Surgeon goes viral for sewing up 8-year-old boy’s teddy bear after operation

0
1046

Heading into the hospital for surgery can be a scary event at any age. But for Jackson McKie, an eight-year-old living with a cyst on his brain and a chronic condition called hydrocephalus, hospital visits are commonplace.

Đi tới bệnh viện để phẫu thuật có thể là một sự kiện đáng sợ ở mọi lứa tuổi. Nhưng đối với Jackson McKie, một cậu bé tám tuổi sống với một khối u nang trên não và một tình trạng mãn tính gọi là tràn dịch não, đến bệnh viện là chuyện thường xuyên.

Like most kids his age, Jackson brought his favorite teddy bear into the operating room with him, and when he asked his doctor, Daniel McNeely to stitch up his arm, the neurosurgeon couldn’t say no.

Giống như hầu hết những đứa trẻ bằng, Jackson đã mang chú gấu bông yêu thích của mình vào phòng phẫu thuật và khi cậu nhờ bác sĩ của mình, ông Daniel McNeely khâu lại cánh tay [của chú gấu], vị bác sĩ đã không thể từ chối.

“I thought if there was something I could do to help make him feel better, it seemed like a simple gesture and I was only too happy to oblige,” McNeely said Tuesday.

Tôi nghĩ rằng nếu có điều gì đó tôi có thể làm để giúp cậu bé cảm thấy tốt hơn, thì đó dường như là một cử chỉ đơn giản và tôi rất sẵn lòng giúp đỡ,” ông Mc Mceely nói vào hôm thứ ba.

The doctor asked his team to prepare a table with some tools for the job, he then used leftover stitches from McKie’s procedure to fix up the bear.

Vị bác sĩ yêu cầu nhóm của mình chuẩn bị một cái bàn với một số dụng cụ, sau đó ông sử dụng các mũi khâu còn sót lại từ thủ tục phẫu thuật của McKie để sửa con gấu.

“He’s one of the nicest human beings I’ve ever met,” Jackson’s father, Rick McKie, said of McNeely on Tuesday.

“Ông ấy là một trong những người tốt bụng nhất mà tôi đã từng gặp,” cha của Jackson Jackson, Rick McKie, nói về McNeely vào hôm thứ ba.

His father continues to say that Jackson was thrilled when he woke from his surgery to find his beloved bear, Little Baby, had been fixed up by McNeely, just like he had been.

Cha anh tiếp tục nói rằng Jackson đã rất vui sướng khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật và thấy rằng chú gấu yêu quý mình, Little Baby, đã được McNeely chữa trị, cũng giống như chính cậu bé.

“I thought it might make a few people smile, that was the only intention I had,” said McNeely on the virality of his actions. “I’m glad that others are enjoying it.”

“Tôi nghĩ rằng nó có thể khiến một vài người mỉm cười, đó là ý định duy nhất mà tôi có,” bác sĩ McNeely nói về hành động của mình. “Tôi rất vui vì mọi người vui vì điều đó nó.”

As of Thursday morning, McNeely’s first-ever tweet had been retweeted more than 13K times and commented on by people all over the world who were just as touched as McKie, Little Baby, and his family.

Tính đến sáng hôm thứ năm, dòng tweet đầu tiên của McNeely, đã được tweet lại hơn 13 nghìn lần và được mọi người trên khắp thế giới bình luận, những người cũng cảm động như cậu bé McKie, Little Baby và gia đình của cậu.

Dr. Daniel McNeely’s act of kindness is a heartwarming example of what healthcare professionals can do to brighten their patients lives in non-medical ways.

Hành động tốt bụng của bác sĩ Daniel McNeely là một ví dụ đầy cảm động về những gì các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể làm để mang lại ánh sáng cho cuộc sống của người bệnh theo những cách liên quan đến y học.

Source: https://www.goalcast.com/2018/10/04/surgeon-goes-viral-sewing-8-year-old-boys-teddy-bear-surgery/?fbclid=IwAR1CT0JmNJkxQ6wCohEISH4VQ6QRr76vw0Z1EuwOTYRGy1wNTEYDCHx5u-s

WORD BANK:

cyst /sɪst/ (n): khối u nang

chronic /ˈkrɒn.ɪk/ (adj): mãn tính

hydrocephalus /ˌhaɪ.drəˈsef.ə.ləs/ (n): tràn dịch não

commonplace /ˈkɒm.ən.pleɪs/ (adj): thường xuyên, bình thường

stitch up sth /stɪtʃ/ (v): khâu

gesture /ˈdʒes.tʃər/ [C1] (n): cử chỉ

oblige /əˈblaɪdʒ/ [C1] (v): giúp đỡ

leftover /ˈleftˌəʊ.vər/ (adj): còn sót lại

thrilled /θrɪld/ [B2] (adj): vui sướng

viral /ˈvaɪə.rəl/ (adj): có tính lan truyền rộng rãi trên internet


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead