Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateThe Veluwemeer Aqueduct: Netherland's Unique Water Bridge

The Veluwemeer Aqueduct: Netherland’s Unique Water Bridge

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

The Veluwemeer Aqueduct, a 25-meter long water bridge, is an architectural beauty, allowing 28,000 vehicles to pass under it daily.

 

Open since 2002, the Veluwemeer Aqueduct is a stunning work of architecture and engineering. This waterway measures up at a short 25 meters long by 19 meters wide and is located in Harderwijk, Eastern Netherlands. During the design of this unique passage, engineers chose to construct the waterway over the N302 road, where 28,000 vehicles pass each day.

 

Veluwemeer is a shallow 3-meter deep water bridge that allows for small boats and other water vehicles to pass with ease. In addition to this easy boating passage, pedestrian walkways are on both sides allowing for foot traffic. Unlike drawbridges or other roadway structures, the water bridge design implemented in this aqueduct allows for constant traffic flow on the road and in the water.

 

Engineers most likely selected this fascinating design to save money in relation to other waterway passage techniques. A tunnel, an option likely considered, would have required much time and effort with the same end result. A road bridge would also be another likely design consideration but would have meant a larger budget and longer construction. Given that the aqueduct did not need to carry wide water traffic, a smaller water bridge design was selected.

 

While this structure does not set any records, it does stand as one of the shortest aqueducts in the world. Typically thought of as tunnels or bridges used in water supply and irrigation, there is another subset to the aqueduct realm. Navigable Aqueducts, like Veluwemeer, include land bridges and other passages that allow for boat and barge traffic.

 

The roadway passing under the Veluwemeer aqueduct serves to connect the mainland of the Netherlands to the largest artificial island in the world. Flevoland was constructed from reclaimed land in the region and is surrounded by three local man-made lakes. This island is actually made up of two drained sections, Flevopolder and Noordoostpolder, which come together to make up the 970 square kilometer province, mentioned above, Flevoland.

 

Source: https://interestingengineering.com/the-netherlands-unique-water-bridge

WORD BANK:

stunning /ˈstʌn.ɪŋ/ [B2] (adj): tuyệt đẹp

passage /ˈpæs.ɪdʒ/ [B2] (n): lối đi

shallow /ˈʃæl.əʊ/ [B2] (adj): nông

with ease /iːz/ [B2] (adv): một cách dễ dàng

pedestrian /pəˈdes.tri.ən/ [B1] (n): người đi bộ

drawbridge /ˈdrɑː.brɪdʒ/ (n): cầu di động (có thể di chuyển để cho tàu bè đi qua)

implement /ˈɪm.plə.ment/ [B2] (v): tiến hành

aqueduct /ˈæk.wə.dʌkt/ (n): máng dẫn nước, đường dẫn nước

fascinating /ˈfæs·əˌneɪ·t̬ɪŋ/ [C1] (adj): thú vị

tunnel /ˈtʌn.əl/ [B1] (n): đường hầm

irrigation /ˌɪr·əˈɡeɪ·ʃən/ (n): tưới tiêu

subset /ˈsʌb.set/ (n): tập hợp con

artificial /ˌɑː.tɪˈfɪʃ.əl/ [B2] (adj): nhân tạo

reclaimed land (n): đất lấn biển

drain /dreɪn/ [C2] (v): rút cạn nước


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular