Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateSix Hanoi cafes egg you on to sip a signature brew

Six Hanoi cafes egg you on to sip a signature brew

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

A scarcity-prompted creation, the egg coffee has become a distinctive Hanoi offering. Today, several twists have spiced up the special beverage.

 

While old timers are likely to mention two establishments – Dinh on Dinh Tien Hoang Street and Giang on Nguyen Huu Huan Street – as the go-to places for a delicious cup of egg coffee, a flourishing cafe culture has seen others make a mark with their own additions to the unusual beverage.

 

Egg coffee was invented in the 1940s when there was scarcity of milk in the city, prompting a bartender to use a replacement. The alternative, whisked egg yolk, turned the coffee into one of the most renowned drinks in the country.

 

While a standard cup of the drink will have a thick, yellow layer of whisked egg on top of a layer of strong black coffee, it has been spiced up by some variety in the process of making it as well as the addition of new ingredients. Below is a list of six cafes in the capital city for sampling some egg coffee varieties.

 

Café Lam

Located at 91 Nguyen Huu Huan Street of Hoan Kiem District, famous for the number of cafes it has spawned, Café Lam has acquired some fame for its egg coffee. It is here that customers can enjoy the special smoky fragrance of roasted coffee in the drink. The eggs are whisked at high speed in the mixer to make sure it’s fluffy and creamy.

 

A cup of egg coffee costs VND20,000 ($0.87) to VND25,000. The shop has a nostalgic feel to it, with many paintings on the wall. The cafe is open from 7 a.m. to 11 p.m.

 

Yen Café

At Yen Cafe at 184 Quan Thanh Street in Ba Dinh District, the owner used freshly roasted Arabica coffee beans from the Central Highlands town of Da Lat. The lightly sweet and highly flavorful coffee is served, with com (flaky green rice) and mung bean cakes if the customer desires.

 

The cafe, open from 7:30 a.m. to 5 p.m. every day, charges VND35,000 to VND45,000 for a cup of egg coffee.

 

Lutulata                                                                                                                 

While this cafe might not carry as strong a flavor as some of the older establishments, one special feature is that the drink is kept hot by a candle that is lit under the cup. The cafe also serves several traditional sweet soups.

 

Lutulata, located at 54 Hoang Ngoc Phach Street, Dong Da District and open from 7 a.m. to 11 p.m. every day, charges around VND40,000 a cup for its drinks.

 

Lermalermer

The tongue-twister sounding Lermalermer Cafe serves up a boozy version of the egg coffee by adding some rum to it. The bitterness of coffee, the rich creaminess of whisked eggs and the particular fragrance of rum complement each other to make this an enjoyable drink.

 

The cafe at 16 Yen The Street in Ba Dinh District charges VND45,000-VND50,000 for its rum laced egg coffee.

 

Blackbird Cafe

In the heart of the iconic Old Quarter, the Blackbird Cafe at 5 Chan Cam Street, Hoan Kiem District calls its egg coffee the “Eggpresso.”

 

The eggs are mixed with a signature espresso brewed by the shop. The flavor of both eggs and coffee is strong, making it a most suitable drink for chilly days. A cup of eggpresso costs VND60,000-65,000.

 

All Day Coffee

Another address to enjoy different versions of the egg coffee is All Day Coffee at 37 Quang Trung Street in Hoan Kiem District. Here, you can try egg coffee with coconut cream as well as cold egg coffee.

 

Priced slightly above other cafes at VND65,000-75,000 a cup, the modern, clean setting of this cafe attracts groups of young people. All Day Coffee is open from 7 a.m. to 11 p.m.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/travel/food/six-hanoi-cafes-egg-you-on-to-sip-a-signature-brew-4192652.html

WORD BANK:

scarcity-prompted (adj): do sự thiếu thốn thúc đẩy mà tạo nên

distinctive /dɪˈstɪŋk.tɪv/ [C1] (adj): đặc trưng

offering /ˈɒf.ər.ɪŋ/ (n): món (đồ ăn, đồ uống)

spice up sth /spaɪs/ (v): làm cho cái gì trở nên thú vị hơn

beverage /ˈbev.ər.ɪdʒ/ (n): đồ uống

old timer /ˌəʊldˈtaɪ.mər/ (n – informal): người lớn tuổi

establishment /ɪˈstæb.lɪʃ.mənt/ [C1] (n): cơ sở, địa điểm

go-to place /ˈɡəʊˌtuː/ (n): địa điểm nhất định phải lui tới

flourishing /ˈflʌr.ɪ.ʃɪŋ/ (adj): phát triển mạnh

bartender /ˈbɑːˌten.dər/ [B2] (n): người pha chế

whisk /wɪsk/ (v): đánh bông

yolk /jəʊk/ (n): lòng đỏ trứng

renowned /rɪˈnɑʊnd/ (adj): nổi tiếng

ingredient /ɪnˈɡriː.di.ənt/ [B1] (n): nguyên liệu (thực phẩm)

spawn /spɔːn/ (v): đẻ trứng

fragrance /ˈfreɪ.ɡrəns/ [C2] (n): mùi hương

roast /rəʊst/ (v): rang xay

fluffy /ˈflʌf.i/ (adj): bông, mềm

creamy /ˈkriː.mi/ (adj): mịn

nostalgic /nɒsˈtæl.dʒɪk/ [C2] (adj): hoài cổ

flaky green rice /ˈfleɪ.ki/ (n): cốm

mung bean /ˈmʌŋ ˌbiːn/ (n): đậu xanh

sweet soup (n): chè

tongue-twister sounding /ˈtʌŋˌtwɪs.tər/ (adj): đọc líu cả lưỡi

boozy /ˈbuː.zi/ (adj – informal): say túy lúy

complement each other /ˈkɒm.plɪ.ment/ (v): bổ sung cho nhau

lace /leɪs/ (v): bổ sung thêm, đính thêm, pha thêm

iconic /aɪˈkɒn.ɪk/ (adj): mang tính biểu tượng

Old Quarter (n): khu phố cổ (Hà Nội)

brew /bruː/ (v): ủ

chilly /ˈtʃɪl.i/ [C1] (adj): se lạnh

setting /ˈset.ɪŋ/ (n): không gian


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular