Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelC1 - AdvancedSouth China Sea: Beijing calls US 'troublemaker' after criticism

South China Sea: Beijing calls US ‘troublemaker’ after criticism

[Reading level: C1 – Advanced]

Beijing has called the US a “troublemaker” after strong criticism from Washington of its claims in the South China Sea and announced sanctions on Lockheed Martin over arms sales to Taiwan.

 

The Chinese foreign ministry said the country had never sought to “build an empire” in the disputed waters, hitting back at comments by the US secretary of state, Mike Pompeo, that “the world will not allow Beijing to treat the South China Sea as its maritime empire”.

 

Pompeo said in a statement on Monday that the US would treat China’s claims as illegal.

 

“We are making clear: Beijing’s claims to offshore resources across most of the South China Sea are completely unlawful, as is its campaign of bullying to control them,” he said.

 

China’s foreign ministry said on Tuesday the government would put sanctions on Lockheed Martin, the main contractor for a $620m upgrade package for Taiwan’s Patriot surface-to-air missiles.

 

Sparring between the two countries has escalated in recent weeks over the imposition of a national security law on Hong Kong, revelations of human rights violations in Xinjiang, and US pressure on its allies to exclude Chinese telecoms giant Huawei from their markets.

 

China on Tuesday said it was firmly opposed to Washington’s assertions over its claims in the South China Sea, and rejected as “completely unjustified” the allegation that Beijing bullied its neighbours.

 

“The United States is not a country directly involved in the disputes. However, it has kept interfering in the issue,” the Chinese embassy in the US said in statement published on its website.

 

“Under the pretext of preserving stability, it is flexing muscles, stirring up tension and inciting confrontation in the region.”

 

The US has long rejected Beijing’s sweeping claims in the South China Sea, which is both home to valuable oil and gas deposits and a vital waterway for the world’s commerce.

 

Pompeo’s statement on Monday signalled the US’s increasing support for the countries locked in territorial disputes with China over parts of the South China Sea, including the Philippines and Vietnam, after years of the US saying it took no position on individual claims.

 

“America stands with our south-east Asian allies and partners in protecting their sovereign rights to offshore resources, consistent with their rights and obligations under international law,” Pompeo said.

 

“We stand with the international community in defence of freedom of the seas and respect for sovereignty and reject any push to impose ‘might makes right’ in the South China Sea or the wider region.”

 

Earlier this month, China defended itself against US criticism over Beijing’s military exercises in the South China Sea, saying its activities were “within the scope of China’s territorial sovereignty”.

 

Beijing claims the majority of the South China Sea through the so-called nine-dash line, a vague delineation based on maps from the 1940s when the Republic of China took over islands from Japanese control.

 

Pompeo issued his statement to mark the fourth anniversary of a tribunal decision that sided with the Philippines against the nine-dash line. Pompeo said that China, based on the court decision, cannot make claims based on the Scarborough Reef or Spratly Islands, a vast uninhabited archipelago.

 

The US as a result now rejects Beijing’s claims in the waters surrounding Vanguard Bank off Vietnam, Luconia Shoals off Malaysia, waters considered in Brunei’s exclusive economic zone and Natuna Besar off Indonesia, Pompeo said.

 

“Any PRC action to harass other states’ fishing or hydrocarbon development in these waters – or to carry out such activities unilaterally – is unlawful,” Pompeo said.

 

Pompeo also rejected Beijing’s southernmost claim of James Shoal, 1,800km (1,150 miles) from the Chinese mainland, saying the area, administered by Malaysia, was completely submerged by water and therefore could not determine a maritime zone.

 

The 2016 decision was issued by a tribunal under the UN convention on the law of the sea. Pompeo noted that China was a party to it and called the ruling legally binding. The US, however, is one of the few countries that is not part of the convention, with conservatives opposing any loss of autonomy to a global body.

 

The South China Sea statement comes amid rising tensions surrounding China, including a deadly border clash last month with India that Pompeo called part of a strategy by Beijing to challenge its neighbours.

 

Trump has also strongly criticised China for not doing more to stop the coronavirus pandemic. After bipartisan calls in Congress, Trump also stepped up pressure on China over its incarceration of more than 1 million Uighurs and other Turkic Muslims.

 

The US last week imposed sanctions on Chinese officials including Chen Quanguo, the Communist party chief in the western region of Xinjiang.

 

China on Monday took tit-for-tat action against some of its outspoken critics in Congress, including senators Marco Rubio and Ted Cruz and representative Chris Smith.

 

Source: https://www.theguardian.com/world/2020/jul/14/south-china-sea-us-says-beijings-claims-to-disputed-area-completely-unlawful

WORD BANK:

troublemaker /ˈtrʌblmeɪkər/ (n): kẻ phá rối

sanction /ˈsæŋkʃn/ [C2] (n): lệnh trừng phạt

arms /ɑːrmz/ (n): vũ khí

seek /siːk/ [C2] (v): cố gắng

empire /ˈem.paɪr/ [C1] (n): đế chế

maritime /ˈmer.ə.taɪm/ (adj): trên biển, hàng hải

offshore /ˌɑːfˈʃɔːr / (adj): ngoài khơi

unlawful /ʌnˈlɔːfl/ (adj): phi pháp

campaign /kæmˈpeɪn/ [C1] (n): chiến dịch

escalate /ˈes.kə.leɪt/ (v): leo thang

imposition /ˌɪmpəˈzɪʃn/ (n): áp đặt, áp dụng (luật)

revelation /ˌrevəˈleɪʃn/ [C2] (n): sự phơi bày, tiết lộ

exclude /ɪkˈskluːd/ [C1] (v): loại bỏ

telecoms /ˈtel.ə.kɑːmz/ [B2] (n) (short for telecommunications) : viễn thông

oppose /əˈpoʊz/ [B2] (v): phản đối

reject /rɪˈdʒekt/ [B2](v): bác bỏ

unjustified /ʌnˈdʒʌs.tə.faɪd/ [C1] (adj): vô lý, không đúng

allegation /ˌæləˈɡeɪʃn/ [C1] (n): cáo buộc

dispute /dɪˈspjuːt/ [C2] (n): tranh chấp

interfere /ˌɪntərˈfɪr/ [B2] (v): xen vào

embassy /ˈem.bə.si/ [B1] (n): đại sứ quán

pretext /ˈpriːtekst/ (n): danh nghĩa

flex your muscles (idiom): phô trương sức mạnh

stir up (phrasal verb) [C2]: gây ra rắc rối

incite /ɪnˈsaɪt/ (v): xúi giục

confrontation /ˌkɑːnfrənˈteɪʃn/ [C2] (n): đối đầu

deposit /dɪˈpɑː.zɪt/ [C2] (n): mỏ, lớp

signal /ˈsɪɡnəl/ [C2] (v): là dấu hiệu, ra dấu

territorial /ˌterəˈtɔːriəl/ [C2] (adj): liên quan tới lãnh thổ

ally /ˈæl.aɪ/ [C2] (n): đồng minh

obligation /ˌɑːblɪˈɡeɪʃn/ [B2] (n): nghĩa vụ

scope /skoʊp/ [C1] (n): phạm vi

vague /veɪɡ/ [C1] (adj): mơ hồ

delineation /dɪˌlɪniˈeɪʃn/ (n): sự phân chia ranh giới lãnh thổ

tribunal /traɪˈbjuːnl/ (n): Tòa trọng tài (tòa án đặc biệt)

uninhabited /ˌʌnɪnˈhæbɪtɪd/ [C2] (adj): không có người ở

archipelago /ˌɑːr.kəˈpel.ə.ɡoʊ/ (n): quần đảo

exclusive economic zone:  vùng đặc quyền kinh tế

harass /ˈher.əs/ (v): quấy rối

unilaterally /ˌjuːnɪˈlætrəli/ (adv): một cách đơn phương

administer /ədˈmɪn.ə.stɚ/ (v): quản lí

binding /ˈbaɪn.dɪŋ/ (adj): cần được tuân thủ, không thể né tránh (luật)

amid /əˈmɪd/ [C1] (prep): giữa

bipartisan /ˌbaɪˈpɑːrtɪzn/ (adj): lưỡng viện

incarceration /ɪnˌkɑːrsəˈreɪʃn/ (n): bắt giam

tit-for-tat (adj): mang tính trả đũa


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular