Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediatePHASA-35 solar-powered aircraft makes maiden flight

PHASA-35 solar-powered aircraft makes maiden flight

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

BAE Systems is celebrating the successful maiden flight of a solar powered High-Altitude Long Endurance (HALE) aircraft at the RAAF’s Woomera Test Range in South Australia.

 

PHASA-35 is an unmanned 35-metre wingspan solar-electric aircraft that has progressed from design to flight in just 20 months. Built in partnership with UK’s Prismatic Ltd, which BAE Systems announced it would be acquiring last year, PHASA-35 has military applications but could also be used for purposes such as bushfire detection and delivering communications services.

 

The aircraft is being developed to stay aloft for periods up to a year, which is possible as a result of the use of solar cells across its wings and a lithium-ion battery system. Able to operate in altitudes up to 21.3 kilometres, this will place PHASA-35 above clouds, meaning it can recharge its battery pack each day.

 

There’s little detail on the aircraft’s solar array, only that it uses Gallium Arsenide (GaAs) cells, which have been commonly used in space applications for decades. The power system is being constructed to achieve 400 daily cycles to 90% capacity. Details of the energy storage capacity of the lithium-ion battery pack haven’t been provided.

 

PHASA-25 is propelled by twin brushless direct drive electric motors with high altitude propellers.

 

While it has a huge wingspan compared to length, PHASA-35 is a lightweight – weighing around 150 kilograms thanks to its Carbon-Fibre-Composite (CFC) construction. It will be able to carry a payload of 15 kilograms and achieve 50-78kn airspeed (around 92-144 kmh).

 

BAE Systems says additional flight trials of the PHASA-35 are scheduled for later in 2020, with the potential for the aircraft entering initial operations with customers within 12 months of flight trial completion.

 

An alternative to satellites – Một sự thay thế cho vệ tinh

The use of solar powered high-altitude, long endurance UAVs has generated a lot of interest, research and development as the aircraft can be built and operated at the fraction of the cost of satellites.

 

Source: https://www.solarquotes.com.au/blog/solar-phasa-35-trials-mb1413/

WORD BANK:

maiden flight /ˈmeɪ.dən flaɪt/ (n): chuyến bay đầu tiên

wingspan /ˈwɪŋ.spæn/ (n): sải cánh

progress /ˈprəʊ.ɡres/ [B2] (v): phát triển

acquire /əˈkwaɪər/ [B2] (v): mua lại

bushfire /ˈbʊʃ.faɪər/ (n): cháy rừng

detection /dɪˈtek·ʃən/ [C1] (n): sự phát hiện

aloft /əˈlɒft/ (adj): ở trên không

solar cell /ˈsəʊ.lər sel/ (n): pin mặt trời

altitude /ˈæl.tɪ.tʃuːd/ (n): độ cao

propel /prəˈpel/ (v): đẩy

brushless /ˈbrəsh.ləs/ (adj): không chổi than

kn – knot /nɒt/ (measurement): dặm/giờ

initial /ɪˈnɪʃ.əl/ [B2] (adj): đầu tiên

endurance /ɪnˈdʒʊə.rəns/ [C2] (n): sự bền bỉ

fraction /ˈfræk.ʃən/ (n): phần nhỏ


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular