The only reason Sears went bankrupt

0
933
Mandatory Credit: Photo by AP/REX/Shutterstock (8841735b) This, photo shows a Sears store in Hialeah, Fla. Sears Holdings Corp. reported earnings on Thursday, May 25, 2017. Sears' extended decline in sales continued during the first quarter and the storied retailer vowed additional spending cuts to offset its slowing business Earns-Sears Holdings, Hialeah, USA - 11 May 2017

Sears, the US company that started as a humble mail-order business in the 19th century and became one of the defining brands of American retail in the 20th, marked the 21st century by filing for bankruptcy earlier this week.

Sears, một công ty Hoa Kỳ bắt đầu hoạt động kinh doanh như một doanh nghiệp đặt hàng qua thư khiêm tốn vào thế kỷ 19 và trở thành một trong những thương hiệu bán lẻ hàng đầu của Mỹ trong thế kỷ 20, đánh dấu thế kỷ 21 của họ bằng cách nộp đơn xin phá sản vào đầu tuần này.

There are many places to place the blame for this, not the least of which is Edward Lampert, the hedge-fund manager who took over Sears in 2005. Since then, the company has experienced seven years of losses, going from sales of $53 billion in 2006 to $16.7 billion last year. You could blame Amazon, which has devoured many a brick-and-mortar competitor as it becomes the king of all retail. Blame also the “retail apocalypse.”

Có nhiều chỗ để đổ lỗi cho điều này, ít nhất là Edward Lampert, người quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm đã tiếp quản Sears vào năm 2005. Kể từ đó, công ty đã trải qua 7 năm thua lỗ, từ doanh số bán hàng ở mức 53 tỷ đô la năm 2006 xuống còn 16,7 tỷ đô la vào năm ngoái. Bạn có thể đổ lỗi cho Amazon, hãng đã hủy diệt nhiều đối thủ cạnh tranh truyền thống bởi họ đã trở thành ông vua bán lẻ. Bãn cũng hãy đổ lỗi cho “ngày tận thế của các nhà bán lẻ.”

Yet perhaps the most important reason that the 125-year-old retailer went under is the simplest: People didn’t want to shop there anymore.

Tuy nhiên, có lẽ lý do quan trọng nhất khiến cho hãng bán lẻ 125 năm tuổi sụp đổ lại là lý do đơn giản nhất: Mọi người không còn muốn mua sắm ở đó nữa.

Data from YouGov shows that only 23% of US adults said in 2015 that they’d consider shopping at Sears. That number is now 13%. It is even worse at Kmart, which is owned by Sears, whose customer interest fell from 19% to 9% in the same period. At the same time, YouGov noted that more Sears customers were interested in shopping at other physical retailers like Target and Kohl’s, suggesting that shoppers are willing to walk into stores if there is something worth buying. The former Sears customers were also more likely to go to dollar stores, which are thriving as the middle class shrinks. (Dollar stores are going digital, too, which should worry the remaining cheap brick-and-mortar retailers.)

Dữ liệu từ YouGov cho thấy chỉ có 23% người lớn ở Hoa Kỳ cho biết vào năm 2015 rằng họ sẽ cân nhắc việc mua sắm tại Sears. Con số đó bây giờ là 13%. Tỷ lệ này thậm chí còn tồi tệ hơn tại Kmart, thuộc sở hữu của Sears, nơi mà tỷ lệ khách hàng đã giảm từ 19% xuống còn 9% trong cùng thời kỳ. Đồng thời, YouGov lưu ý rằng nhiều khách hàng của Sears quan tâm đến việc mua sắm tại các cửa nhà bán lẻ khác như Target và Kohl, và cho thấy rằng người mua sắm sẵn sàng bước vào các cửa hàng nếu có thứ gì đó đáng để mua. Các khách hàng cũ của Sears cũng có nhiều khả năng đi đến các cửa hàng đồng giá 1 đô mà đang phát triển mạnh khi mà tầng lớp trung lưu đang giảm. (Các cửa hàng đồng giá 1 đô cũng đang chuyển sang kỹ thuật số, điều sẽ khiến cho các nhà bán lẻ truyền thống [với các mặt hàng] rẻ tiền phải lo lắng.)

Lampert’s poor business decisions – like not revamping stores and raising prices – and Amazon’s ability to sell everything easily and cheaply don’t make it easy to keep customers happy. When loyal shoppers turn their back on you, it is almost impossible to win them back.

Các quyết định kinh doanh tồi của Lampert – như không sắp xếp lại các cửa hàng và tăng giá – và khả năng của Amazon trong việc bán mọi thứ dễ dàng với giá rẻ không khó để làm cho khách hàng hài lòng. Khi những người mua sắm trung thành quay lưng lại với bạn, bạn sẽ gần như không thể thu hút họ trở lại.

Source: https://qz.com/1427824/the-only-reason-sears-went-bankrupt/?fbclid=IwAR3yTYlrGMAS-3XEP-pJFFKfRyUyUFWRbUup8ZCCDiGll6XTHtIunZdI-HI

WORD BANK:

humble /ˈhʌm.bəl/ [C2] (adj): khiêm tốn, nhỏ

retail /ˈriː.teɪl/ [C1] (n): bán lẻ

file for sth /faɪl/ (v): nộp đơn xin

bankruptcy /ˈbæŋ.krəpt.si/ (n): phá sản

hedge-fund /ˈhedʒ ˌfʌnd/ (business term): đầu tư mạo hiểm

take over (v): tiếp quản

devour /dɪˈvaʊər/ (v): hủy diệt hoàn toàn

many a (quant): cách nhấn mạnh với nghĩa rất nhiều

brick-and-mortar (adj): kiểu doanh nghiệp truyền thống hoạt động và điều hành trong các tòa nhà (thay vì hoạt động trên nền tảng công nghệ)

retail apocalypse /ˈriː.teɪl əˈpɒk.ə.lɪps/ (n): ngày tận thế của các nhà bán lẻ – giai đoạn mà hàng loạt các nhà bán lẻ truyền thống ở Bắc Mỹ phải đóng cửa do thua lỗ, bắt đầu từ năm 2010 đến năm 2018

be willing to do sth /ˈwɪl.ɪŋ/ (adj): sẵn sàng, sẵn lòng làm gì

dollar store (n): cửa hàng đồng giá 1 đô

thriving /ˈθraɪ.vɪŋ/ [C2] (adj): phát triển mạnh

shrink /ʃrɪŋk/ [B2] (v): co lại, giảm

revamp /ˌriːˈvæmp/ (v): sắp xếp lại  cách bày trí 1 cửa hàng

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: https://short2win.net/m68GTN0

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead