Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateSugary snacks and drinks could be making you depressed

Sugary snacks and drinks could be making you depressed

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

A recent study found a link between artificial sweeteners in ultra-processed foods and an increased risk of depression.

 

If you feel a snack attack coming on, do yourself – and your mood – a favor and skip the Twinkies. A new study by researchers at Harvard T.H. Chan School of Public Health shows that ultra-processed foods (especially anything with artificial sweeteners) might increase your risk of depression. That means most of those prepackaged snacks and diet sodas that are easily in reach and widely available may actually be doing more harm to people’s moods than we thought.

 

The study followed 31,712 mainly white, middle-aged women between 2003 and 2017. The participants filled out a survey every four years to record dietary habits and any new diagnoses or treatments of depression. None of the participants had depression diagnoses prior to the study period.

 

At the end of the study, the authors compared intake of ultra-processed foods (UPF) – defined as “energy-dense, palatable, and ready-to-eat items” like frozen entrées, processed meat, and sweet or savory snacks – with depression. They found that participants eating nine or more servings of UPFs each day increased their risk of developing depression by 49 percent compared to those eating four or fewer servings.

 

The study further showed that the women who cut back on UPFs by a minimum of three servings a day had a lower risk of depression than participants eating more UPFs. Consuming artificial sweeteners, like those in diet sodas, was linked to a 26 percent increase in the risk of depression in the nine-servings-a-day group compared to the four-a-day group.

 

The authors of the study do point out that the reason behind the correlation of UPFs and increased depression risk isn’t currently known. Some experimental studies, though, have shown a link between artificial sweeteners and molecules in the brain that affect mood or an altered microbiome in the digestive system.

 

It’s also important to note this study only focused on white middle-aged women, so the link between diverse populations of women or men’s mental health and ultra-processed foods may not be the same. But it’s probably still a good idea to give that Diet Coke a pass.

 

Source: https://www.mentalfloss.com/posts/artificial-sweeteners-and-depression?fbclid=IwAR0iOHUHRxfWq6zn-TMS6uHV8GmPMM0-w-Je7Z28G6dwK_1kyydeb05aPpE

WORD BANK

study /ˈstʌd.i/ [B2] (n): nghiên cứu

artificial sweetener (n): chất làm ngọt nhân tạo

ultra-processed food (n): thực phẩm siêu chế biến

depression /dɪˈpreʃ.ən/ [B2] (n): trầm cảm

prepackaged  /ˌpriːˈpæk.ɪdʒd/ (adj): đóng gói sẵn

participant /pɑːˈtɪs.ɪ.pənt/ [C1] (n): người tham gia

fill sth out (PhrV): điền thông tin vào đơn

survey /ˈsɜːveɪ/ [A2] (n): khảo sát

record /rɪˈkɔːd/ (v): ghi lại

diagnose  /ˌdaɪ.əɡˈnəʊz/ [C2] (v): chẩn đoán

treatment  /ˈtriːt.mənt/ [B2] (n): sự điều trị

prior to sth (phrase): trước một khoảng thời gian hay sự kiện nào đó

intake /ˈɪn.teɪk/ (n): lượng tiêu thụ

palatable /ˈpæl.ə.tə.bəl/ (adj): ngon miệng

entrée /ˈɒn.treɪ/ (n): món chính

savory /ˈseɪ.vər.i/ (adj): có vị mặn

serving  /ˈsɜː.vɪŋ/ (n): suất, phần ăn

consume  /kənˈsjuːm/ [B2] (v): tiêu thụ

point sth out  [B2] (PhrV): chỉ ra cái gì

correlation /ˌkɒr.əˈleɪ.ʃən/ (n): mối tương quan

experimental study (n): nghiên cứu thực nghiệm

molecule /ˈmɒl.ɪ.kjuːl/ (n): phân tử

altered/ ˈɒl.təd/ (adj): bị thay đổi

microbiome /ˌmaɪ.krəʊ.ˈbaɪ.əʊm/ (n): hệ vi sinh vật

digestive system /daɪˈdʒes.tɪv ˌsɪs.təm/ (n): hệ tiêu hóa


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular