Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB1 - IntermediateVietnam strikes deal with French auction house for 11-kg imperial gold seal

Vietnam strikes deal with French auction house for 11-kg imperial gold seal

[Reading level: B1 – Intermediate]

Vietnam has successfully negotiated direct purchase of a 19th century imperial seal from French auction house Millon.

 

The Ministry of Culture, Sports and Tourism will work with Millon and other organizations to get the 11-kg gold seal of Nguyen Dynasty King Minh Mang (1791-1841) to Vietnam as soon as possible, it said in a press release Monday.

 

“Returning the gold seal to Vietnam not only supplements the collection of lost artifacts, treasures and cultural heritages that ‘bleed’ overseas, but also reinforces the nation’s status and image,” the release stated.

 

While the ministry release did not disclose the final negotiated price, Millon had offered to sell the seal for 2-3 million euros ($1.96-2.95 million).

 

Vietnam’s Department of Cultural Heritage has confirmed that the seal is authentic.

 

The square-based seal is 10.4 centimeters tall and weighs 10.78 kilograms. The handle is in the form of a coiled dragon with five claws on each of its four legs. Its scaly body is adorned with a bulging dorsal ridge, and the head is covered with stag horns, exposing the lion’s muzzle and teeth. Its head is raised and the character “Vuong”, meaning king, is incised on its forehead.

 

The phrase “Hoang De Chi Bao” (Treasure of The Emperor) also appears on the imperial seal.

 

The seal was the Nguyen Dynasty’s largest, most beautiful, valuable and most important gold seal, according to the release.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/culture/vietnam-strikes-deal-with-french-auction-house-for-11-kg-imperial-gold-seal-4535985.html

WORD BANK:

negotiate /nəˈɡəʊ.ʃi.eɪt/ [C1] (v): đàm phán

imperial /ɪmˈpɪə.ri.əl/ (adj): thuộc về hoàng gia

seal /siːl/ (n): con dấu

auction house /ˈɔːk.ʃən ˌhaʊs/ (n): hãng đấu giá

press release /ˈpres rɪˌliːs/ (n): thông cáo báo chí

supplement /ˈsʌp.lɪ.mənt/ [C2] (n): sự bổ sung

artifact /ˈɑː.tə.fækt/ (n): hiện vật

heritage /ˈher.ɪ.tɪdʒ/ [C2] (n): di sản

disclose /dɪˈskləʊz/ [C2] (v – formal): tiết lộ

authentic /ɔːˈθen.tɪk/ [C1] (adj): thật, đích thực, xác thực

coil /kɔɪl/ (v): cuộn

claw /klɔː/ (n): móng vuốt

scaly /ˈskeɪ.li/ (adj): có vảy

adorn sth with sth /əˈdɔːn/ (v): tô điểm cái gì bằng cái gì

bulging /ˈbʌl.dʒɪŋ/ (v): lồi ra, phồng lên

dorsal /ˈdɔː.səl/ (adj): ở phần lưng

ridge /rɪdʒ/ (n): sống lưng

stag /stæɡ/ (n): con hươu đực

muzzle /ˈmʌz.əl/ (n): mõm

incise /ɪnˈsaɪz/ (v): khắc


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular