Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediatePortugal gives migrants and asylum-seekers full citizenship rights during coronavirus outbreak

Portugal gives migrants and asylum-seekers full citizenship rights during coronavirus outbreak

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Portugal has temporarily given all migrants and asylum seekers full citizenship rights, granting them full access to the country’s healthcare as the outbreak of the novel coronavirus escalates in the country.

 

The move will “unequivocally guarantee the rights of all the foreign citizens” with applications pending with Portuguese immigration, meaning they are “in a situation of regular permanence in National Territory,” until June 30, the Portuguese Council of Ministers said on Friday.

 

The Portuguese Council of Ministers explained that the decision was taken to “reduce the risks for public health” of maintaining the current scheduling of appointments at the immigration office, for both the border agents and the migrants and asylum seekers.

 

Portugal declared a State of Emergency on March 18 that came into effect at midnight that day and was due to last for 15 days. Portuguese Prime Minister Antonio Costa said during a news conference that “democracy won’t be suspended.”

 

The country was a dictatorship for decades, with democracy being restored in 1974.

 

President Marcelo Rebelo de Sousa called the Covid-19 pandemic “a true war,” which would bring true challenges to the country’s “way of life and economy.”

 

Rebelo de Sousa also praised the behavior of Portuguese citizens, “who have been exemplary in imposing a self-quarantine,” reflecting “a country that has lived through everything.”

 

Source: https://edition.cnn.com/2020/03/30/europe/portugal-migrants-citizenship-rights-coronavirus-intl/index.html?fbclid=IwAR1MvZk0wyyI8ahy8ITH-bfkUk_bz8IOuwKq6nzI-vOcrw0epP8gTs7BViE

WORD BANK:

temporarily /ˈtem.pər.er.əl.i/ [B2] (adv): tạm thời

migrant /ˈmaɪ.ɡrənt/ (n): người di cư

asylum seeker /əˈsaɪ.ləm ˌsiː.kər/ (n): người xin tị nạn

grant /ɡrɑːnt/ [B2] (v): trao cho ai cái gì

outbreak /ˈaʊt.breɪk/ [C2] (n): sự bùng phát

novel /ˈnɒv.əl/ (adj): mới

escalate /ˈes.kə.leɪt/ (v): leo thang

unequivocally /ˌʌn.ɪˈkwɪv.ə.kəl.i/ (adv): một cách chắc chắn

pending /ˈpen.dɪŋ/ (adj): đang chờ, sắp xảy ra

permanence /ˈpɜː.mə.nəns/ (n): sự cư trú

declare /dɪˈkleər/ [B2] (v): tuyên bố

come into effect [C2] (v): có hiệu lực

due to do sth (adj): được kỳ vọng, dự kiến sẽ làm gì

democracy /dɪˈmɒk.rə.si/ [B2] (n): sự dân chủ

suspend /səˈspend/ [C1] (v): đình chỉ

dictatorship /dɪkˈteɪ.tə.ʃɪp/ (n): chế độ độc tài

praise /preɪz/ [B2] (v): ca ngợi

exemplary /ɪɡˈzem.plər.i/ (adj): gương mẫu

impose /ɪmˈpəʊz/ [C1] (v): áp đặt

quarantine /ˈkwɒr.ən.tiːn/ (n, v): cách ly


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular