Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateThai parliament passes same-sex marriage bill

Thai parliament passes same-sex marriage bill

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Thailand is set to become the first Southeast Asian nation to recognise equal marriage after politicians passed a same-sex marriage bill.

 

The lower house of parliament overwhelmingly voted in favour of the bill, with 400 supporting its passage and just 10 against it in a final reading on Wednesday. Should the bill take effect, Thailand would be just the third Asian country to legalise gay marriage.

 

The bill now requires approval from the country’s Senate, and finally endorsement from the king, before becoming law. More than a decade in the making, the legislation could take effect within 120 days of royal approval.

 

“I want to invite you all to make history,” said Danuphorn Punnakanta, chairman of the parliamentary committee, ahead of the vote. “We did this for all Thai people to reduce disparity in society and start creating equality.”

 

The legislation would change references to “men”, “women”, “husbands” and “wives” in the marriage law to gender-neutral terms. It would also grant LGBTQ couples inheritance and adoption rights equal to those of heterosexual marriages.

 

While Thailand enjoys a welcoming reputation for the international LGBTQ community, activists have struggled for decades against conservative attitudes and values.

 

The Constitutional Court in 2020 ruled that current matrimonial law, which only recognises heterosexual couples, was constitutional. But it also recommended legislation be expanded to ensure minorities’ rights.

 

In December, the parliament approved the first readings of four different draft bills on same-sex marriage and tasked a committee to consolidate them into a single draft.

 

On the news that the bill had been approved, one representative brought a huge rainbow flag into the chamber.

 

Across Asia, only Taiwan and Nepal recognise same-sex marriage.

 

Source: https://www.aljazeera.com/news/2024/3/27/thai-parliament-passes-same-sex-marriage-bill

WORD BANK:

be set to do sth (v): được dự định, kỳ vọng, dự đoán sẽ làm gì

bill /bɪl/ (n): dự luật

lower house /ˌloʊ.ɚ ˈhaʊs/ (n): hạ viện

parliament /ˈpɑːr.lə.mənt/ [B2] (n): quốc hội

overwhelm /ˌoʊ.vɚˈwelm/ (v): áp đảo

reading /ˈriː.dɪŋ/ (n): phiên thảo luận (luật pháp)

take effect [C1] (v): có hiệu lực

legalise /ˈliː.ɡəl.aɪz/ (v): hợp pháp hóa

approval /əˈpruː.vəl/ [B2] (n): sự chấp thuận

senate /ˈsen.ət/ (n): thượng viện

endorsement /ɪnˈdɔːrs.mənt/ (n): sự ủng hộ, sự chấp thuận

committee /kəˈmɪt̬.i/ [B2] (n): ủy ban

disparity /dɪˈsper.ə.t̬i/ (n – formal): sự khác biệt

reference /ˈref.ɚ.əns/ [B2] (n): tham chiếu

gender-neutral (adj): có tính trung lập về giới tính

terms /tɝːmz/ (n): thuật ngữ

inheritance /ɪnˈher.ɪ.təns/ [C2] (n): thừa kế

adoption /əˈdɑːp.ʃən/ [B2] (n): nhận con nuôi

rights /raɪts/ (n): quyền

heterosexual /ˌhet̬.ə.roʊˈsek.ʃu.əl/ (adj): khác giới

reputation /ˌrep.jəˈteɪ.ʃən/ [B2] (n): danh tiếng

conservative /kənˈsɝː.və.t̬ɪv/ [C1] (adj): bảo thủ

attitude /ˈæt̬.ə.tuːd/ [B1] (n): thái độ

constitution /ˌkɑːn.stəˈtuː.ʃən/ [C1] (n): hiến pháp

constitutional /ˌkɑːn.stəˈtuː.ʃən.əl/ [C2] (adj): thuộc về hiến pháp, hợp hiến

court /kɔːrt/ [C2] (n): tòa án

matrimonial /ˌmæt.rəˈmoʊ.ni.əl/ (adj – formal): thuộc về hôn nhân

minority /maɪˈnɔːr.ə.t̬i/ [B2] (n): thiểu số

consolidate /kənˈsɑː.lə.deɪt/ (v): hợp nhất

on the news (pre): khi biết tin

representative /ˌrep.rɪˈzen.t̬ə.t̬ɪv/ [B2] (n): đại biểu

chamber /ˈtʃeɪm.bɚ/ (n): phòng họp


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular