Serena Williams’s “Wakanda-inspired” catsuit at the french open had a real superpower

0
901

Serena Williams, the American tennis star and advocate of comfy, fashionable sneakers, beat the Czech Republic’s Kristyna Pliskova 7-6, 6-4 at the French Open yesterday (May 29). It was her first grand slam match since giving birth and facing life-threatening post-natal complications in late 2017. She came dressed for the occasion.

Serena Williams, ngôi sao quần vợt người Mỹ và ủng hộ cho các đôi giày thể thao thời trang thoải mái, đã đánh bại Kristyna Pliskova của Cộng hòa Séc với tỷ số 7-6, 6-4 tại giải Pháp mở rộng ngày hôm qua (29 tháng 5). Đây là trận đấu grand slam đầu tiên của cô kể từ khi sinh em bé và đối mặt với những biến chứng sau sinh đe dọa đến tính mạng vào cuối năm 2017. Và cô đã mặc rất đẹp cho dịp này.

Williams wore a black bodysuit that according to an ESPN reporter “gleamed like tempered steel in the afternoon sunlight.” The skin-tight look with full-length legs stood apart from the usual tennis attire of a skirt and tank top, especially on such a sunny day.

Williams mặc một bộ bodysuit màu đen mà theo một phóng viên ESPN “lóe lên như thép nóng trong ánh nắng chiều.” Bộ đồ bó sát với ống chân dài khác biệt với trang phục tennis thông thường gồm chân váy và áo ba lỗ, đặc biệt là vào một ngày nắng.

“I call it, like, my Wakanda-inspired catsuit,” she joked after the game, referring to the fictional African country in the hit movie Black Panther. “We designed it way before the movie,” she added, “but still, it kind of reminds me of that.”

“Tôi gọi nó là, giống như bộ quần áo bó sát lấy cảm hứng từ Wakanda của tôi,” cô nói đùa sau trận đấu, ám chỉ đến đất nước châu Phi hư cấu trong bộ phim nổi tiếng Black Panther (Chiến binh Báo đen). “Chúng tôi thiết kế nó trước khi bộ phim [được công chiếu],” cô nói thêm, “nhưng nó vẫn gợi cho tôi về điều đó.”

The tight-fitting look by Nike, Williams’s sponsor, had more benefits than just its head-turning appearance. It was meant to protect Williams against blood clots, a longtime health concern that has sidelined her in the past. Compression can help keep blood circulating properly, which is why people who have been immobilized due to age or recent surgery often wear compression socks (it’s also why you might want to consider a pair for yourself on long-haul flights). A common danger of blood clots, especially in the calf, is that they can come loose and enter the circulatory system, potentially causing a pulmonary embolism.

Bộ đồ gọn gàng của Nike, nhà tài trợ của Williams, có nhiều lợi ích hơn là vẻ bên ngoài hấp dẫn của nó. Nó [được thiết kế để] bảo vệ Williams khỏi các cục máu đông, một mối quan tâm sức khỏe lâu năm đã khiến cô phải nghỉ thi đấu trong quá khứ. Áp lực có thể giúp máu lưu thông đúng cách, đó là lý do tại sao những người bị hạn chế di chuyển do tuổi tác hoặc phẫu thuật gần đây thường mặc vớ nén (đó cũng là lý do tại sao bạn có thể muốn có một cặp cho mình trên các chuyến bay đường dài). Một mối nguy hiểm thường gặp của cục máu đông, đặc biệt là ở bắp chân, là chúng có thể bị bị loãng và xâm nhập vào hệ thống tuần hoàn, có khả năng gây thuyên tắc phổi.

After the birth of her daughter, Alexis Olympia, last year, Williams revealed that she had a difficult time recovering. Doctors ultimately found that several small clots had entered her lungs. These and other post-partum complications led to a six-day drama of health scares and surgeries.

Sau sự ra đời của cô con gái, Alexis Olympia, năm ngoái, Williams tiết lộ rằng cô đã có một thời gian phục hồi khó khăn. Các bác sĩ cuối cùng phát hiện ra rằng một số cục máu đông nhỏ đã đi vào phổi. Những biến chứng này và các biến chứng sau sinh khác đã dẫn đến một một cơn ác mộng sáu ngày về sức khỏe và các ca phẫu thuật.

Williams skipped the Australian Open earlier this year because of her health. When she returned to the court at the French Open yesterday, she dedicated her look on Instagram to “all the moms out there who had a tough recovery from pregnancy.”

Williams đã bỏ giải Australian Open vào đầu năm nay vì vấn đề sức khỏe. Khi cô trở lại sân đấu tại French Open ngày hôm qua, cô dành riêng cho mình một bức ảnh trên Instagram dành cho “tất cả các bà mẹ, những người đã sự phục hồi một cách khó khăn sau khi mang thai.”

In her remarks to reporters after the match, she said the outfit makes her feel like a warrior – of which there were plenty in Wakanda. “I always wanted to be a superhero, and it’s kind of my way of being a superhero,” she said.

Trong những lời phát biểu của cô với các phóng viên sau trận đấu, cô nói trang phục này khiến cô cảm thấy mình giống như một chiến binh – có rất nhiều ở Wakanda. “Tôi luôn muốn trở thành một siêu anh hùng, và đó là một cách để trở thành một siêu anh hùng,” cô nói.

Williams’s husband, Reddit cofounder Alexis Ohanian, shared the feeling. When SportsCenter’s Twitter account proclaimed “SHE’S BACK,” Ohanian commented, “Yes she is. And that superhero outfit.”

Chồng của Williams, đồng sáng lập của Reddit, Alexis Ohanian, đã chia sẻ cảm xúc này. Khi tài khoản Twitter của SportsCenter tuyên bố “SHE’S BACK”, Ohanian nhận xét: “Đúng vậy. Và với bộ trang phục siêu anh hùng.”

Source: https://quartzy.qz.com/1292400/french-open-serena-williamss-wakanda-inspired-outfit-had-a-real-superpower/

WORD BANK:

advocate of sth /ˈædvəkeɪt/ [C2] (n): người ủng hộ cái gì

comfy (adj – informal): thoải mái

life-threatening /ˈlaɪfˌθretənɪŋ/ (adj): đe dọa đến tính mạng

post-natal complication / post-partum complication (medical term):  biến chứng sau sinh

gleam /ɡliːm/ (v): lóe sáng

stand apart from sth (v): khác biệt với cái gì

attire /əˈtaɪər/ (n): trang phục (đặc biệt cho một việc gì đó trang trọng)

catsuit (n): quần áo bó sát dành cho phụ nữ

tight-fitting (adj): gọn gàng

head-turning (adj): rất hấp dẫn

blood clot (medical term): cục máu đông

circulate /ˈsɜːkjəleɪt/ (v): lưu thông, tuần hoàn

sideline sb (v – sport term): khiến ai đó phải nghỉ thi đấu

long-haul flight /ˈlɒŋhɔːl flaɪt/ (n): chuyến bay đường dài

calf /kɑːf/ [C2] (n): bắp chân

pulmonary embolism (medical term): thuyên tắc phổi