Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateSaigon is hot because concrete takes over trees

Saigon is hot because concrete takes over trees

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Widespread concrete construction, lack of trees, and low humidity are the primary culprits behind the prolonged hot weather in Ho Chi Minh City, readers said.

 

 

Reader Maestro explained that this is why Saigon is experiencing its longest heat wave in nearly 30 years. He posed several questions to illustrate the situation: “Compared to 1998, how many trees does Ho Chi Minh City have left now? Meanwhile, how many more concrete roads have been constructed? How many fields, gardens, and water canals have disappeared, and how many more have been added? How many plots of land remain barren due to unfinished projects? How many more people and vehicles have moved to the city?”

 

Minh Tri, another reader, weighed in on the causes: “The city has an excess of concrete. During the day, concrete stores heat, making it feel hot when touched, and at night, it releases this heat. A visit to the countryside or places abundant with trees will feel significantly cooler because green trees do not store heat, thus they do not warm the surrounding environment at night.”

 

Emphasizing the need for more greenery, Huy Ly remarked, “Ho Chi Minh City desperately needs more trees because they play a crucial role in generating sufficient humidity to catalyze rain. Without adequate humidity, rain is unlikely, despite the presence of clouds. Many people resort to spraying water on streets to artificially increase humidity, but this is merely a temporary fix.”

 

Reflecting on lessons from abroad, Quoc Minh Truong cited Singapore’s approach: “A prime example is Singapore. Despite their extensive development, they continue to plant large trees and mandate gardens for each construction project. Greenery is key to reducing heat. No developed city overlooks such initiatives, except in extremely harsh climates like the Middle East. Essentially, if we want to mitigate heat effectively, we must commit to extensive tree planting and not rely solely on sporadic rain from occasional clouds.”

 

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/readers-views/saigon-is-hot-because-concrete-takes-over-trees-4740171.html?gidzl=YhwrV3SqN3k6fhTxCovRDOwZiN8aA58nbA6nTYOeKZcKzhztStfKOvJtwt1sVmLcnQVh8Z24lDftF39RFW

WORD BANK:

widespread /ˌwaɪdˈspred/ [C1] (adj): tràn lan

humidity /hjuːˈmɪd.ə.t̬i/ (n): độ ẩm

culprit /ˈkʌl·prɪt/ (n): thủ phạm

prolonged /prəˈlɑːŋd/ [C1] (adj): kéo dài

heat wave (n): đợt nắng nóng

pose a question /poʊz/ [C2] (v): đặt một câu hỏi

illustrate /ˈɪl.ə.streɪt/ [B2] (v): minh họa

a plot of land (n): mảnh đất

barren /ˈber.ən/ (adj): cằn cỗi

weigh in on sth (v): cân nhắc điều gì

an excess of sth /ɪkˈses/ [C1] (quant):  quá nhiều cái gì

release /rɪˈliːs/ [B2] (v): tỏa ra

abundant with sth /əˈbʌn.dənt/ (adj): có nhiều cái gì

greenery /ˈɡriː.nər.i/ (n): cây xanh

need sth desperately /ˈdes.pɚ.ət.li/ (v): rất cần cái gì

play a crucial role in doing sth (v): đóng vai trò quan trọng trong việc gì

sufficient /səˈfɪʃ.ənt/ [B2] (adj): đủ

catalyze sth /ˈkæt.əl.aɪz/ (v): xúc tác để tạo ra điều gì

resort to sth /rɪˈzɔːrt/ [C2] (v): tìm đến cái gì như một biện pháp bất đắc dĩ

artificial /ˌɑːr.t̬əˈfɪʃ.əl/ [B2] (adj): nhân tạo

merely /ˈmɪr.li/ [B2] (adv): chỉ

a temporary fix /ˈtem.pə.rer.i fɪks/ (n): giải pháp tạm thời

reflect on sth /rɪˈflekt/ (v): nhìn lại, rút kinh nghiệm từ cái gì

a prime example (n): ví dụ điển hình

extensive /ɪkˈsten.sɪv/ [B2] (adj): sâu rộng

mandate /ˈmæn.deɪt/ (v): bắt buộc

overlook sth /ˌoʊ.vɚˈlʊk/ (v): bỏ qua

initiative /ɪˈnɪʃ.ə.t̬ɪv/ [C1] (n): sáng kiến

harsh /hɑːrʃ/ [C1] (adj): khắc nghiệt

mitigate /ˈmɪt̬.ə.ɡeɪt/ (v): giảm thiểu

commit to sth /kəˈmɪt/ (v): cam kết làm gì

solely /ˈsoʊl·li/ (adv): chỉ

sporadic rains /spəˈræd.ɪk/ (n): những cơn mưa rải rác


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


Lớp luyện thi IELTS online

Bạn đang có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS cho đầu vào đại học, đi du học, xin việc hay xin cư trú và đang phân vân chưa biết học ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ luyện thi IELTS online với giáo viên uy tín và chất lượng, cũng như học phí phải chăng, thì thầy Trung (Admin và dịch giả chính của Read to Lead) có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. 

Hãy liên hệ (nhắn tin) tới trang Facebook cá nhân của mình (https://www.facebook.com/nguyen.trung.509) để tìm hiểu về lớp học và được tư vấn cũng như được học thử nha!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular