Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateSaving the whales could help save humanity too

Saving the whales could help save humanity too

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Scientists at the International Monetary Fund (IMF) have calculated the value of a whale at $2 million each due to the important role they have in reducing the amount of CO2 in our atmosphere.

 

 

Whales have been being hunted for hundreds of years with numbers reaching an all-time low in the 1930s when over 50,000 were killed each year. While conservation efforts and bans on whaling have helped, the gentle sea giants still face dangers such as ship strikes, fishing nets and the overall increase in ocean temperatures.

 

Blue whales could save us from the climate crisis – Cá voi xanh có thể cứu chúng ta khỏi cuộc khủng hoảng khí hậu

Whale biologists think that only a fourth of the planet’s population remains with blue whales at as little as 3% of their previous numbers.

 

Restoring these incredible sea mammals to their pre-whaling numbers could prove vital to reversing climate change. The animals accumulate carbon in their bodies throughout their life and then sink to the bottom of the ocean sequestering huge amounts of CO2. A great whale, for example, can take nearly 30000 kg of CO2 out of the atmosphere for centuries compared to the around 15 kg captured by a tree each year.

 

“The ocean is really the greatest carbon sink on planet earth,” explains Michael Fishbach, Executive Director of the Great Whale Conservancy in a podcast on the subject, “it’s the most effective and greatest puller of carbon out of the atmosphere, greatly assisting us in our fight against climate change.”

 

Beyond the saving the whale – Không chỉ là bảo tồn cá voi

It’s not just what they store in their bodies, however. The waste they produce is brought to the surface by their vertical movement and feeds organisms called phytoplankton in a unique system that no other animal can reproduce. Fishbach describes these tiny life forms as the “greatest photosynthesis method on planet earth far surpassing all of the photosynthesis that’s done by all of the vegetation on land”.

 

Generating 50% of all oxygen and capturing 40% of CO2 produced, these vital organisms rely on whales to provide nutrients and maintain their numbers. If the number of whales was restored to around 5 million this would significantly increase phytoplankton numbers.

 

 

Even a 1% increase in phytoplankton would capture millions of tonnes of additional CO, say the IMF. Whale conservation, then, could prove a vital tool in battling our increasing carbon emissions. The articles authors hope that if the value of a whale is better known, more can be done to stop them from being needlessly killed.

 

Source: https://www.euronews.com/living/2019/10/30/saving-the-whales-could-help-save-humanity-too

WORD BANK:

all-time /ˌɔːlˈtaɪm/ (adv): mọi thời đại

conservation /ˌkɒn.səˈveɪ.ʃən/ [B2] (n): sự bảo tồn

whaling /ˈweɪ.lɪŋ/ (n): săn bắt cá voi

gentle /ˈdʒen.təl/ [B1] (adj): hiền lành

giant /ˈdʒaɪ.ənt/ [B1] (n): gã khổng lồ

ship strike /ʃɪp straɪk/ (n): va trạm với tàu

remain /rɪˈmeɪn/ [B2] (v): còn lại

incredible /ɪnˈkred.ə.bəl/ [B2] (adj): đáng kinh ngạc

mammal /ˈmæm.əl/ [C1] (n): động vật có vú

prove vital /pruːv ˈvaɪ.təl/ (expression): là vô cùng quan trọng

reverse /rɪˈvɜːs/ [C1] (v): đảo ngược

accumulate /əˈkjuː.mjə.leɪt/ [C2] (v): tích lũy

sequester /sɪˈkwes.tər/ (v): cô lập (một chất nào đó)

sink /sɪŋk/ (n): bể chứa

podcast /ˈpɒd.kɑːst/ (n): tập tin âm thanh hoặc video số về một chủ đề nhất định được người dùng tự đăng tải lên mạng internet

puller /pʊl.ər/ (n): công cụ rút

assist sb in sth /əˈsɪst/ [B2] (v): hỗ trợ ai trong việc gì

vertical /ˈvɜː.tɪ.kəl/ [C1] (adj): thẳng đứng

feed /fiːd/ [B1] (v): cho ăn, làm thức ăn cho cái gì

organism /ˈɔː.ɡən.ɪ.zəm/ (n): sinh vật

phytoplankton /ˌfaɪ.təʊˈplæŋk.tən/ (n): thực vật phù du

photosynthesis /ˌfəʊ.təʊˈsɪn.θə.sɪs/ (n): quang hợp

surpass /səˈpɑːs/ [C2] (v): vượt qua

vegetation /ˌvedʒ.ɪˈteɪ.ʃən/ [C1] (n): thảm thực vật

rely on /rɪˈlaɪ/ [B2] (v): dựa vào

nutrient /ˈnjuː.tri.ənt/ (n): chất dinh dưỡng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


Lớp luyện thi IELTS online

Bạn đang có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS cho đầu vào đại học, đi du học, xin việc hay xin cư trú và đang phân vân chưa biết học ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ luyện thi IELTS online với giáo viên uy tín và chất lượng, cũng như học phí phải chăng, thì thầy Trung (Admin và dịch giả chính của Read to Lead) có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. 

Hãy liên hệ (nhắn tin) tới trang Facebook cá nhân của mình (https://www.facebook.com/nguyen.trung.509) để tìm hiểu về lớp học và được tư vấn cũng như được học thử nha!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular