Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeNEWSEconomyVietnam emerges as key beneficiary of trade war

Vietnam emerges as key beneficiary of trade war

Both American and Chinese companies say that the trade war is causing them to lose market share to Vietnamese competitors. – Nhiều công ty của cả Mỹ và Trung Quốc đều nói rằng cuộc chiến thương mại đang khiến họ mất thị phần sang vào tay các đối thủ Việt Nam.

[Reading level: C1 – Advanced]

Vietnamese companies are emerging as key winners of the trade war between the U.S. and China, according to a new survey of companies from the two nations.

 

Both American and Chinese companies participating in the survey, published on Monday by the Guangzhou-based American Chamber of Commerce in South China, said that as a result of the trade conflict, they have been losing market share, especially to companies from Vietnam.

 

Chinese companies reported also losing sales equally to companies from India, the U.S. and South Korea. For American companies by contrast, Germany and Japan were the next keenest rivals.

 

Since July, U.S. President Donald Trump has imposed punitive tariffs on $250 billion worth of annual Chinese imports to push demands for Beijing to change key elements of its industrial policy. Chinese leaders have responded with new tariffs on $60 billion worth of U.S. exports.

 

A majority of both U.S. and Chinese respondents to the AmCham survey reported already feeling a negative impact from the tariffs, though the share of American companies agreeing with this was significantly higher than among their Chinese counterparts. The respondents identified a reduction in profits as the top effect of the trade conflict, though only 20% of the 219 participating companies said the sales impact was more than $10 million.

 

Nevertheless, with the potential for more tariffs looming, most survey participants, which was conducted Sept. 21 to Oct. 10, said that they are looking at shifting production, assembly or sourcing of supplies to third countries, with Southeast Asia as the leading choice.

 

Some companies are already putting such plans into motion. Panasonic, for example, is moving production of car electronics from China to Thailand, Malaysia and Mexico. China’s GoerTek, which assembles wireless earphones for Apple, has notified suppliers that it intends to relocate some of its production to Vietnam. Chinese polyester producer Zhejiang Hailide New Material is investing $155 million in a factory in Vietnam with an eye toward U.S. exports.

 

Close to half of the companies in the AmCham survey reported feeling a trade impact beyond tariffs from the U.S.-China confrontation. For example, 44% said that customs clearance for their shipments had slowed while 38% said that inspections had increased and that approval for licenses was taking longer.

 

The survey largely echoed the findings of a similar one conducted a few weeks earlier involving about 430 members of the American chambers of commerce in Beijing and Shanghai. The biggest difference was that nearly two-thirds of respondents to the earlier survey said they had no plans to shift manufacturing out of China despite the new tariffs.

 

Trump and Chinese President Xi Jinping are expected to meet next month on the sidelines of the Group of 20 summit in Argentina, but few expect a breakthrough soon on the trade conflict.

 

In the AmCham South China survey, more than half of the participants said they expected the impact of the trade war to last for at least another year. Of the U.S. participants, 54% said that Trump’s tariffs will not have any benefit for their company or result in an improved business environment. Among Chinese companies, the most common view of the tariffs is that they will “speed up China’s economic transformation and upgrading.”

 

The Asian Development Bank recently trimmed its 2019 growth forecast for emerging Asia to 5.8% from 5.9% due to the trade conflicts while noting that the impact does not hurt all countries evenly “as trade is redirected within global supply chains to economies producing similar goods, benefiting in particular Southeast Asia.”

 

Source: https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-War/Vietnam-emerges-as-key-beneficiary-of-trade-war?fbclid=IwAR0pFMrzQdLsXVqpGTXhK2iHkRPDNMBSHqseb2KChJNCfNdMvfqH0sgiYec

WORD BANK:

emerge /ɪˈmɜːdʒ/ [B2] (v): nổi lên

keen /kiːn/ [C2] (adj): mạnh (cạnh tranh)

rival /ˈraɪ.vəl/ [C1] (n): đối thủ cạnh tranh

impose /ɪmˈpəʊz/ [C1] (v): áp đặt

punitive /ˈpjuː.nɪ.tɪv/ (adj): mang tính trừng phạt

tariff /ˈtær.ɪf/ (n): mức thuế, thuế quan

element /ˈel.ɪ.mənt/ [B2] (n): yếu tố

(the) majority of /məˈdʒɒr.ə.ti/ [B2] (quant): phần lớn

respondent /rɪˈspɒn.dənt/ (n): người, đối tượng tham gia một cuộc khảo sát

counterpart /ˈkaʊn.tə.pɑːt/ [C1] (n): đối tác, người đồng cấp

nevertheless /ˌnev.ə.ðəˈles/ [B2] (adv): tuy nhiên

loom /luːm/ [C2] (v): hiện ra lờ mờ, không rõ ràng

shift /ʃɪft/ [C1] (v): chuyển dịch

assembly /əˈsem.bli/ [C2] (n): lắp ráp

putting (a plan) into motion (v): đưa kế hoạch vào hành động

wireless /ˈwaɪə.ləs/ (adj): không dây

notify /ˈnəʊ.tɪ.faɪ/ [C1] (v): thông báo

relocate /ˌriː.ləʊˈkeɪt/ [C1] (v): di chuyển, chuyển chỗ

with an eye towards sth (pre): với mục tiêu hướng đến điều gì

confrontation /ˌkɒn.frʌnˈteɪ.ʃən/ [C2] (n): cuộc đối đầu

inspection /ɪnˈspek.ʃən/ [C1] (n): việc kiểm tra

echo /ˈek.əʊ/ [C2] (v): đồng tình với một quan điểm

breakthrough /ˈbreɪk.θruː/ [B2] (n): bước đột phá

trim /trɪm (v): cắt giảm

evenly /ˈiː.vən.li/ (adv): một cách đồng đều

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://theshort2win.com/976QBLX


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular