Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateSammy the Seal – the Wicklow resident whose 'fishing trips' keep going...

Sammy the Seal – the Wicklow resident whose ‘fishing trips’ keep going viral

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Sammy the Seal keeps appearing in the world’s media as unsuspecting visitors stumble upon Wicklow’s star attraction visiting the fish shop

 

Why did the seal cross the road? To get to the fish shop on the other side.

 

That’s the regular scene in Wicklow in Ireland, where Sammy the Seal gets fed three times a day. He also goes viral on the web when unsuspecting visitors stumble upon him.

 

This week was the latest occasion, when a picture captioned “Just witnessed this giant seal being chased out the door of a fishmongers shop in Wicklow town” by Dublin-based DJ Derek Byrne spread like wildfire on the web.

 

The eagled-eyed, though, will spot that the photo also includes an improvised sign that says “seal crossing”, giving away the fact that the sighting was not a one-off.

 

Sammy the Seal has been a regular visitor to the Fishman for fishy treats since 2012, and the town has adopted him as a mascot. You can even buy T-shirts bearing his name to show you have spotted him in action.

 

One of the ‘I saw Sammy’ T-shirts available in Wicklow. – Một trong những chiếc áo thun có chữ “Tôi đã gặp Sammy” được bán ở Wicklow.

Chance encounters with Sammy, though, can spark a renewed media frenzy. The seal previously went viral in 2016 after a video was posted showing staff trying to control him crossing the road with a plastic chair. RTÉ News featured the seal in 2014.

 

Sammy the Seal crossing the road in 2016. – Hải cẩu Sammy băng qua đường năm 2016.

Alan Hegarty, from the Lighthouse Restaurant and the Fishman shop the seal frequents, stresses that Sammy is not tame. In an interview he told the Visit Wicklow organisation: “People have the tendency to think he might be tamed, but he is not tamed. At the end of the day he is a wild animal and we want him to remain that way.”

 

Since posting his tweet on Wednesday, Byrne has been deluged with more than 1,000 replies. “I’m not a huge fan of puns and if one more person tells me his bloody name is Sammy! I went to sleep last night cursing that seal.”

 

There has been one upside to all the humour though, Byrne says: “My father-in-law has enough joke material to get him through Christmas.”

 

Sammy the Seal has obviously read the sign. – Hải cẩu Sammy hiển nhiên đã đọc được tấm biển này rồi.

As more than one person pointed out on social media, if you put a massive sign saying “Fresh fish” by the side of the water, it is obvious the kind of clientele you are likely to attract. Sadly, despite having his own Facebook page, Sammy the Seal was unavailable for comment.

 

Source: https://www.theguardian.com/world/2017/nov/24/sammy-the-seal-the-wicklow-resident-whose-fishing-trips-keep-going-viral

WORD BANK:

stumble upon [C2] (phrasal verb): vô tình bắt gặp

viral /ˈvaɪrəl/ (adj): gây sốt

unsuspecting /ˌʌn.səˈspek.tɪŋ/ (adj): không ngờ, không nhận ra điều nguy hiểm

fishmonger /ˈfɪʃˌmʌŋ.ɡɚ/ (n): người bán cá, sạp bán cá

spread like wildfire (idiom): lan nhanh như cháy rừng (tin tức)

eagled-eyed /ˌiːɡl ˈaɪd/ (adj): tinh mắt

improvise /ˈɪm.prə.vaɪz/ (v): ứng biến

give away something: tiết lộ

one-off /ˌwʌnˈɑːf/ (n): điều chỉ xảy ra 1 lần duy nhất

treat /triːt/ [C2] (n): sự đối đãi

mascot /ˈmæs.kɑːt/ (n): linh vật

chance /tʃæns/ (adj): tình cờ

spark /spɑːrk/ [C2] (v): tạo nên

frequent /ˈfri·kwənt/ (v): thường lui tới

tame /teɪm/ (adj): bị thuần hóa

deluge /ˈdel.juːdʒ/ (v): bao vây dồn dập

clientele /ˌkliː.ɑːnˈtel/ (n): khách hàng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular