Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateOverweight tourists banned from riding donkeys on Greek island Santorini

Overweight tourists banned from riding donkeys on Greek island Santorini

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Tourists who weigh more than 100kg will no longer be able to ride on donkeys on the island of Santorini in Greece, after international pressure from activists.

 

The Greek Ministry of Rural Development and Food has stated that it will be illegal for owners to burden animals with any load exceeding 100kg or one fifth of their weight.

 

Tourists were not directly mentioned in the legislation but the regulation has been interpreted as a ban on overweight holidaymakers riding the creatures, reported British newspaper The Guardian.

 

The paper reported that the measure is part of a revived code of conduct aimed at improving the welfare of all donkeys, horses and mules.

 

According to CNN, the guidelines were circulated to island regions after the authorities received complaints over the poor living conditions of the domestic animals.

 

Donkeys are used to transport tourists up steep slopes from Santorini’s shore to the island’s main town.

 

But animal activists have said that the donkeys are forced to carry more and more tourists who are obese, leaving them with spinal injuries and open wounds from ill-fitting saddles.

 

The Help, the Santorini Donkeys group, had in July called for weight restrictions on those riding donkeys in the island.

 

A spokesman for the group had said then that locals were starting to use cross-bred mules to ferry tourists as donkeys were not strong enough to do so.

 

In a Facebook post on Friday night (Oct 12), the group said that animal welfare groups will be “watching like hawks” to make sure that the authorities keep their promise to improve animal welfare.

 

Source: https://www.straitstimes.com/world/europe/overweight-tourists-banned-from-riding-donkeys-on-greek-island-santorini

WORD BANK:

illegal /ɪˈliː.ɡəl/ [B2] (adj): bất hợp pháp

burden /ˈbɜː.dən/ [C1] (n, v): gánh nặng, đặt gánh nặng lên vai ai đó

exceed /ɪkˈsiːd/ [C1] (v): vượt quá

legislation /ˌledʒ.ɪˈsleɪ.ʃən/ [C2] (n): luật

interpret /ɪnˈtɜː.prɪt/ [C1] (v): hiểu

holidaymaker /ˈhɒl.ə.diˌmeɪ.kər/ (n): du khách

revive /rɪˈvaɪv/ [C2] (v): làm sống lại

welfare /ˈwel.feər/ [C2] (n): phúc lợi

mule /mjuːl/ (n): con la (con lai giữa ngựa và lừa)

steep /stiːp/ [B1] (adj): dốc

slope /sləʊp/ [B2] (n): dốc

obese /əʊˈbiːs/ [C1] (adj): béo phì

spinal /ˈspaɪ.nəl/ (adj): thuộc về cột sống

ill-fitting /ˌɪlˈfɪt.ɪŋ/ (adj): không phù hợp

saddle /ˈsæd.əl/ (n): yên ngựa

cross-bred /ˈkrɒs.bred/ (adj): lai giống

ferry /ˈfer.i/ (v): chở

hawk /hɔːk/ (n): diều hâu

keep one’s promise to do sth (v): giữ lời hứa làm gì


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular