Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediatePink diamond found in Angola believed to be largest in 300 years

Pink diamond found in Angola believed to be largest in 300 years

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

A rare pink diamond of 170 carats discovered in Angola recently is being feted as the largest such gemstone found in 300 years.

 

Called the “Lulo Rose”, it was found at the Lulo alluvial diamond mine in Angola’s Lula Norte region, the mine’s owner, the Lucapa Diamond Company, announced on Wednesday on its website.

 

“Only one in 10,000 diamonds is coloured pink. So you’re certainly looking at a very rare article when you find a very large pink diamond,” Lucapa CEO Stephen Wetherall told The Associated Press news agency.

 

The pink gemstone is expected to fetch a high value when auctioned, but Wetherall said he did not know what kind of premium will be paid because of its colour.

 

Lulo is an alluvial mine which means the stones are recovered from a riverbed. Lucapa is searching for the underground deposits, known as kimberlite pipes, which would be the main source of the diamonds, said Wetherall, speaking from the company’s headquarters in Australia.

 

“We’re looking for the kimberlite pipes that brought these diamonds to the surface,” Wetherall said. “When you find these high-value large diamonds … it certainly elevates the excitement from our perspective in our hunt for the primary source.”

 

He said about 400 people are employed at the mine, which has already produced the two largest diamonds ever found in Angola, including a 404-carat clear diamond.

 

The pink gemstone is the fifth largest diamond found at the mine, where 27 diamonds of 100 carats or more have been found, according to Lucapa.

 

The pink diamond will be sold by international tender by the Angolan state diamond marketing company, Sodiam.

 

Angola’s mines make it one of the world’s top 10 producers of diamonds.

 

“This record and spectacular pink diamond recovered from Lulo continues to showcase Angola as an important player on the world stage for diamond mining and demonstrates the potential and rewards for commitment and investment in our growing diamond mining industry,” Diamantino Azevedo, Angola’s minister of mineral resources, petroleum and gas, said, according to the Lucapa website.

 

The pink diamond is impressive, but many clear diamonds are larger than 1,000 carats.

 

The Cullinan diamond found in South Africa in 1905 tips the scales at 3,106 carats and it is in the British Sovereign’s Scepter.

 

 

British Sovereign’s Scepter – Vương trượng của Hoàng gia Anh

Source: https://www.aljazeera.com/news/2022/7/28/pink-diamond-found-in-angola-largest-in-300-years-company-says#:~:text=A%20rare%20pink%20diamond%20of,on%20Wednesday%20on%20its%20website

WORD BANK:

announce /əˈnaʊns/ [B1] (v): công bố

expect /ɪkˈspekt/ [B1] (v): được cho là

auction /ˈɑːk.ʃən/ [C1] (n): bán đấu giá

recover /rɪˈkʌv.ɚ/ [B1] (v): thu lại

headquarters /ˈhedˌkwɔːr.t̬ɚz/ [B2] (n): trụ sở chính

surface /ˈsɜːrfɪs/ [B2] (n): bề mặt

perspective /pɚˈspek.tɪv/ [C1] (n): quan điểm

hunt /hʌnt/ [B2] (v): tìm

primary /ˈpraɪ.mer.i/ [B2] (adj): chính

record /ˈrek.ɚd/ [B1] (n): kỷ lục

spectacular /spekˈtæk.jə.lɚ/ [B1] (adj): ngoạn mục

demonstrate /ˈdem.ən.streɪt/ [B2] (v): thể hiện

potential /poʊˈten.ʃəl/ [B2] (adj): tiềm năng

investment /ɪnˈvest.mənt/ [B2] (n): đầu tư

resource /ˈriː.sɔːrs/ [B2] (n): tài nguyên

impressive /ɪmˈpres.ɪv/ [B2] (adj): ấn tượng

fete /feɪt/ (v): khen ngợi

alluvial /əˈluː.vi.əl/ (n): phù sa

premium /ˈpriː.mi.əm/ (n): số tiền lớn (hơn bình thường)

elevate /ˈel.ɪ.veɪt/ (v): làm tăng lên

gemstone /ˈdʒem.stəʊn/ (n): viên đá quý

scepter /ˈsep.tɚ/ (n): vương trượng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular