VinFast announces its all electric strategy and full electric vehicle lineup at CES 2022

0
1013
VinFast electric cars on display at CES 2022 in Las Vegas in January 2022. - Ô tô điện của VinFast được trưng bày tại CES 2022 ở Las Vegas vào tháng 1/2022.

[Reading level: C1 – Advanced]

Following its US debut at the 2021 LA Auto Show, VinFast is taking important steps towards a sustainable future of mobility as it is announcing it will stop producing vehicles with internal combustion engines (ICE) by the end of 2022. VinFast will focus research and development efforts on all-electric powertrains for their vehicles. This bold move makes VinFast one of the world’s first automotive companies to completely switch to pure electric, affirming its position as a leader in the global EV revolution.

 

Along with the commitment to becoming an all-electric carmaker, VinFast officially launched a range of fully-electric vehicles: three models debuted in the A-B-C segments, VF 5 (segment A), VF 6 (segment B) and VF 7 (segment C); and two models VF e35 and VF e36 in the D and E segments (introduced at the 2021 LA Auto Show) now renamed as VF 8 and VF 9. The removal of the “e” (electric) prefix in the names affirms the company’s consistent all-electric orientation.

 

All five electric vehicles, with impressive and modern exteriors, were designed by world-renowned Italian design firms, Pininfarina and Torino Design.

 

The VF 8 and VF 9 models will be equipped with level 2+ Autonomous Driving features for the Eco and Plus versions and levels 3 – 4 for Premium versions. These models will also have smart features, including Smart Home, Mobile Office, In-car Shopping, In-car Entertainment, and many other convenient, advanced features that create an exhilarating experience for every journey and everyday life.

 

“VinFast envisions a sustainable future for people and the planet through green, clean and safe mobility. This is a future built on intelligent services, outstanding customer experience, and a deep care for the planet and future generations. VinFast is committed to innovative vehicle design, quality, and technology, along with excellent customer service. We even aspire to greater achievements – to be one of the leading electric vehicle manufacturers in the world while inspiring our customers to be boundless together and join hands in the electric vehicle revolution, creating a sustainable future for all,” said Madam Le Thi Thu Thuy, Vingroup Vice Chair and VinFast Global CEO.

 

At VinFast Global EV Day, the company also officially announced retail pricing and a groundbreaking reservation campaign for the VF 8 and VF 9 in the US, Europe and Vietnam.

 

The initial price for the VF 8 is 41,000 USD in the US; starting from 36,133 EUR in Europe and 961 million VND in Vietnam, while the VF 9 will initially be priced at 56,000 USD (US); 49,280 EUR (Europe) and 1.312 billion VND (Vietnam). Each VinFast’s EV comes with a warranty of 10 years or the first 200,000km (whichever comes first).

 

Notably, during the 3-month period from January 5 to April 5, 2022 (PST), VinFast will launch an exclusive membership program, called “VinFirst – Pioneer’s Gratitude to Pioneers”, offering early-bird reservation holders various rewards and benefits.

 

VinFast is the first electric car company to apply blockchain technology to receive orders and confirm ownership. There will be many other future incentives for applicable customers in the US to join the VinFirst program. All early reservations can be refunded, gifted or transferred from April 6, 2022.

 

As well as sharing the pricing policy, VinFast announced an innovative battery lease program that will offer customers two subscription plans: “Flexible” (a minimum subscription fee for 300miles/500km per month, extra costs from the 301st mile/501st km) and “Fixed” (unlimited range). The total monthly cost for driving VinFast EVs is approximately equal to gasoline costs in each market. Furthermore, VinFast will cover all expenses on battery maintenance and will replace the owner’s used batteries for free when charging and discharging capacity falls below 70%.

 

Source: https://vinfastauto.com/vn_en/vinfast-announces-its-all-electric-strategy-and-full-electric-vehicle-lineup-at-ces-2022

WORD BANK:

debut /ˈdeɪ.bju/ [C1] (v, n): ra mắt

sustainable /səˈsteɪ.nə.bəl/ [C1] (adj): bền vững

mobility /məʊˈbɪl.ə.ti/ (n): phương tiện di chuyển

announce  /əˈnaʊns/ [B1] (v): tuyên bố

internal combustion engine /ɪnˌtɜː.nəl kəmˈbʌs.tʃən ˌen.dʒɪn/ (n): động cơ đốt trong

powertrain (n): hệ thống truyền động

a bold move /bəʊld muːv/ (n): bước đi táo bạo

automotive company /ˌɔː.təˈməʊ.tɪv/ (n):  nhà sản xuất ô tô

affirm /əˈfɜːm/ (v – formal): khẳng định

revolution /ˌrev.əˈluː.ʃən/ [B2] (n): cuộc cách mạng

commit to doing sth /kəˈmɪt/ [B2] (v): cam kết làm gì

launch /lɔːntʃ/ [B2] (v): tung ra, đưa ra

segment /ˈseɡ.mənt/ (n): phân khúc

prefix /ˈpriː.fɪks/ (n): tiền tố

consistent /kənˈsɪs.tənt/ [C2] (adj): nhất quán

orientation /ˌɔː.ri.enˈteɪ.ʃən/ [C2] (n): định hướng

exterior /ɪkˈstɪə.ri.ər/ (n): ngoại thất

renowned /rɪˈnaʊn/ (adj – formal): nổi tiếng

autonomous driving (n): lái tự động

premium /ˈpriː.mi.əm/ (adj): cao cấp

exhilarating /ɪɡˈzɪl.ə.reɪ.tɪŋ/ (adj): thú vị

envision /ɪnˈvɪʒ·ən/ (v): hình dung ra

outstanding /ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/ [B2] (adj): vượt trội

innovative /ˈɪn.ə.və.tɪv/ [C1] (adj): mang tính sáng tạo

aspire to do sth /əˈspaɪər/ (v): khao khát làm gì

boundless /ˈbaʊnd.ləs/ (adj): vô bờ bến, không có giới hạn

retail /ˈriː.teɪl/ [C1] (n): bán lẻ

reservation /ˌrez.əˈveɪ.ʃən/ [B1] (n): đặt trước

initial /ɪˈnɪʃ.əl/ [B2] (adj): ban đầu

warranty /ˈwɒr.ən.ti/ (n): bảo hành

notably /ˈnoʊ·t̬ə·bli/ [C1] (adv): đáng chú ý

early-bird /ˈɜː.li ˌbɜːd/ (adj): sớm

incentive /ɪnˈsen.tɪv/ [C2] (n): ưu đãi

transfer /trænsˈfɜːr/ (v): chuyển nhượng

subscription /səbˈskrɪp·ʃən/ (n): đăng ký

flexible /ˈflek.sə.bəl/ [B2] (adj): linh hoạt

maintenance /ˈmeɪn.tən.əns/ [B2] (n): bảo dưỡng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here