Vietnam’s richest man plans electric car factory in the U.S.

0
551
Inside a Vinfast factory in Haiphong, Vietnam. VinFast sold about 30,000 vehicles last year. - Bên trong nhà máy Vinfast tại Hải Phòng, Việt Nam. Năm ngoái, VinFast đã bán được khoảng 30.000 xe.

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Vietnamese electric-vehicle startup VinFast plans to open a U.S. factory after setting up a 50-member San Francisco research office as it prepares for California automobile sales in 2022.

 

VinFast, founded by billionaire Pham Nhat Vuong, began delivering gasoline autos to Vietnamese consumers with BMW-licensed engines in 2019. Vuong, who is also chairman of parent company Vingroup JSC, said late that year he would back the company’s U.S. ambitions with $2 billion of his own fortune.

 

The company plans to establish an automobile factory in the U.S., VinFast Chief Executive Officer Thai Thanh Hai said in an email response to questions, declining to provide details around timing or possible factory locations. The company is also planning sales in Canada and Europe next year.

 

“VinFast’s vision is to become a global smart electric car company and the U.S. market is one of the first international markets that we will focus on,” she said. “We initially will develop high-end models for the U.S.”

 

The North American car market won’t be an easy one to crack. Not only have big legacy carmakers like Ford Motor Co. and General Motors Co. been spending billions of dollars on electric cars, but investors have poured billions more into blank-check companies to take EV startups public via reverse mergers.

 

EV makers, many of which are yet to launch commercial products, have taken advantage of that. Nikola Corp. was the first high-profile one to go public via a SPAC listing, followed by others including Lucid Motors Inc., Lordstown Motors Corp., Fisker Inc., Canoo Inc. and Xos, a maker of electric commercial vehicles.

 

Vinfast sold about 30,000 vehicles last year. The company forecasts sales of more than 45,000 units in 2021. It will begin delivery of EVs produced at its factory in the northern port city of Haiphong to domestic customers by December.

 

Workers connect the drive train and the body frame inside a Vinfast factory in Haiphong, Vietnam. – Công nhân kết nối đầu xe và khung thân tại nhà máy Vinfast ở Hải Phòng, Việt Nam.

Consumers in Vietnam purchased 296,634 cars last year, according to the Vietnam Automobile Manufacturers’ Association. Hyundai Motor Co. was the leading brand, with sales of 81,368.

 

Hai said VinFast believes it can win over U.S. and other overseas customers leery of buying an automobile from a Vietnamese company they know little or nothing about by offering top-quality vehicles with high safety standards and advanced technology.

 

VinFast, which also produces electric motorbikes and electric buses, plans to open 35 California showrooms and service centers this year, she said. California regulators have granted VinFast a license to test autonomous vehicles on public streets. The company aims to deliver its first electric vehicles to U.S. customers next year.

 

Hai didn’t say how much the company will invest in the U.S. VinFast still expects to be profitable after five years of operation, though the global pandemic has “made things more difficult,” she said.

 

The VinFast R&D Institute, with offices in San Francisco, Australia and Vietnam, is working on autonomous automobile technology, according to Bui Hai Hung, head of VinAI Research, who oversees the company’s global research. VinAI and the research institute are developing autopilot features for cars planned for the U.S. market in 2022, he said.

 

VinFast plans to offer two electric luxury SUVs — the VF32 and VF33 — in the U.S., Canada and Europe.

 

SUV Vinfast VF33 concept – Thiết kế SUV Vinfast F33

California Governor Gavin Newsom’s executive order in September to phase out sales of new gasoline-powered cars by 2035 is an added impetus for the company to sell EVs in the U.S., Hai said.

 

“This will help VinFast enter the market faster and also inspire VinFast to invest more strongly in the U.S. market,” she said.

 

Source: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-02/vietnam-electric-car-startup-plans-u-s-factory-2022-rollout

WORD BANK:

fortune /ˈfɔː.tʃuːn/ [B2] (n): tài sản

vision /ˈvɪʒ.ən/ [B2] (n): tầm nhìn

initially /ɪˈnɪʃ.əl.i/ [B2] (adv): ban đầu

high-end /ˌhaɪˈend/ (adj): cao cấp

crack /kræk/ (v): thâm nhập (thị trường)

legacy /ˈleɡ.ə.si/ [C2] (n): di sản

pour /pɔːr/ (v): rót (tiền)

blank-check company (also special purpose acquisition company – SPAC) (business terms): công ty trong giai đoạn phát triển không có kế hoạch kinh doanh hoặc có kế hoạch kinh doanh xoay quanh việc sáp nhập hoặc mua lại với một công ty khác

reverse merger /rɪˈvɜːs ˈmɜː.dʒər/ (business terms): sáp nhập ngược

take advantage of sth [B1] (v): tận dụng cái gì

high-profile /ˌhaɪˈprəʊ.faɪl/ [C2] (adj): nổi tiếng, thu hút được sự chú ý

leery of sth /ˈlɪə.ri/ (adj): hoài nghi về cái gì

grant /ɡrɑːnt/ [B2] (v): trao, cấp

autonomous /ɔːˈtɒn.ə.məs/ (adj): tự hành

profitable /ˈprɒf.ɪ.tə.bəl/ [B2] (adj): có lãi

pandemic /pænˈdem.ɪk/ (n): đại dịch

oversee /ˌəʊ.vəˈsiː/ (v): giám sát

autopilot /ˈɔː.təʊˌpaɪ.lət/ (adj): tự lái

executive order  /ɪɡˈzek.jə.tɪv ˈɔː.dər/ (n): sắc lệnh

phase out /feɪz/ (v): loại bỏ

impetus /ˈɪm.pɪ.təs/ (n): động lực bổ sung

inspire /ɪnˈspaɪər/ [B2] (v): truyền cảm hứng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here