Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB1 - IntermediateVietnam economy to grow almost five times by 2035

Vietnam economy to grow almost five times by 2035

[Reading level: B1 – Intermediate]

Vietnam’s economy is expected to grow five times, becoming the 19th largest economy in the world in 2035, a report says.

 

Steady and consistent growth is set to help it go past major Asian economies like Taiwan and Thailand by 2035, U.K consultancy the Centre for Economics and Business Research (CEBR) said in its annual league table on the growth prospects of 193 economies released last week. The country now is the 37th largest economy.

 

Its GDP growth is forecast at 7 percent a year over the next five years, and 6.6 percent in the subsequent decade.

 

The report estimated Vietnam’s nominal GDP by 2035 to be $1.59 trillion from the current $341 billion, a nearly five-fold increase in 15 years.

 

Despite the Covid-19 pandemic, the Vietnamese economy, unlike most others, was able to escape a contraction in 2020 thanks to competent handling of the crisis, the report said. It grew at 2.91 percent.

 

The government has set a GDP growth target of 6.5 percent for 2021.

 

China will overtake the U.S. as the world’s biggest economy in 2035 after outperforming its rival during the global Covid-19 pandemic, according to CEBR.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/business/economy/vietnam-economy-to-grow-almost-five-times-by-2035-4215796.html?fbclid=IwAR2BQAs2qrIQrCd7-IysVwIlkFEPszx73ARETUyGwsNKzyyVYthYs2dkFk8

WORD BANK:

consistent /kənˈsɪs.tənt/ [C2] (adj): nhất quán

be set to do sth (v): được cho là sẽ làm gì

prospect /ˈprɒs.pekt/ [B2] (n): triển vọng

subsequent /ˈsʌb.sɪ.kwənt/ [C1] (adj): tiếp theo

nominal GDP /ˈnɒm.ɪ.nəl ˌdʒiː.diːˈpiː/ (n): GDP danh nghĩa

trillion /ˈtrɪl.jən/ (n): nghìn tỷ

a five-fold increase (expression): một mức tăng gấp 5 lần

pandemic /pænˈdem.ɪk/ (n): đại dịch

contraction /kənˈtræk.ʃən/ (n): tình trạng suy thoái, mức suy giảm

competent /ˈkɒm.pɪ.tənt/ [C1] (adj): có năng lực

handling /ˈhænd.lɪŋ/ (n): cách xử lý

overtake /ˌəʊ.vəˈteɪk/ [C1] (v): vượt qua

outperform /ˌaʊt.pəˈfɔːm/ (v): làm tốt hơn

rival /ˈraɪ.vəl/ [C1] (n): đối thủ


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular