Reports emerge about Sukhoi’s first international customer of Su-57 stealth jets in Asia

0
259
Sukhoi Su-57

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Russia recently stated that there are around five nations interested to acquire Sukhoi Su-57 stealth fighter jets including nations in South-East Asia.

 

The Russian jet – Su-57 is the world’s fourth operational fifth-generation stealth fighter aircraft after the American duo F-22 and F-35, and the Chinese J-20.

 

According to reports in the Vietnamese portal Soha, Vietnam wishes to acquire 12-14 Su-57 stealth jets keeping in mind the budget dynamics. The delivery of “affordable” Russian jets is likely to take place between 2030 and 2035.

 

While China’s J-20 would have an edge over the Russian S–57 in terms of air superiority, the latter “will be completely suitable for the Vietnamese Air Force as it has a powerful radar system, an excellent fire control system”, and much more affordable than the Chinese J-20 fighter aircraft, a report from Soha claimed.

 

The Su-57 stealth fighter is the first aircraft in the Russian Air Force to be armed with stealth technology, thereby ensuring a low level of radar and infrared signature.

 

It is capable of taking out different types of air, ground, and naval targets. It is also equipped with superior onboard radio-electronic equipment, including a powerful computer, a radar system, and weapons fixed inside its fuselage.

 

Capable of developing supersonic cruising speed, the combat aircraft took its maiden flight a decade ago. It was inducted into service in December 2020.

 

There were also reports that Algeria could emerge as the first international customer of Su-57 aircraft putting an end to the speculations surrounding the purchase of the Russian fighters, but nothing conclusive has come out yet.

 

The stealth jets have commanded significant attention across Southeast Asia with five nations expressing their interest in the Russian-origin single-seat, twin-engine Su-57 multirole aircraft, General Director of Rosoboronexport Group, Alexander Mikheyev, had stated.

 

There were also speculations about India’s interest in the export variant of the fighter aircraft- Su-57E. Later, the Indian Air Force chief RK Singh Bhadauria announced in 2019 that India will develop its own AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) that will have fifth-gen capabilities including stealth.

 

India had earlier withdrawn from the FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) program with Russia, expressing disappointment with the progress of the project from Russia’s end as well the major doubts surrounding the capabilities of the Su-57.

 

The Sukhoi/HAL FGFA was a fifth-generation fighter concept, aimed at developing an improved variant of Moscow’s most advanced fighter jets – the Sukhoi-57. India felt the need to collaborate with Russia in order to counter the growing arsenal of Pakistan and China.

 

Source: https://eurasiantimes.com/reports-emerge-about-sukhois-first-international-customer-of-su-57-stealth-jets-in-asia/

WORD BANK:

acquire /əˈkwaɪɚ/ (v): mua/thu thập

jet /dʒet/ [B1] (n): máy bay (với động cơ) phản lực

portal /ˈpɔːr.t̬əl/ (n): cổng thông tin

budget /ˈbʌdʒ.ɪt/ (n): ngân sách

dynamic /daɪˈnæm.ɪk/ (adj): động lực

affordable /əˈfɔːr.də.bəl/ (adj): giá cả phải chăng

superiority /səˌpɪr.iˈɔːr.ə.t̬i/ [C2] (n): ưu thế/lợi thế

stealth /stelθ/ (adj): lén lút/tàng hình

naval /ˈneɪ.vəl/ [C2] (adj): trên biển/hải quân

fuselage /ˈfjuː.zəl.ɑːʒ/ (n): thân máy bay

supersonic /ˌsuː.pɚˈsɑː.nɪk/ (adj): siêu âm/nhanh hơn tốc độ âm thanh

maiden /ˈmeɪ.dən/ (adj): đầu tiên

induct into /ɪnˈdʌkt ˈɪn.tuː/ (v phrase): đưa vào (hoạt động)

speculation /ˌspek.jəˈleɪ.ʃən/ [C1] (n): suy đoán

conclusive /kənˈkluː.sɪv/ [C2] (adj): mang tính kết luận

withdrawn /wɪðˈdrɑːn/ [C2] (adj): rút khỏi

doubt /daʊt/ [B1] (n): nghi ngờ

collaborate /kəˈlæb.ə.reɪt/ [C1] (v): hợp tác

arsenal /ˈɑːr.sən.əl/ (n): kho vũ khí


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here