Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateSorry, web scholars, but reading print is better for comprehension

Sorry, web scholars, but reading print is better for comprehension

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Virtually all of humanity’s knowledge is available in one form or another on the internet, from Wikipedia pages on presidents to hot takes on anime. But if you want to maximize your understanding and retention of what you’re reading, you’re still better off with the printed page.

 

 

A new study out of the University of Vienna and published in Review of Education Research examined 25 existing studies from 2000 to 2022 on reading habits and comprehension. The meta-analysis suggests a six to eight-fold reduction in benefits when using digital text.

 

“The main conclusion is that leisure reading habits on screen are minimally related to reading comprehension, which contrasts with the solid positive relationship between reading habits on paper and comprehension,” researcher Lidia Altamura said in a University of Vienna press release.

 

Text on web pages read on screens or phones may be too easily consumed, according to the paper, with people scrolling quickly and opting more for a glance rather than giving the copy their full concentration. Content found on social media might also be casually phrased, which further diverts attention. Add to that emojis and other screen distractions and reading becomes an activity with no there there.

 

 

The study also found a correlation between reading comprehension and younger students. Generally, grade schoolers took away less information than college-level students, likely because it’s easier for kids to become distracted.

 

There’s long been evidence that print is generally better for information retention and even for budding readers: One 2019 study found that parents reading from physical books saw kids more engaged than when they read from e-books.

 

Source: https://qz.com/1341092/venezuela-is-slashing-five-zeroes-from-the-bolivar/

WORD BANK:

virtually /ˈvɝː.tʃu.ə.li/ [B2] (adv): hầu như

hot take on sth (n – inf): ý kiến nhanh về cái gì

retention /rɪˈten.ʃən/ [C2] (n – formal): khả năng giữ lại

comprehension /ˌkɑːm.prəˈhen.ʃən/ (n): khả năng hiểu

meta-analysis /ˌmet̬.ə.əˈnæl.ə.sɪs/ (n): phân tích tổng hợp

…-fold /-foʊld/ (adj): gấp … lần

leisure /ˈleʒ.ər/ /ˈliː.ʒɚ/ [B1] (adj): lúc rảnh rỗi

solid /ˈsɑː.lɪd/ [B2] (adj): vững chắc

scroll /skroʊl/ (v): cuộn, lướt

glance /ɡlæns/ [B1] (n, v): nhìn lướt, cái nhìn thoáng qua

casual /ˈkæʒ.uː.əl/ [B1] (adj): thông thường, bình thường, hàng ngày

phrase /freɪz/ (v): diễn đạt

divert /dɪˈvɝːt/ [C2] (v): chuyển hướng, làm mất tập trung

emojis /iˈmoʊ.dʒi/ (n): biểu tượng cảm xúc

correlation /ˌkɔːr.əˈleɪ.ʃən/ (n): mối tương quan

budding /ˈbʌd.ɪŋ/ (adj): (người) mới làm gì đó


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular