The world’s first hydrogen-powered train hits the tracks in Germany

0
2226

The world’s first commercial train powered entirely by hydrogen fuel cells took to the tracks today in northern Germany. The Coradia iLint, developed by French rail company Alstom, will now ferry passengers on a 100km (62-mile) stretch of rail line between the towns of Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde, and Buxtehude in Lower Saxony.

Đoàn tàu thương mại đầu tiên của thế giới chạy hoàn toàn bằng phân tử hydro đã bắt đầu hành trình ngày hôm nay ở miền bắc nước Đức. Coradia iLint, được phát triển bởi công ty đường sắt Pháp Alstom, hiện sẽ chở hành khách trên một tuyến đường sắt dài 100 km (62 dặm) trải dài giữa các thị trấn Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde và Buxtehude ở Lower Saxony.

The hydrogen-powered trains are significantly quieter than their filthy diesel cousins. Of course, they’re way cleaner, since they don’t emit carbon dioxide – only steam and water as byproduct of the process of converting oxygen and hydrogen into electricity.

Các đoàn tàu chạy bằng hydro có độ ồn thấp hơn nhiều so với người anh em họ [chạy bằng] diesel bẩn thỉu của mình. Tất nhiên, chúng cũng sạch hơn, vì chúng không thải ra carbon dioxide – chỉ có hơi nước và nước là sản phẩm phụ của quá trình chuyển đổi oxy và hydro thành điện.

“Sure, buying a hydrogen train is somewhat more expensive than a diesel train, but it is cheaper to run,” Alstom project manager Stefan Schrank told AFP. The green trains can travel 1,000 km on one tank. Refueling is swift too – about 15 minutes for a refill. Alstom says it will have another 14 trains ready to roll out by 2021.

“Tất nhiên, việc mua một đoàn tàu chạy bằng hydro đắt hơn một chiếc tàu chạy bằng diesel, nhưng nó lại có chi phí vận hành rẻ hơn “, giám đốc dự án Alstom Stefan Schrank nói với AFP. Các đoàn tàu thân thiện với môi trường có thể chạy 1.000 km với một bình [nhiên liệu]. Việc tiếp nhiên liệu cũng nhanh – chỉ mất khoảng 15 phút. Alstom cho biết họ sẽ có 14 con tàu khác sẵn sàng triển khai vào năm 2021.

Hydrogen fuel cells are among the most practical eco-friendly alternatives for trains. Relying on battery power is not a workable option because the trains are so heavy. The other cleaner option would be electrifying the tracks, which is prohibitively expensive for most government.  Alstom told Engadget in May that adding electric power to railway lines costs around €1.2 million ($1.4 million) per 1 km (0.6 mile).

Phân tử hydro là một trong những lựa chọn thay thế thân thiện với môi trường nhất cho tàu hỏa. Dựa vào nguồn điện từ pin không phải là một lựa chọn khả thi vì các đoàn tàu [như vậy] quá nặng. Một lựa chọn sạch hơn khác là được điện khí hóa các đường ray, điều cực kỳ tốn kém đối với hầu hết các chính phủ. Alstom nói với Engadget vào tháng 5 rằng việc lắp đặt hệ thống điện cho các tuyến đường sắt tốn khoảng 1,2 triệu euro (1,4 triệu đô la) cho mỗi 1 km (0,6 dặm).

Source: https://qz.com/1392287/the-worlds-first-hydrogen-powered-train-hits-the-tracks-in-germany/

WORD BANK:

stretch /stretʃ/ [C2] (v, n): trải dài, sự trải rộng

filthy /ˈfɪl.θi/ [C1] (adj): bẩn thỉu

byproduct (n): sản phẩm phụ

swift /swɪft/ [C2] (adj): nhanh

roll out sth /roʊl/ (v): cho ra mắt cái gì (thường là một sản phẩm mới)

alternative /ɒlˈtɜː.nə.tɪv/ [B2] (n): lựa chọn thay thế

electrify /iˈlek.trɪ.faɪ/ (v): điện khí hóa, cấp điện

prohibitively expensive /prəˈhɪbɪtɪvli ɪkˈspen.sɪv/ (adj): cực kỳ tốn kém, cực kỳ đắt đỏ

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.xyz/CmeuL

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead