Vingroup intensifies industrial estate focus

0
692
Automaker VinFast's factory in Hai Phong City – Nhà máy sản xuất ô tô của VinFast tại Hải Phòng

[Reading level: B2 – Upper intermediate]

Private conglomerate Vingroup plans to pour over $400 million into industrial real estate, hoping to reap gains from the shifting of production from China.

 

The investment will also serve to expand its manufacturing plans.

 

The biggest listed company in Vietnam has recently increased the charter capital of its subsidiary Vinhomes Industrial Zone Investment (Vinhomes IZ) from VND70 billion ($3 million) to VND6 trillion ($259 million).

 

In early April, the company requested permission from authorities to spend over VND4.1 trillion ($117 million) developing infrastructure at the 319-hectare Thuy Nguyen Industrial Park planned in a suburb of northern city Hai Phong.

 

Company leaders said that investment in industrial real estate seeks to tap rising demand of FDI companies.

 

“Vingroup has identified industrial real estate as a main business in the future as it brings in a regular cash flow,” chairman Pham Nhat Vuong said a recent shareholders’ meeting.

 

Vingroup’s real estate arm Vinhomes, which owns the majority stake in Vinhomes IZ, plans to pour VND10 trillion ($432 million) into industrial real estate in the next two years.

 

The ongoing Covid-19 pandemic has inflicted major damage on various industries, with tourism and hospitality among the hardest-hit.

 

Vinpearl, the hospitality arm of Vingroup, posted a pre-tax loss of nearly VND1.7 trillion ($73 million) in the first quarter as it shut down resorts amid the pandemic.

 

Industrial real estate, however, remains in high demand thanks to companies moving out of China and considering Vietnam as their next manufacturing destination.

 

The supply of ready-built factories and warehouses in Vietnam will increase by 25-28 percent this year thanks to surging demand from manufacturers for relocation, according to real estate consultancy CBRE.

 

Another reason for Vingroup’s increased investment is to serve its manufacturing expansion, which it has chosen as a future core business.

 

Nguyen Dieu Linh, chairwoman of Vinhomes, said that the first industrial real estate customers will be suppliers for automaker VinFast.

 

Some foreign suppliers like South Korea’s LG Chem and Germany’s ZF Group are already present in VinFast’s existing manufacturing complex, also located in Hai Phong.

 

When the new industrial park is established, VinFast and its suppliers will move there; and VinFast will receive no higher incentives in land lease compared to other customers, she said.

 

Vingroup targets to have industrial real estate contributing 10 percent of its annual revenue in the future, or around VND15 trillion ($648 million).

 

Vietnam has 260 industrial parks with an occupancy rate of 76 percent, according to the Ministry of Planning and Investment. Another 75 are under construction.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/business/companies/vingroup-intensifies-industrial-estate-focus-4109332.html

WORD BANK:

conglomerate /kənˈɡlɒm.ər.ət/ (n): tập đoàn

pour /pɔːr/ (v): rót (nước / tiền)

reap gains /riːp ɡeɪnz/ (v): gặt hái được lợi nhuận

listed company /ˌlɪs.tɪd ˈkʌm.pə.ni/ (n): công ty niêm yết, công ty đại chúng

charter capital /ˈtʃɑː.tər ˈkæp.ɪ.təl/ (n): vốn điều lệ

subsidiary /səbˈsɪd.i.ə.ri/ (n): công ty con

request permission /rɪˈkwest pəˈmɪʃ.ən/ (v): xin cấp phép

authorities /ɔːˈθɒr.ə.tiz/ (n): cơ quan chức năng

tap /tæp/ (v): khai thác

cash flow /ˈkæʃ ˌfləʊ/ (n): dòng tiền

arm /ɑːm/ (n): công ty con phụ trách một mảng nhất định thuộc một tập đoàn lớn hơn

stake /steɪk/ (n): cổ phần

ongoing /ˈɒŋˌɡəʊ.ɪŋ/ [C2] (adj): đang diễn ra

pandemic /pænˈdem.ɪk/ (n): đại dịch

inflict damage /ɪnˈflɪkt ˈdæm.ɪdʒ/ (v): gây thiệt hại

hospitality /ˌhɒs.pɪˈtæl.ə.ti/ (n): ngành khách sạn

amid /əˈmɪd/ [C1] (pre): giữa bối cảnh

surge /sɜːdʒ/ [C1] (v): tăng mạnh

consultancy /kənˈsʌl.tən.si/ (n): công ty tư vấn

core /kɔːr/ [C2] (n): cốt lõi

complex /ˈkɒm.pleks/ [B2] (n): tổ hợp

incentive /ɪnˈsen.tɪv/ [C2] (n): ưu đãi

land lease /lænd liːs/ (n): thuê đất

revenue /ˈrev.ən.juː/ [C1] (n): doanh thu

occupancy rate /ˈɒk.jə.pən.si reɪt/ (n): tỷ lệ sử dụng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here