Turkish contestant uses two lifelines on the question “Where is the Great Wall of China”

0
2573

Recently, on the Turkish version of Who Wants to Be a Millionaire, a young woman was stumped when asked to name the location of the Great Wall of China.

Gần đây, trên phiên bản Ai LÀ Triệu Phú của Thổ Nhĩ Kỳ, một phụ nữ trẻ bị bối rối khi được yêu cầu nêu ra vị trí của Vạn Lý Trường Thành.

“Where is the Great Wall of China (Çin Seddi)?” reads the fourth question posed that evening to 26-year-old Su Ayhan, an economics graduate from Istanbul. Her four choices were: China, India, South Korea, and Japan.

Su Ayhan, một sinh viên 26 tuổi tốt nghiệp khoa kinh tế đến từ Istanbul đọc câu hỏi thứ tư được đưa ra cho buổi tối hôm đó: “Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc (Çin Seddi) nằm ở đâu?”. Bốn lựa chọn của cô là: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

After reading over the options, Ayhan said that she knew the answer, but would like to ask the audience first, just to make sure. However, unfortunately, the audience was less than certain about the answer with only 51 percent choosing China and one-fourth of them going with India.

Sau khi đọc qua các tùy chọn, Ayhan nói rằng cô biết câu trả lời, nhưng muốn hỏi khán giả trước, chỉ để chắc chắn. Tuy nhiên, thật không may, khán giả còn không chắc chắn về câu trả hơn cô chỉ với 51% lựa chọn Trung Quốc và một phần tư trong số họ chọn Ấn Độ.

Ayhan appeared taken aback by the vote and was then forced to use her second lifeline to phone a friend who fortunately knew that the Great Wall of China is, in fact, located in China.

Ayhan có vẻ ngạc nhiên bởi cuộc kết quả từ việc hỏi khán giả và sau đó bị buộc phải sử dụng quyền trợ giúp thứ hai của mình để gọi cho một người bạn may mắn biết rằng Vạn Lý Trường Thành thực sự nằm ở Trung Quốc.

Therefore, Ayhan was saved from an extremely embarrassing elimination, only to then be promptly knocked out by the following question about the composer of a popular Turkish song.

Do đó, Ayhan đã được cứu thoát khỏi [một câu hỏi mà nếu] bị loại [bởi nó] thì thật đáng xấu hổ, để rồi ngay sau đó bị loại ra bởi câu hỏi tiếp theo về tác giả của một bài hát tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng.

The English-language Hürriyet Daily News reports that Ayhan has since become a laughing stock in her country. The young woman has responded to her haters by saying, “I could use my lifelines whenever I wanted.”

Tờ báo tiếng Anh Hürriyet Daily News viết Ayhan đã trở thành một câu chuyện nực cười ở Thổ Nhĩ Kỳ. Người phụ nữ trẻ này đã đáp lại những người ghét bỏ cô bằng cách nói: “Tôi có thể sử dụng quyền trợ giúp của mình bất cứ khi nào tôi muốn.”

Source: http://shanghaiist.com/2018/08/08/turkish-contestant-uses-two-lifelines-on-the-question-where-is-the-great-wall-of-china/

WORD BANK:

stumped /stʌmpt/ (adj): bối rối

unfortunately /ʌnˈfɔː.tʃən.ət.li/ (adv): thật không may

take aback (v): ngạc nhiên

embarrassing /ɪmˈbær.ə.sɪŋ/ [B1] (adj): làm người ta lúng túng

elimination [C2] /iˌlɪm.ɪˈneɪ.ʃən/ (n): sự loại bỏ

a laughing stock (idiom): câu chuyện, chủ đề nực cười

BẠN CÓ THỂ TÀI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.xyz/ytNtzH1RFXKp

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead