’s expected to be later on in the year.

 

It also represents a huge divergence from the Brent crude contract, for example, which only weakened 7.55% on the day, sitting at $25.96/barrel shortly before the close.

 

However, the global oil market is undoubtedly weak—driven by the utter demand collapse due to worldwide lockdowns as a result of COVID-19, which has produced a market so oversupplied that it has triggered a price collapse it appears even production cuts by OPEC+ have so far been powerless to halt.

 

That oversupply is so extreme, in fact, it has triggered a storage crisis—creating a backlog that has made storage space more valuable than the oil itself. That is already causing “shut ins”, industry jargon for halting drilling and refining, because there is nowhere for the oil to go.

 

In the physical world of oil trading, this makes negative prices highly likely—until production halts totally, just to make space for more oil, many producers could be forced to pay for someone else to take it off their hands. Last week, Bloomberg reported that some sellers in Texas were already selling off crude for as little as $2/barrel.

 

Analysts have been warning for weeks that quickly disappearing spare storage capacity would mean that drilling and refining of oil in many regions would have to be stopped. Rystad Energy said on Monday that the hardest-hit regions were Alberta, Venezuela, and Iraq. Storage in the U.S. is also under pressure — space in the Cushing facility in Texas was also rapidly disappearing, according to the U.S. Energy Information Administration.

 

There is likely more volatility to come, warned Schieldrop.

 

Source: https://fortune.com/2020/04/20/oil-prices-negative-crash-price-crude-market/

WORD BANK:

crude oil /krud ˈɔɪl/ (n): dầu thô

territory /ˈter.ɪ.tər.i/ (n): khu vực

fireworks /ˈfaɪə.wɜːks/ (n): tranh cãi ồn ã

collide /kəˈlaɪd/ (v): va phải

evaporate /ɪˈvæp.ər.eɪt/ (v): bốc hơi, đột ngột biến mất

scarce /skeəs/ [C1] (adj): khan hiếm

storage /ˈstɔː.rɪdʒ/ [B2] (n): dự trữ

front month (business terms): tháng giao ngay

WTIWest Texas Intermediate (n): tạm dịch: dầu thô ngọt nhẹ Tây Texas giao ngay

eye-watering /ˈaɪˌwɔː.tə.rɪŋ/ (adj): đáng kinh ngạc

unprecedented /ʌnˈpres.ɪ.den.tɪd/ [C2] (adj): chưa từng có

seemingly /ˈsiː.mɪŋ.li/ [C1] (adv): dường như

descent /dɪˈsent/ (n): mức giảm

apparently /əˈpær.ənt.li/ [B2] (adv): dường như

clash /klæʃ/ [C2] (n): cuộc đụng độ

expire /ɪkˈspaɪər/ [C2] (v): đáo hạn

bulk /bʌlk/ (n): khối lượng lớn

as a whole /həʊl/ [C2] (adv): nói chung

illiquid /ɪˈlɪkwɪd/ (business terms): có tính thanh khoản thấp

take delivery of sth /dɪˈlɪv.ər.i/ [B1] (n): nhận giao hàng

lose one’s shirt (idiom): bị phá sản

settle at /ˈset.əl/ (v): chốt ở mức

back-to-back /ˌbæk.təˈbæk/ (adj): liên tiếp

divergence /ˌdaɪˈvɜː.dʒəns/ (n): sự khác biệt

undoubtedly /ʌnˈdaʊ.tɪd.li/ [B2] (adv): chắc chắn

utter /ˈʌt.ər/ [C2] (adj): hoàn toàn

lockdown /ˈlɒk.daʊn/ (n): lệnh phong tỏa

oversupply /ˌəʊ.və.səˈplaɪ/ (v): cung vượt quá nhu cầu

trigger /ˈtrɪɡ.ər/ [C1] (v): gây ra

powerless /ˈpaʊə.ləs/ (adj): bất lực

halt /hɒlt/ (v): dừng lại

crisis /ˈkraɪ.sɪs/ [B2] (n): cuộc khủng hoảng

backlog /ˈbæk.lɒɡ/ (n): sự tồn đọng

jargon /ˈdʒɑː.ɡən/ [C1] (n): biệt ngữ

drill /drɪl/ (v): khoan

refine /rɪˈfaɪn/ (v): tinh luyện

volatility /ˌvɑl·əˈtɪl.ɪ.t̬i/ (n): sự biến động


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular