Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateWhat should I eat to enhance memory

What should I eat to enhance memory

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

I am 39 years old, often forgetful and lack concentration. What should I eat to improve this situation? (Phuong Lan, Binh Duong)

 

Answer:

Memory decline can affect your ability to remember, learn, and perform well at work. A balanced and nutritious diet can help prevent early memory decline.

 

 

Rich in choline, a substance that is converted into the neurotransmitter acetylcholine, which is responsible for transmitting information between brain cells, eggs can thus help improve the brain’s memory function.

 

Vitamin B1 in eggs also plays a crucial role in transmitting nerve impulses. A lack of this vitamin for an extended period of time may lead to Korsakoff syndrome, a chronic memory disorder.

 

Eating eggs can help improve the brain’s memory function.

Fatty fish such as salmon, tuna, anchovy, and sardines contain omega-3 that helps enhance our brain function, improve memory, boost concentration, and support logical thinking abilities.

 

Pumpkin seeds contain a significant amount of magnesium, which can improve brain function, enhance concentration, and memory. Zinc in pumpkin seeds is also essential for strengthening memory as well as cognitive skills.

 

Nuts like almonds, walnuts, and cashew nuts are rich in antioxidants, vitamin E, and omega-3, which contribute to improving memory and protecting brain cells from damage.

 

Broccoli also helps enhance memory thanks to its rich content of vitamins and antioxidants like vitamin K, lutein, folate, and beta-carotene. Broccoli also contains glucosinolate compounds that can slow down the breakdown of the neurotransmitter acetylcholine, promoting optimal brain function.

 

Incorporating broccoli in daily meals may help enhance memory.

Oranges provide vitamin C, an antioxidant that can protect brain cells from oxidative stress. This fruit also supports blood circulation to the brain and can thus improve memory.

 

Green tea contains a compound called catechin that increases concentration, prevents oxidative stress, and improves brain function. Green tea also contains caffeine and theanine, which help enhance our alertness and concentration, protect central nervous system cells, maintain brain function, and prevent early memory loss.

 

Dark chocolate contains caffeine and flavonoids that increase blood flow to the brain, improve mood, and concentration. However, you should not consume more than 60g of dark chocolate a day, as overuse can lead to insomnia, fatigue, and rapid heartbeat.

 

You can also consider taking supplements containing natural extracts from blueberries and Ginkgo biloba, which have antioxidant properties and improve brain blood circulation. They also support nerve connectivity, stimulate nerve cell regeneration, slow down nerve degeneration processes, and enhance memory.

 

Ensuring a balanced work and rest schedule according to your needs is also vital in enhancing memory. If you experience abnormal memory decline, it is advised to schedule regular check-ups and screenings for memory loss and cognitive decline with a neurology specialist. This will help the doctor provide appropriate solutions for improvement and preventive measures.

 

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/life/wellness/what-should-i-eat-to-enhance-memory-4710974.html

WORD BANK:

memory decline (n): suy giảm trí nhớ

nutritious /nuːˈtrɪʃ.əs/ [C1] (adj): bổ dưỡng

convert sth into sth /kənˈvɝːt/ [B2] (v): chuyển hóa cái gì thành cái gì

neurotransmitter /ˌnʊr.oʊ.trænsˈmɪt̬.ɚ/ (n): chất dẫn truyền thần kinh

nerve impulse /nɝːv ˈɪm.pʌls/ (n): xung thần kinh

syndrome /ˈsɪn.droʊm/ (n): hội chứng

chronic /ˈkrɑː.nɪk/ [C2] (adj): mãn tính

salmon /ˈsæm.ən/ (n): cá hồi

tuna /ˈtuː.nə/ (n): cá ngừ

anchovy /ˈæn.tʃoʊ.vi/ (n): cá cơm

sardine /sɑːrˈdiːn/ (n): cá mòi

magnesium /mæɡˈniː.zi.əm/ (n): magie

zinc /zɪŋk/ (n): kẽm

cognitive /ˈkɑːɡ.nə.t̬ɪv/ (adj): thuộc về nhận thức

almond /ˈɑːl.mənd/ (n): hạnh nhân

walnut /ˈwɑːl.nʌt/ (n): óc chó

cashew /ˈkæʃ.uː/ (n): hạt điều

antioxidant /ˌæn.t̬iˈɑːk.sɪ.dənt/ (n): chất chống oxy hóa

broccoli /ˈbrɑː.kəl.i/ (n): bông cải xanh

compound /ˈkɑːm.paʊnd/ (n): hợp chất

oxidative stress /ˈɑːk.sɪˌdeɪ.t̬ɪv/ (n): stress oxy hóa

alertness /əˈlɝːt.nəs/ (n): sự tỉnh táo và

insomnia /ɪnˈsɑːm.ni.ə/ [C2] (n): mất ngủ

fatigue /fəˈtiːɡ/ (n): mệt mỏi

supplement /ˈsʌp.lə.mənt/ [C2] (n): thực phẩm bổ sung

ginkgo biloba /ˈɡɪŋ.koʊ / (n): bạch quả

stimulate /ˈstɪm.jə.leɪt/ [B2] (v): kích thích

degeneration /dɪˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/ (n): thoái hóa

abnormal /æbˈnɔːr.məl/ [C1] (adj): bất thường

check-up /ˈtʃek.ʌp/ (n): kiểm tra

screening /ˈskriː.nɪŋ/ (n): sàng lọc

neurology /nʊˈrɑː.lə.dʒi/ (n): khoa thần kinh


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


Lớp luyện thi IELTS online

Bạn đang có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS cho đầu vào đại học, đi du học, xin việc hay xin cư trú và đang phân vân chưa biết học ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ luyện thi IELTS online với giáo viên uy tín và chất lượng, cũng như học phí phải chăng, thì thầy Trung (Admin và dịch giả chính của Read to Lead) có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. 

Hãy liên hệ (nhắn tin) tới trang Facebook cá nhân của mình (https://www.facebook.com/nguyen.trung.509) để tìm hiểu về lớp học và được tư vấn cũng như được học thử nha!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular