Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelC1 - AdvancedSee how AI can turn almost any surface into a user interface

See how AI can turn almost any surface into a user interface

[Reading level: C1 – Advanced]

Midas Touch – Cái chạm thần kì

A startup called HyperSurfaces wants to completely change how you interact with the physical world — and based on some recently released demo videos, it might just meet that lofty goal.

 

The London-based startup recently unveiled a new technology that can transform any object into a user interface. Essentially, this tech lets you communicate with a computing system using virtually anything you like as a conduit – a glass wall, a car door, even a metal clothes rack – and it has the potential to end our reliance on keyboards, buttons, and touch screens forever.

 

Cutting Edge – Công nghệ tiên tiến

The HyperSurfaces system comprises two parts: sensors that detect the vibrations that form when a user touches an object and a system-on-a-chip that uses AI to process that sensory information. Because all the processing takes place on the chip – and not, for instance, in the cloud – the feedback in nearly instantaneous.

 

This wouldn’t have been possible just a few years ago, according to HyperSurfaces CEO Bruno Zamborlin.

 

“The HyperSurfaces algorithms belong to the current state of the art in deep learning research,” he told TechCrunch. “On top of this, the computational power of microchips literally exploded over the last years allowing for machine learning algorithms to run locally in real-time whilst achieving a bill of material of just a few dollars. These applications are possible now and were not possible 3 or 5 years ago.”

 

Scratch the surface – Bước khởi đầu

In the demos, HyperSurfaces’s system-on-a-chip connects to a laptop that declares the action taking place (“knock wall” or “bounce ball on wall,” for example). However, it’s not hard to imagine how we could calibrate the system to be much more useful. Want to turn on your home audio system? Just tap your wall. Think the music is too loud? Drag a finger down it to decrease the volume.

 

HyperSurfaces appears completely aware of its tech’s extraordinary potential, too. The company’s website predicts that “[c]onsumer electronics, IoT, retail, transportation, augmented reality,” and more will “potentially be changed forever.”

 

Source: https://futurism.com/the-byte/hypersurfaces-smart-surface

WORD BANK:

Midas touch (idiom): theo truyền thuyết, Midas là vua của Thổ Nhĩ Kỳ và ông được ban phép, theo đó mỗi khi ông chạm vào thứ gì thì sẽ biến thứ đó thành vàng

lofty /ˈlɒf.ti/ (adj): to lớn, cao cả

unveil /ʌnˈveɪl/ (v): vén màn, tiết lộ

interface /ˈɪn.tə.feɪs/ (n): giao diện

essentially /ɪˈsen.ʃəl.i/ [B2] (adv): về bản chất

virtually /ˈvɜː.tʃu.ə.li/ [B2] (adv): hầu hết

conduit /ˈkɒn.dʒuː.ɪt/ (n): máng dẫn

cutting-edge /ˌkʌt.ɪŋ ˈedʒ/ (adj): hiện đại, tiên tiến

sensor /ˈsen.sər/ (n): cảm biến

detect /dɪˈtekt/ [C1] (v): xác định

vibration /vaɪˈbreɪ.ʃən/ (n): rung động

system-on-a-chip (n): hệ thống trên một vi mạch

the cloud (n): (điện toán) đám mây

instantaneous /ˌɪn.stənˈteɪ.ni.əs/ (adj): tức thời.

algorithm /ˈæl.ɡə.rɪ.ðəm/ (n): thuật toán

state-of-the-art /ˌsteɪt.əv.ðiːˈɑːt/ [C1] (adj): hiện đại

literally /ˈlɪt.ər.əl.i/ [B2] (adv): thực sự

calibrate /ˈkæl.ɪ.breɪt/ (v): hiệu chỉnh

extraordinary /ɪkˈstrɔː.dɪn.ər.i/ [B1] (adj): phi thường

Internet of Things (IoT) (n): internet vạn vật

augmented reality /ɔːɡˈmentɪd riˈæl.ə.ti/ (AR) (n): thực tế tăng cường


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular