Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateUS removes Vietnam from currency manipulator list

US removes Vietnam from currency manipulator list

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

The U.S. has removed Vietnam from the list of economies it considers currency manipulators, reversing a decision made by the Trump administration in December.

 

Its Treasury Department said Friday that no economy currently meets the U.S.’s criteria to be labeled manipulators, but warned that Vietnam, Switzerland and Taiwan would be under enhanced monitoring, according to newswire AP.

 

There is insufficient evidence to conclude they are manipulating their exchange rates, Reuters quoted it as saying.

 

A country is labeled a currency manipulator if it sells its currency and buys U.S. dollars to depreciate the former to benefit its exports.

 

“For calendar year 2020, we have not made a finding regarding the manipulation designation,” a department official told reporters.

 

Vietnam had last December rejected the U.S.’s currency manipulator allegations, reiterating that its monetary policies do not target unfair trade advantages, and that it would continue to work with the U.S. to ensure a “harmonious and fair” trade relationship.

 

The State Bank of Vietnam (SBV) said Saturday that Vietnam’s monetary policies in recent years have only sought to control inflation and ensure economic stability, and not derive unfair trade advantages.

 

It said it has been working to increase exchange rate flexibility, resulting in improvements in the foreign currency market, and these efforts have been acknowledged by the U.S. Treasury Department.

 

Truong Van Phuoc, former chairman of the National Financial Supervisory Commission, told VnExpress that the U.S. Treasury’s lifting of the label could make Vietnam more confident in its trade and monetary policies.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/business/economy/us-removes-vietnam-from-currency-manipulator-list-4264278.html?fbclid=IwAR38MXgtW1CYMlz4mUePOVjF3QOHFV1dxOVNxRopQE2hf5D6qtve7hUL6TI

WORD BANK:

currency /ˈkʌr.ən.si/ [B1] (n): tiền tệ

manipulator /məˈnɪp.jə.leɪ.tər/ (n): kẻ thao túng

reverse /rɪˈvɜːs/ [C1] (v): đảo ngược

criteria /kraɪˈtɪə.ri.ə/ (n): tiêu chí

label /ˈleɪ.bəl/ [C2] (v): dán nhãn, gắn mác

insufficient /ˌɪn.səˈfɪʃ.ənt/ [C1] (adj): không đủ

exchange rate /ɪksˈtʃeɪndʒ ˌreɪt/ [B1] (n): tỷ giá hối đoái

depreciate /dɪˈpriː.ʃi.eɪt/ (v): làm giảm giá đồng tiền

the former /ˈfɔː.mər/ [B2] (n): đối tượng được nhắc đến trước

allegation /ˌæl.əˈɡeɪ.ʃən/ [C1] (n – formal): lời cáo buộc

reiterate /riˈɪt.ər.eɪt/ (v – formal): nhắc lại

harmonious /hɑːˈməʊ.ni.əs/ (adj): hài hòa

inflation /ɪnˈfleɪ.ʃən/ [B2] (n): lạm phát

derive sth from sth /dɪˈraɪv/  [C1] (v): tạo ra cho mình cái gì từ cái gì

flexibility /ˌflek.səˈbɪl.ə.ti/ [B2] (n): tính linh hoạt

acknowledge /əkˈnɒl.ɪdʒ/ [C1] (v): thừa nhận


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular