Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateThe UK economy is heading back into recession

The UK economy is heading back into recession

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

The Bank of England is pumping another £150 billion ($195 billion) into the UK economy after warning of a double-dip recession because of the coronavirus pandemic and an uncertain outlook because of Brexit.

 

The UK central bank said on Thursday that it would keep interest rates unchanged at a record low of 0.1% but would increase its purchases of UK government bonds to £875 billion ($1.1 trillion).

 

Restrictions introduced to tackle a rapid rise in Covid-19 cases would weigh on consumer spending to a greater extent than the bank projected in August, “leading to a decline in GDP” in the fourth quarter of this year, it added.

 

England re-entered a national lockdown on Thursday, with restaurants, bars and non-essential businesses closed until December 2. The United Kingdom reported its second-largest daily increase in Covid-19 cases on Wednesday with 25,177 new infections recorded in 24 hours.

 

In a bid to soften the blow to households and businesses, UK finance minister Rishi Sunak on Thursday announced that the British government would extend its furlough program through March 2021. The government will pay 80% of the wages of employees of businesses forced to close, capped at £2,500 ($3,270) per month.

 

The lockdown and unresolved talks on a post-Brexit trade deal with the European Union left the outlook for the UK economy looking “unusually uncertain,” the Bank of England said. Without an EU deal, UK-based companies face hefty tariffs, quotas and other barriers to doing business with the country’s biggest export market from January 1.

 

“It depends on the evolution of the pandemic and measures taken to protect public health, as well as the nature of, and transition to the new trading arrangements between the European Union and the United Kingdom. It also depends on the responses of households, businesses and financial markets to these developments.”

 

The central bank expects the economy to shrink by 2% in the fourth quarter, and by 11% in 2020.

 

Over the longer run, scarring caused by the pandemic will reduce the country’s economic output by roughly 1.75%. GDP is not expected to exceed the level it reached at the end of 2019 until the first quarter of 2022.

 

A survey of business activity published Wednesday showed the increase in private sector activity last month was the weakest since June, with new orders declining and employment dropping.

 

“November’s lockdown in England and a worsening Covid-19 situation across the rest of Europe means that the UK economy seems on course for a double-dip recession this winter and a far more challenging path to recovery in 2021,” said Tim Moore, economics director at IHS Markit, which compiled the survey.

 

The UK economy is expected to have rebounded strongly in the third quarter after suffering the biggest GDP fall of any major economy in the second. It also shrank by 2.5% in the first three months of 2020.

 

Source: https://edition.cnn.com/2020/11/05/economy/uk-economy-recession/index.html

WORD BANK

head back to: quay lại với

pump /pʌmp/ (v): đổ, bơm, ở đây dùng với nghĩa “đổ tiền vào”

double-dip /ˌdʌb.əlˈdɪp/ (adj): kép, vừa hồi phục lại gặp suy thoái

recession /rɪˈseʃ.ən/ [B2] (n): sự suy thoái

pandemic /pænˈdem.ɪk/ (n): đại dịch

outlook /ˈaʊt.lʊk/ [C1] (n): triển vọng

interest rate: lãi suất

bond /bɒnd/ (n): trái phiếu

trillion /ˈtrɪl.jən/ (n): một nghìn tỷ

tackle /ˈtæk.əl/ [B2] (v): giải quyết

rapid /ˈræp.ɪd/ [B2] (adj): nhanh chóng

weigh on: ảnh hưởng lên

decline /dɪˈklaɪn/ [B2] (n): sự sụt giảm

quarter /ˈkwɔː.tər/ (n): quý, gồm ba tháng (quý một: tháng 1, 2, 3; …)

lockdown /ˈlɒk.daʊn/ (n): lệnh phong toả

non-essential /nɒn.ɪˈsen.ʃəl/ (adj): không thiết yếu

infection /ɪnˈfek.ʃən/ [B2] (n): sự lây nhiễm, trường hợp nhiễm

bid /bɪd/ [C2] (n): nỗ lực

soften /ˈsɒf.ən/ (v): giảm nhẹ

blow /bləʊ/ [C2] (n): đòn giáng, cú giáng, ở đây có nghĩa “sự ảnh hưởng lớn”

furlough /ˈfɜː.ləʊ/ (n): khoảng thời gian cho nhân viên ở nhà (vì công ty khó khăn, không có khả năng trả lương)

cap /kæp/ [C1] (v): đặt giới hạn tối đa cho một khoản tiền

unresolved /ˌʌn.rɪˈzɒlvd/ (adj): chưa được giải quyết

post-Brexit (adj): hậu Brexit, sau Brexit

UK-based (adj): có trụ sở tại Anh

hefty /ˈhef.ti/ (adj): to lớn, nhiều, nặng nề

tariff /ˈtær.ɪf (n): thuế quan

quota /ˈkwəʊ.tə/ (n): hạn ngạch

barrier /ˈbær.i.ər/ [B2] (n): rào cản

export market: thị trường xuất khẩu

evolution /ˌev.əˈluː.ʃən/ [B2] (n): sự thay đổi, sự diễn biến

measure /ˈmeʒ.ər/ [B2] (n): biện pháp

nature /ˈneɪ.tʃər/ [C1] (n): bản chất

transition /trænˈzɪʃ.ən/ [C2] (n): quá trình chuyển đổi

household /ˈhaʊs.həʊld/ [B2] (n): hộ gia đình

shrink /ʃrɪŋk/ [B2] (v): co lại, giảm

output /ˈaʊt.pʊt / [C2] (n): sản lượng

roughly /ˈrʌf.li/ [B2] (adv): khoảng, xấp xỉ = approximately (adv)

sector /ˈsek.tər/ [C1] (n): mảng, phần

compile /kəmˈpaɪl/ [C1] (v): biên soạn

rebound /ˌriːˈbaʊnd/ (v): bật lại, hồi phục


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular