Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateVienna, Copenhagen and Zurich selected as world's most liveable cities in 2022

Vienna, Copenhagen and Zurich selected as world’s most liveable cities in 2022

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Vienna in Austria has topped the rankings of The Economist Intelligence Unit (EIU) 2022 Global Liveability Index, gaining back its previous position from 2019 and 2018, mostly for its stability and good infrastructure, supported by good healthcare and plenty of opportunities for culture and entertainment. Western European and Canadian cities dominated the top positions with Copenhagen, Denmark in second place and Zurich, Switzerland, and Calgary, Canada in third place. Adding 33 new cities to the survey, one-third of which are in China, bringing the total up to 172 cities. The classification excluded this year the city of Kyiv, due to Russia’s invasion of Ukraine.

 

Classified across 5 categories, stability, healthcare, education, culture and the environment, and infrastructure, the index was largely driven by the covid-19 pandemic. While covid-19 restrictions have eased in big parts of the world, liveability rankings started resembling “those seen before the pandemic”, however, the global average score remained below the pre-pandemic time. Although covid-19 has receded, a new threat to liveability emerged when Russia invaded Ukraine this year.

 

The biggest climbers in this year’s edition were Western European cities, with Frankfurt moving 32 places over the past year. Three Canadian cities have seen a similar trajectory and have made it back into the top ten. On the other hand, Eastern European cities slipped in the rankings amid increased geopolitical risks, while cities in New Zealand and Australia including Wellington and Auckland, fell 46 and 33 places respectively. Their closed borders in 2021 had kept cases down and their liveability high.

 

1- Vienna, Austria

2- Copenhagen, Denmark

3- Zurich, Switzerland & Calgary, Canada

Zurich, Switzerland
Calgary, Canada

5- Vancouver, Canada

6- Geneva, Switzerland

7- Frankfurt, Germany

Aerial view, Frankfurt, skyline, with skyscrapers, river Main,

8- Toronto, Canada

View of modern buildings at sunset in downtown Toronto, Ontario.

9- Amsterdam, The Netherlands

10- Osaka, Japan & Melbourne, Australia

Source: https://www.archdaily.com/984136/vienna-copenhagen-and-zurich-selected-as-worlds-most-liveable-cities-in-2022?utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2KsGybb8GrQZwzsXsssIwBAV4tpruPJEjsqH6cRIHpMVRvfJGrQ7LzTjw

WORD BANK:

top /tɒp/ (v): dẫn đầu

livable /livable /ˈlɪv.ə.bəl/ (adj): đáng sống

index /ˈɪn.deks/ [C1] (n): chỉ số

dominate /ˈdɒm.ɪ.neɪt/ [B2] (v): thống trị

classification /ˌklæs.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ [C2] (n): sự phân loại

invasion /ɪnˈveɪ.ʒən/ [B2] (n): xâm lược

category /ˈkæt.ə.ɡri/ [B2] (n): hạng mục, tiêu chí

restriction /rɪˈstrɪk.ʃən/ [C2] (n): hạn chế

ease /iːz/ (v): nới lỏng

resemble sth /rɪˈzem.bəl/ [C1] (v): giống với cái gì

recede /rɪˈsiːd/ (v): giảm bớt, rút lui, thoái trào

emerge /ɪˈmɜːdʒ/ [B2] (v): xuất hiện

trajectory /trəˈdʒek.tər.i/ (n): quỹ đạo

slip /slɪp/ [C2] (v): trượt

geopolitical /ˌdʒiː.əʊ.pəˈlɪt.ɪ.kəl/ (adj): thuộc về địa chính trị

respectively /rɪˈspek.tɪv.li/ (adv): lần lượt


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular