Vietnam fiscal deficit to reach seven-year high

0
1524

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Vietnam’s fiscal deficit could reach a seven-year high of 5.1 percent of the GDP this year over increased spending to mitigate coronavirus impacts.

 

The new deficit estimate of 5-5.1 percent of the GDP is well above the 3.44 percent threshold set by the parliament, according to a report by the National Assembly Economic Committee.

 

This would also be the highest deficit recorded since 2013, according to data from research company Fitch Solutions.

 

The deficit surge is a direct result of the government planning to pour VND300 trillion ($12.9 billion) into helping businesses and citizens overcome the pandemic’s impacts via tax breaks and electricity discounts, the report said.

 

Government income is set to be at least VND140 trillion ($6 billion) lower than earlier forecasts as oil prices plummet and tax collection drops as businesses are affected by the pandemic, it added.

 

The nation is also likely to miss its GDP growth target of 6.8 percent for 2020. The International Monetary Fund (IMF) has forecast a growth of 2.7 percent and the Asian Development Bank, 4.9 percent, the report noted.

 

It said the government needs to negotiate low interest loans from international organizations and find ways to cut spending.

 

The committee also said that businesses were facing difficulties in accessing the credit benefits the government has directed banks to provide.

 

Of over 354,200 customers eligible for loans with lower interest rates, only 22 percent have acquired them, with banks requiring them to provide guarantees and proof of cash flow, it said. This is difficult for them to do with revenues being slashed by the pandemic, businesses have said.

 

A VND62 trillion ($2.7 billion) plan to support workers affected by the pandemic has also faced delays in disbursement as authorities need time to identify and verify who should benefit from it, the report said.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/business/economy/vietnam-fiscal-deficit-to-reach-seven-year-high-4096147.html

WORD BANK:

fiscal /ˈfɪs.kəl/ (adj): thuộc về tài chính, tài khóa

deficit /ˈdef.ɪ.sɪt/ [C1] (n): thâm hụt

mitigate /ˈmɪt.ɪ.ɡeɪt/ (v): giảm thiểu

threshold /ˈθreʃ.həʊld/ (n): ngưỡng

parliament /ˈpɑː.lɪ.mənt/ [B2] (n): quốc hội

surge /sɜːdʒ/ [C1] (n, v): tăng mạnh

pour /pɔːr/ [B1] (v): rót

pandemic /pænˈdem.ɪk/ (n): đại dịch

tax break /ˈtæks ˌbreɪk/ (n): giảm thuế

plummet /ˈplʌm.ɪt/ (v): giảm mạnh

negotiate /nəˈɡəʊ.ʃi.eɪt/ [C1] (v): đàm phán

eligible for sth /ˈel.ɪ.dʒə.bəl/ [C1] (adj): đủ điều kiện cho việc gì

acquire /əˈkwaɪə/ [B2] (v): nhận được, lấy được

cash flow /ˈkæʃ ˌfləʊ/ (n): dòng tiền

revenue /ˈrev.ən.juː/ [C1] (n): doanh thu

slash /slæʃ/ (v): cắt giảm mạnh

disbursement /dɪsˈbɜːs.mənt/ (n): sự giải ngân

identify /aɪˈden.tɪ.faɪ/ [B2] (v): xác định

verify /ˈver.ɪ.faɪ/ [C1] (v): xác minh


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here