One-fifth of US adults are expected to ditch cable TV by 2022

0
1509

Cord-cutting isn’t slowing down.

Xu hướng bỏ truyền hình cáp sẽ không giảm.

In the US, the trend of cancelling pay-TV packages from traditional cable, satellite, and telecom providers is picking up steam, thanks to countless other video options like Netflix and YouTube, along with streaming-TV bundles from SlingTV and DirecTV Now, and free, over-the-air antenna services.

Ở Mỹ, xu hướng hủy các gói truyền hình trả phí từ cáp truyền thống, vệ tinh, và các nhà mạng viễn thông đang tăng nhanh, nhờ có vô số các lựa chọn xem video khác như Netflix và YouTube, cùng với các gói streaming TV từ SlingTV và DirecTV Now và các dịch vụ ăng ten miễn phí.

By 2022, 20% of US adults will have cut the cord, or ditched their old pay-TV services for good, eMarketer forecast today (July 24). The research firm counts cord-cutters as the cumulative number of people aged 18 or over who have ever cancelled a pay-TV service from cable, satellite, and telecom providers and continue without it.

Hãng eMarketer hôm nay (ngày 24 tháng 7) dự đoán rằng đến năm 2022, 20% người Mỹ trưởng thành sẽ cắt [truyền hình] cáp hoặc loại bỏ các dịch vụ truyền hình trả tiền kiểu cũ vĩnh viễn. Công ty nghiên cứu này tính số người dừng sử dụng truyền hình cáp bằng số lượng tích lũy những người từ 18 tuổi trở lên đã từng hủy dịch vụ truyền hình trả tiền từ cáp, vệ tinh, và các nhà cung cấp viễn thông vã sẽ tiếp tục không sử dụng dịch vụ này nữa.

The report from eMarketer projects 33 million people will have ended their access to traditional TV subscription services by the end of 2018, up from its previous forecast for the year of 27.1 million. It predicts satellite services like DirecTV and Dish Network, followed by telecom providers like Verizon, will see the largest losses.

Báo cáo từ eMarketer dự đoán rằng 33 triệu người sẽ dừng quyền truy cập vào các dịch vụ truyền hình truyền thống vào cuối năm 2018, tăng so với dự báo trước đó của năm là 27,1 triệu. Hãng này dự đoán rằng các dịch vụ vệ tinh như DirecTV và Dish Network, tiếp theo là các nhà cung cấp viễn thông như Verizon, sẽ chứng kiến mức giảm lớn nhất.

Audiences are turning instead to streaming services like YouTube, Netflix, Amazon Video, and Hulu that are investing heavily in original programming to draw viewers. More affordable live-TV packages from online companies like Sling TV and YouTube TV are also pulling viewers away from traditional TV services.

Thay vào đó, khán giả đang chuyển sang các dịch vụ trực tuyến như YouTube, Netflix, Amazon Video và Hulu vốn đang đầu tư mạnh vào [nội dung] chương trình gốc để thu hút người xem. Các gói truyền hình trực tiếp giá cả phải chăng hơn từ các công ty trực tuyến như Sling TV và YouTube TV cũng đang lôi kéo người xem ra từ các dịch vụ truyền hình truyền thống.

Source: https://qz.com/1335118/one-fifth-of-us-adults-will-cut-the-cord-by-2022-study-says/

WORD BANK:

pick/get up steam (idiom): bắt đầu làm gì nhanh hơn và hiệu quả hơn

countless /ˈkaʊnt.ləs/ [C1] (quant): vô số

cord /kɔːd/ (n): dây, dây thừng, dây cáp

ditch /dɪtʃ/ (v): đào, loại bỏ

for good (adv): vĩnh viễn, mãi mãi

cumulative /ˈkjuː.mjə.lə.tɪv/ (adj): tích lũy

affordable /əˈfɔː.də.bəl/ (adj): giá cả phải chăng

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.xyz/0ZESB8aa


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead