Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeDiscoveryArchitectureVo Trong Nghia Architects builds bamboo dome over lakeside restaurant

Vo Trong Nghia Architects builds bamboo dome over lakeside restaurant

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Vietnamese studio Vo Trong Nghia Architects has created a 16-metre-high bamboo dome for Vedana Restaurant, which is built over an artificial lake facing the mountains in Ninh Binh Province.

 

Vedana Restaurant is the centrepiece of the Vedana Resort – a holiday complex nestled in Cuc Phuong National Park, Vietnam’s largest nature reserve.

 

At 18 metres wide and 16 metres tall, the bamboo dome is the tallest yet from Vo Trong Nghia Architects. Previously the practice designed a spiralling bamboo roof for a cafe in Vinh.

 

 

The restaurant serves the resort’s 1,350 guests and can also be made available for weddings.

 

The dome is made of 36 modules

Three concentric thatched rings form a stepped profile reminiscent of traditional Vietnamese roofs.

 

Although it appears to be three separate gabled structures, the dome is actually a single structure made of 36 bamboo modules.

 

The restaurant is open to the air at the sides

An oculus at the apex of the dome creates a shaft of light through the centre, highlighting the flower-like pattern created by the intersecting arcs of bamboo.

 

The restaurant opens out onto the artificial lake. As well as making for a pretty view, the lake acts as a natural air conditioner during hot and humid summers, cooling the air as the water evaporates from its surface.

 

Diners can enjoy views of the mountains

Rainwater and runoff from the mountains collect in the lake, which is also used to irrigate the trees and plants that grow around the resort – including 15,000 blossom trees that were planted specially.

 

 

Trees in round planters are also set into the lake around the perimeter of Vedana Restaurant.

 

Vo Trong Nghia Architects also did the master plan for the whole resort

Vo Trong Nghia Architects has also done the master plan for the rest of the resort, which includes 135 villas, five “condotels” and eight bungalows on stilts over the lake.

 

Source: https://www.dezeen.com/2020/12/20/vo-trong-nghia-architects-vedana-restaurant-vietnam/

WORD BANK:

dome /doʊm/ (n): mái vòm

artificial /ˌɑːr.t̬əˈfɪʃ.əl/ (adj): nhân tạo

centrepiece /ˈsen.t̬ɚ.piːs/ (n): phần trung tâm

complex /kɑːmˈpleks/ /ˈkɑːm.pleks/ (n): khu phức hợp

nestled in somewhere /ˈnes.əld/ (adj): nép mình ở đâu, nằm ở đâu

nature reserve /ˈneɪ.tʃɚ rɪˌzɝːv/ (n): khu bảo tồn thiên nhiên

spiral /ˈspaɪr.əl/ (n): hình xoắn ốc

concentric /kənˈsen.trɪk/ (adj): đồng tâm

thatched /θætʃt/ (adj): lợp tranh

reminiscent of sth /ˌrem.əˈnɪs.ənt/ (adj): gợi nhớ đến cái gì

gable /ˈɡeɪ.bəl/ (n): đầu hồi

oculus /ˈɑːk.jə.ləs/ (n): lỗ tròn

apex /ˈeɪ.peks/ (n): đỉnh

a shaft of light /ʃæft/ (n): một luồng ánh sáng

intersect /ˌɪn.t̬ɚˈsekt/ (v): giao nhau, đan vào nhau

arc /ɑːrk/ (n): vòng cung

evaporate /ɪˈvæp.ə.reɪt/ (v): bốc hơi

runoff /ˈrʌn.ɑːf/ (n): nước chảy từ đâu đó

irrigate /ˈɪr.ə.ɡeɪt/ (v): tưới tiêu

blossom tree /ˈblɑː.səm/ (n): cây hoa

planter /ˈplæn.t̬ɚ/ (n): chậu cây

perimeter /pəˈrɪm.ə.t̬ɚ/ (n): chu vi

master plan /ˈmæs.tɚ ˌplæn/ (n): quy hoạch tổng thể

bungalow /ˈbʌŋ.ɡəl.oʊ/ (n): nhà sàn

stilt /stɪlts/ (n): cột, cây cà kheo


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular